Toxikon – Hoogtechnologisch onderzoek naar veiligheid geneesmiddelenhouders

Producenten van geneesmiddelen moeten hun producten uitgebreid laten testen alvorens ze tot de markt worden toegelaten. Die testen geven ze dikwijls in handen van contract research organizations (CRO’s). Toxikon Europe is zo’n CRO. Eén van de onderzoeksdomeinen waarin het bedrijf gespecialiseerd is, impliceert specifiek onderzoek naar de verpakking van de geneesmiddelen en de mogelijke interactie die vervolgens kan optreden.

Jos Bollen: “Wij trachten onze positie als marktleider vanzelfsprekend te behouden en daarvoor moet je permanent verbeteren.”
Jos Bollen: “Wij trachten onze positie als marktleider vanzelfsprekend te behouden en daarvoor moet je permanent verbeteren.”

Gevarieerd gamma van diensten
Managing director Jos Bollen staat aan het hoofd van Toxikon Europe. “Toxikon doet voornamelijk onderzoek in de preklinische fase van een zogenaamd “medisch toebehoren,” wanneer het product nog in zijn ontwikkelingsfase zit. Sommige van die producten komen rechtstreeks in contact met de patiënt (katheters, stents, implantaten, etc.), andere worden gebruikt om geneesmiddelen in te bewaren of aan de patiënt toe te dienen (voorgevulde spuiten, inhalatoren, infusiezakken, etc.). In de verschillende ontwikkelingsfasen van deze producten biedt Toxikon onderzoeksdiensten aan, gaande van analytisch-scheikundig, microbiologisch tot in vitro/in vivo toxicologisch onderzoek.”

Invloed van houder op geneesmiddel
Meer specifiek onderzoekt Toxikon de interactie tussen containers – geneesmiddelenhouders – en het geneesmiddel zelf. Jos Bollen: “In een eerste fase trachten we alle componenten waaruit de container opgebouwd is te identificeren. In een volgende fase gaan we verifiëren of we welbepaalde componenten die we geïdentificeerd hebben, kunnen terugvinden in het geneesmiddel. M.a.w. we zullen nagaan of die componenten tijdens een periode, die meestal overeenstemt met de houdbaarheid van het geneesmiddel, mogelijk gemigreerd zijn vanuit de container in het geneesmiddel en in welke hoeveelheid zij terug te vinden zijn.”

MANAGER MAGAZINE/JOS BOLLENGrote toegevoegde waarde en marktleider
Toxikon Europe heeft in de laatste jaren bij de meeste farmaceutische bedrijven over de hele wereld een stevige reputatie opgebouwd met dit gespecialiseerd interactie onderzoek. Het geaccrediteerde onderzoekslabo voldoet daarenboven aan alle opgelegde kwaliteits-eisen, investeert voortdurend in nieuwe technieken en onderzoeksprocedures en verbetert zijn dienstverlening en knowhow constant. De kwaliteit van de onderzoeksrapporten kent zijn gelijke niet. Jos Bollen: “Wij trachten onze positie als marktleider vanzelfsprekend te behouden en daarvoor moet je permanent verbeteren: zo leveren we per component die we detecteren, reeds een eerste toxicologische beoordeling aan. Wij hebben ook alle componenten die we ooit volledig identificeerden geïntegreerd in een eigen databank. Die is uniek en eigenlijk van onschatbare waarde: er zitten reeds meer dan 2.500 componenten in.”

Snelle steriliteit testen
Toxikon innoveert permanent. Sinds vorig jaar voert de onderneming als erkend laboratorium ook stabiliteitstesten uit op geneesmiddelen en past het de ‘Rapid Microbiology Method’ (RMM ) toe. Jos Bollen: “Normaal duurt dit onderzoek twee weken. Toxikon doet dit in maximaal vier uur.” En dat betekent voor de producenten natuurlijk tijdwinst.

TOXIKON-LogoRomeinsestraat 12 – 3001 Heverlee – T 016 40 04 84 – info@toxikon.bewww.toxikon.be