EDDY POFFÉ: Tienen is meer dan suiker alleen

Tienen is vooral bekend als de stad waar de harde suikerklontjes het levenslicht zagen. Maar Tienen heeft meer te bieden, zegt burgemeester Eddy Poffé, die in januari wordt opgevolgd door Marcel Logist. “Tienen had vroeger een negatief imago, maar is op alle gebieden aan een inhaalbeweging bezig. Daar horen ook een innovatief bedrijfsleven en een ondernemingsgezind klimaat bij.”

Burgemeester Eddy Poffé: “Het stadsbestuur is steeds van de partij als de Tiense ondernemers elkaar treffen.”

Brabant Manager:Tienen is in binnen- en buitenland bekend als de suikerstad bij uitstek.Maar welke andere sectoren plaatsen Tienen op de kaart?
Eddy Poffé: “Tienen ligt in een agrarische omgeving en is van oudsher sterk op de landbouw gefocust. Al vrij snel werd de overstap gemaakt naar de industriële verwerking van die landbouwproducten. Tiense Suiker en citroenzuurproducent Citrique Belge zijn van dat proces de belangrijkste vertegenwoordigers. Die industriële basis werd in de loop der jaren aangevuld met innovatieve bedrijven zoals lampenproducent Sylvania en ruitenwisserfabrikant Bosch. Die ondernemingen produceren niet alleen in Tienen, ook de afdelingen Research & Development zijn er gevestigd. Voorts zijn Affilips en Tokai Optecs nieuwe bedrijven met een sterk uitgesproken innovatief profiel. We koesteren de bestaande vestigingen, maar zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zo ontwikkelen we – in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven – het zogenaamde ‘Feed, Food & Health’-project. Het is de bedoeling om bedrijven (spin outs) en ook spin-offs van de universiteit, die o.a. actief zijn op het terrein van functionele voeding, onder te brengen in de Tiense regio. Onder functionele voeding worden de voedingsmiddelen bedoeld die een bijkomend gezondheidseffect kunnen veroorzaken. Het project omvat de uitbouw van een incubator en de ontwikkeling van een kennisplatform. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe investeringen die het project zal lokken, de perfecte aanvulling vormen op de bestaande bedrijven. Bovendien hebben we met Orafti, een dochteronderneming van de suikerraffinaderij, al een wereldspeler op vlak van functionele voeding in huis.”

Brabant Manager: Tiense Suiker mag dan wel het  uithangbord zijn van de stad, de grootste werkgever is het bedrijf niet meer.Welke bedrijven zijn toonaangevend in uw stad?
Eddy Poffé: “Klopt. Tiense suiker zal te kampen hebben met de quota’s in verband met suikerproductie die de Europese Commissie heeft opgelegd. Vóór de doorgedreven automatisering van het bedrijf telde het 3.000 medewerkers, nu werken er nog een goede 200. Omdat het economisch erg belangrijk is om je niet vast te klampen aan één industrietak, is het stadsbestuur op zoek gegaan naar alternatieven. Op dit moment zijn Bosch, het Heilig-Hartziekenhuis, Sylvania, Citrique Belge, de zaadproducent Ses en Tiense Suiker de grootste werkgevers. Ook de beschutte werkplaats Blankedale is een belangrijke werkgever. Maar we trekken ook hoog technologische bedrijven aan: ik vermeld in dit verband graag Photovoltech, een spin-off van IMEC.”

Stadhuis als netwerklocatie

Brabant Manager: Hoe zou u de verstandhouding tussen het stadsbestuur en het bedrijfsleven omschrijven?
Eddy Poffé: “Uitstekend, maar we hebben de laatste jaren dan  ook veel energie gestoken in het verbeteren van die relatie. Zo stellen we alles in het werk om vergunningen zo snel mogelijk en vooral na persoonlijk contact af te handelen. Ook wanneer het minder goed gaat met de ondernemingen op ons grondgebied, zoals recent nog met de afvloeiingen bij Bosch en Sylvania is er overleg met het stadsbestuur. Het stadsbestuur is ook steeds van de partij wanneer de Tiense ondernemers elkaar treffen. Zo gaan de bijeenkomsten van de Kamer van Koophandel sinds 2002 door in het stadhuis en zijn we een van de deelnemers aan de ‘openbedrijvendag’. Er zijn telkens vertegenwoordigers van het schepencollege present tijdens de maandelijkse ontbijtvergadering van Businessclub 2000. Die bestaat nog maar goed vijf jaar, maar telt al 83 leden. Daarnaast zijn we, samen met de provincie de voortrekkers van het Plaatselijk Overleg Regio Tienen (PORT) en worden er nieuwe impulsen aan de middenstand gegeven met Handelsstimulans Tienen.”

Brabant Manager: Wat zijn de voornaamste troeven van Tienen als zakenstad?
Eddy Poffé: “Vooral onze uitstekende ligging, zowel t.o.v. Vlaanderen als Europa. We hebben een goede aansluiting met de E40 en de E314 en, erg belangrijk, we hebben zelden of nooit last van files. Bovendien doet het stadsbestuur er alles aan om een zo positief mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Zo zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen goed zijn uitgerust en vlot bereikbaar zijn, hebben we de belasting op de drijfkracht teruggeschroefd en zijn er plannen om die in een volgende fase zelfs helemaal af te schaffen. De belasting op de tewerkstelling behoort al geruime tijd tot het verleden. Bovendien is Tienen een knooppunt met bedrijven, laboratoria en aantrekkelijke woongelegenheden, met beschikbaarheid van kunst, cultuur, ontspanning en andere voorzieningen.”

“We hebben onlangs een city- en regiomarketingplan ontwikkeld. Het aanzwengelen van de economie is één van de belangrijkste exponenten van dat plan.”

Brabant Manager: Heeft Tienen nog voldoende industriegrond om uitbreidingen op te vangen of nieuwe bedrijven te verwelkomen?
Eddy Poffé: “Het 30 ha grote bedrijventerrein Grijpen is op één enkel perceel na helemaal volgebouwd. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe uitbreidingsgebieden. Ook bekijken we of we bedrijventerreinen, die nog vrij liggen, in gebruik kunnen nemen. Zo snijden we een perceel van Bosch van ongeveer 15 ha aan. Ook Tiense Suiker heeft nog terreinen die misschien in de toekomst kunnen gebruikt worden.”

Forse inhaalbeweging

Brabant Manager: Hoe verwacht u dat de stad zich in de toekomst verder kan ontwikkelen?
Eddy Poffé: “Op het vlak van de werkloosheid scoren we niet langer slechter dan de ons omringende steden en gemeenten. Dat heeft mede te maken met het goed functioneren van de werkwinkel die voor nieuwe en alternatieve banen zorgt. Deze stad komt uit een diep dal. Tienen had een kwalijke reputatie, maar we zijn op alle vlakken aan een forse inhaalbeweging bezig. Zo hebben we onlangs een city- en regiomarketingplan ontwikkeld. Het aanzwengelen van de economie is één van de belangrijkste exponenten van dat plan. Daarnaast willen we Tienen weer de centrumfunctie geven van weleer. Wij verloren veel potentiële klanten aan Hasselt, Sint-Truiden en Leuven. Ook het wonen in de stad wordt gestimuleerd. We merken nu al dat we – mede door de relatief lage prijzen van panden en gronden – een grote instroom van jonge gezinnen hebben. Op de site van de voormalige legerkazerne en op andere plaatsen in de stad verschijnen in de toekomst nieuwe, betaalbare woningen en appartementen. Ook willen we werken aan de aantrekkelijkheid van de stad. Het handelscentrum en onder meer de Grote Markt en de invalswegen naar de stad worden vernieuwd. Daarnaast willen we onze historische rol als Gallo-Romeins handelscentrum op toeristisch vlak ten volle benutten. Met Suikerrock, dat dit jaar al voor de 20ste keer plaatsvond, krijgen alvast duizenden bezoekers de kans om Tienen op zijn mooist te ontdekken.”

S.T.