Ondernemen in Tienen – Burgemeester Katrien Partyka: “We willen zaken in beweging krijgen”

Katrien Partyka.
Katrien Partyka.

Na zeven maanden van politieke onbestuurbaarheid trad begin augustus het nieuwe schepencollege aan, met Katrien Partyka (CD&V) als burgemeester. De opvolgster van Marcel Logist (SP.A), jarenlang burgemeester van Tienen, leidt een coalitie van CD&V, N-VA, Open Vld en Groen. De nieuwe bestuursploeg heeft ambitieuze plannen voor de suikerstad. “We willen zaken in beweging krijgen.”

M.M.: Wat zijn uw plannen voor de volgende jaren?

Katrien Partyka: “Het nieuwe stadsbestuur heeft via cocreatie een meerjarenplanning 2016-2021 opgemaakt onder het motto ‘Samen werken aan een fier Tienen van morgen’. De focus wordt gelegd op drie belevingsdomeinen of beleidsprioriteiten: Iedereen thuis in Tienen, Duurzaam Tienen en Tienen Werkt. Met zeer concrete acties willen we daar, samen met de bewoners, bedrijven en andere partners, invulling aan geven.”

“Op economisch vlak is dat de doelstelling ‘Tienen Werkt’: ontwikkelen van een duidelijke visie voor het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat en versterking van het handelscentrum. Op het vlak van lokale economie zetten we in op het project TAK 27. Het uitgangspunt daarvan is Tienen als stad die innoveert in de voeding van morgen. Door de ontwikkeling van een talentenplatform timmeren we verder aan een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de begeleiding van werkzoekenden. Tienen Werkt wil anderzijds ook werk maken van een interne fiere organisatie.”

M.M.: Waar zullen de accentverschillen liggen met uw voorganger Marcel Logist?

“Het nieuwe beleidsproject was een bewuste keuze om Tienen na de periode van onbestuurbaarheid een nieuw elan te geven. Zo tonen we dat het huidige bestuur voor een nieuwe aanpak staat en samen met de Tienenaars een ambitieus maar tegelijk realistisch beleid wil voeren. Daarbij hechten we veel meer belang aan een projectmatige en dienstoverschrijdende aanpak. Alle projecten worden aan vier strategievragen afgetoetst. Eén daarvan is dat elke actie mensen moet verbinden. We willen ook de externe dienstverlening optimaliseren via de methodiek van ‘service design’, of de ontwikkeling van een klantgerichte dienstverlening. Facetten daarvan zijn digitalisering en een betere afstemming van loket- en andere diensten die een bezoek van de burger aan het stadhuis aangenamer moeten maken. Op economisch vlak willen we ons ‘Feed Food Health’-project heroriënteren. We wensen de focus meer te leggen op de bedrijvenstructuur rond de cluster ‘suiker’ om ook alternatieve toepassingen aan te trekken: derivaten van suiker, zoals bio-ethanol, bio-plastics, toepassingen inzake fermentatietechnieken,… Ten slotte willen we meer op handel inzetten met onder andere de ontwikkeling van een app en de vorming van één overkoepelende handelsvereniging.”

M.M.: Wat zijn de economische troeven van Tienen?

“Tienen heeft een interessante ligging met uitgebreide logistieke mogelijkheden binnen de Europese innovatiecluster Eindhoven, Leuven en Aken. In Tienen zijn niet alleen sterke (inter)nationale bedrijven gevestigd, maar is er ook nog ruimte om te ondernemen. Als stadsbestuur zorgen wij voor een goede invulling van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de lokale economie. Verder beschikt Tienen over een sterk en dynamisch economisch netwerk met onder andere een zeer actieve businessclub. We werken ook structureel samen met de POM Vlaams-Brabant en de stad Leuven. De juiste ingrediënten zijn aanwezig voor de uitbouw van een performante lokale economie.”

M.M.: Wat zijn de economische uitdagingen?

“Als stadsbestuur willen we in eerste instantie fungeren als aanspreekpunt. We leggen ons steeds meer toe op onze regierol en onze rol van netwerkcoördinator. We willen zaken in beweging krijgen en geven ondersteuning aan nieuwe projecten en initiatieven. Het blijft een aandachtspunt om te voorzien in goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van onze lokale economie zodat tijdig nieuwe bedrijventerreinen tot ontwikkeling kunnen komen en de tewerkstelling in de regio op peil blijft.”

ONDERSCHRIFT FOTO: Burgemeester Katrien Partyka: “Alle projecten worden aan vier strategievragen afgetoetst. Eén daarvan is dat elke actie mensen moet verbinden.”

EVENTUELE QUOTE:

“Tienen beschikt over een sterk en dynamisch economisch netwerk met onder andere een zeer actieve businessclub. We werken ook structureel samen met de POM Vlaams-Brabant en de stad Leuven.”