Eddy Van Den Bosch: Specialisatie en knowhow zijn noodzaak

Arena, Belgisch marktleider op het vlak van sportverzekeringen stelt dat specialisatie in de sportverzekeringssector geen overbodige luxe is. “Bij het opstellen van degelijke en betrouwbare sportverzekeringen, komt meer kijken dan men op het eerste zicht zou durven denken,” vertelt algemeen directeur Eddy Van Den Bosch. Arena is al 25 jaar actief en vertegenwoordigt 90 federaties en meer dan 500 sportclubs.

Brabant Manager: Wat doet de sportwereld zodanig verschillen van andere sectoren?
Eddy Van Den Bosch, algemeen directeur.Eddy Van Den Bosch: “Elke sport heeft zijn  specifieke kenmerken  met bijhorende risico’s. Het kan heel complex worden. Neem nu bijvoorbeeld diepzeeduikers of bergbeklimmers. De risico’s  waar zulke sporters aan onderhevig zijn, verschillen danig met die waar voetballers of wielrenners mee geconfronteerd worden. Arena vertrekt vanuit de noden die uit de specifi eke eigenschappen en kenmerken van elke sport voortvloeien. Op die manier trachten wij verzekeringsproducten aan te bieden, die een op maat gerichte oplossing aan al onze klanten weten aan te reiken.”

Brabant Manager: Geldt er een specifi eke wet- en regelgeving voor de sportverzekeringssector?
Eddy Van Den Bosch: “Jazeker. De sportwereld is een omgeving met eigen wetten, decreten en koninklijke en ministeriële besluiten. Die kunnen gaan over diverse onderwerpen  zoals de veiligheid, de gezondheid, de erkenning, de subsidiëring en de statuten van sportbeoefenaars. Sport beschikt zelfs over een geheel eigen rechtspraak. Bloso, de sportadministratie van de Vlaamse Gemeenschap, legt op basis van het Vlaams Sportdecreet de minimumnormen vast waaraan sportverzekeringen moeten voldoen. Om onaangename verrassingen te vermijden is het in die zin geen overbodige luxe dat sportfederaties en clubs in zee gaan met een verzekeraar die wegwijs is in het regelgevend kluwen.”

Brabant Manager: Arena heeft net een grondige restyling achter de rug. Staan de nieuwe huisstijl en logo voor een vernieuwde aanpak?
Eddy Van Den Bosch: “Arena is al 30 jaar actief in de sportverzekeringssector, waarvan 15 jaar onder de naam Arena zelf. We hebben ons in de eerste plaats altijd willen profi leren als een partner van sportfederaties en clubs, en niet zozeer als een sponsor. Met de vernieuwde huisstijl en logo willen we ons imago als sportverzekeraar die coachend optreedt in sportverzekeringen en loyaliteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid centraal stelt, gewoon nog eens extra onderstrepen.”

Brabant Manager: Arena onderhoudt met een aantal federaties zoals de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Vlaamse Sportfederatie een nauwe band. Hoe zien jullie die samenwerking
juist?

Eddy Van Den Bosch: “Ons partnerschap met de Koninklijke Belgische Voetbalbond is gevest op een jarenlange vruchtbare samenwerking en is gebaseerd op een wederzijds vertrouwen tussen beide partners. De voetbalbond is de grootste sportfederatie van België en opent op die manier vele deuren voor ons. Door het krachtige netwerk waar we via de voetbalbond toegang toe krijgen, kunnen we de naambekendheid van Arena stimuleren en komen we in contact met andere potentiële partners. In de omgekeerde richting bieden wij de voetbalbond dan weer onze knowhow aan, en voorzien wij hen van een op maat gemaakt verzekeringspakket. Zowel de voetbalbond als Arena onderschrijven overigens dezelfde waarden. Fairplay en respect blijven voor ons primeren.”

Sascha Luyckx