LEUVEN – Uitdagingen en verantwoordelijkheden motiveren veel meer dan loon en bonussen

Professor Xavier Baeten.
Professor Xavier Baeten.

Een grootschalig onderzoek van Vlerick Business School door Prof Dr Xavier Baeten en Bart Verwaeren bij 4.877 werknemers in Vlaanderen, Wallonië en Nederland toont aan dat uitdagingen en verantwoordelijkheden veel meer motiveren dan loon en bonussen. Het onderzoek peilde naar de tevredenheid met het salaris, de bonus, maar ook een batterij aan niet-financiële beloningscomponenten zoals de tijd die nodig is om zich naar het werk te verplaatsen, de opleidingsmogelijkheden en de ondersteuning door de leidinggevende. Op het vlak van de financiële beloning zijn de belangrijkste pijnpunten: de manier waarop de stijgingen in het salaris worden bepaald en hoe het bedrijf loonbeslissingen neemt. Xavier Baeten: “Als we kijken naar de evolutie in beloningstevredenheid tussen 2008 en 2012, merken we een status quo of lichte vooruitgang, behalve voor wat de werknemersvoordelen betreft. Daar is de tevredenheid in belangrijke mate gedaald.” Het onderzoek bekijkt ook het belang van en de voorkeuren over de verschillende beloningscomponenten. Daaruit blijkt dat de niet-financiële beloning een veel grotere impact heeft op het engagement van de werknemers dan het salaris en de voordelen. Binnen die niet-financiële beloning gaat het vooral om de uitdaging op het werk. Daarnaast blijkt ook de reputatie van de werkgever een belangrijke rol te spelen.