Online netwerksite is geen concurrent van klassieke offline businessclub

De opmars van LinkedIn, Xing, Ecademy en alle andere

In België zijn al heel wat zakenlui overtuigd van het nut van het zogenaamde ‘online netwerken’.

De opmars van het internet heeft de wereld van het zakendoen grondig veranderd. De informatiesnelweg is een marktplein waar alles te koop is, al dan niet betalend. Door gebruik te maken van het internet kan een slimme ondernemer gratis advies en kennis vergaren én tegelijkertijd zijn verkoopcijfers verhogen. In België zijn al heel wat zakenlui overtuigd van het nut van het zogenaamde ‘online netwerken’.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste vacatures door mond-totmondreclame ingevuld worden. Soms verwijst een kennis of een vriend naar iemand door. Maar meestal vindt men een nieuwe job via een oppervlakkige relatie. De referentiepersoon is hierbij van groot belang. Netwerken is dus eigenlijk niets meer dan communiceren met mensen en ook vragen durven stellen: zichzelf sociaal op de kaart zetten. Toch wordt aan ‘netwerken’ soms een negatieve betekenis gegeven. Het zou iets zijn voor ‘snelle jongens’ en er zou een geurtje aan hangen. Ten onrechte, zo blijkt uit de onderstaande reacties van enkele erg actieve netwerksters.

Businessnetwerk

“Een online netwerksite is geen concurrentie voor een offline businessclub. Het ene kan wel het andere aanvullen.”

In 2002 richtte Tamara Mariën, samen met vijf anderen, waaronder haar man Jan De Vos, de businessnetwerkclub ‘Managers for Managers’ (M4M) op. “Wat wij tegen elke prijs proberen te vermijden, is dat zakenmensen het netwerk ‘stalken’ om opdrachten te versieren. Onze club richt zich tot managers en besluitnemers van bedrijven. Het is de bedoeling elkaar te leren kennen en te zien of het klikt. Door in contact te treden, stapt men ook binnen in het netwerk van de ander. Als dat positief verloopt, kan daar ‘business’ uit voortvloeien. Maar knowhow uitwisselen is minstens even belangrijk. Het sociale aspect dat aan het netwerken verbonden is, zien wij als een extraatje.” Managers for Managers nodigt regelmatig gastsprekers uit en hanteert een ‘greet and meet’-formule om netwerkers rond de tafel te brengen. Per businessmeeting kan een manager makkelijk drie tot vijf nieuwe mensen ontmoeten. Na vijf jaar netwerken telt de club 3.900 leden.

Fichebak

Contacten leggen hoorde ook vroeger al bij het zakendoen. De fichebak met de visitekaartjes is daarbij echter op de achtergrond geraakt. De ondernemer die met zijn tijd meewil, gaat het internet op. Hij registreert, archiveert en volgt zijn contacten op via online websites. An De Jonghe (32) is headhunter en oprichtster van TRENDQ, een consultancybedrijf dat ondernemers de kunst van het netwerken leert. ‘Social networking’ is volgens haar de toekomst. “Aan mensen die beweren dat zij niet hoeven te netwerken via het net, antwoord ik altijd hetzelfde: ‘Wanneer ik u tien jaar geleden had gezegd dat de mobiele telefoon wereldwijd de overhand zou nemen en iedereen ermee zou communiceren, zonder grenzen of beperkingen, dan had u mij ook niet geloofd.’ Binnen drie jaar zal ieder zich respecterend bedrijf het belang van ‘online social networking’ inzien. Waarom? Omdat het niet langer meer om winwin gaat bij deze moderne manier van zakendoen, maar om ‘win’ tout court. Het is namelijk ook het ideale kanaal om uw doelgroep te bereiken, om een product te lanceren of om te rekruteren. Bovendien bespaart men kosten, want het is gratis. Het is een investering in tijd die opbrengt.”

“Door zelf uitgever te worden op het net of door nieuwe sociale media,zoals ‘online social networks’, aan te wenden, kunnen bedrijven met klanten communiceren. Wie dat inziet, heeft een voorsprong op de anderen.”

An De Jonghe: “Binnen drie jaar zal ieder zich respecterend bedrijf het belang van ‘online social networking’ inzien.”An De Jonghe is doordrongen van het fenomeen nadat ze massaal research verrichtte naar ‘online social networks’ en haar bevindingen bundelde in het boek: ‘Social networks around the world: how is Web 2.0 changing your life?’ Ze lijstte zo’n 1.000 sociale netwerken die op het internet voorhanden zijn op per continent, per land en vervolgens per categorie.“Via online netwerksites kan men werkelijk alles vinden,” zegt An De Jonghe. “Dat gaat van daten, over telefoneren, vrienden maken, tot zakelijke deals sluiten of beeldmateriaal tonen. Iedereen kan het, waar men zich ook bevindt. Je kan het zelfs thuis aan de keukentafel, wat bovendien het pragmatische aspect van deze tool aantoont. Het invullen van een profiel is natuurlijk omslachtig en tijdrovend. Ik schat dan ook dat er een aantal van deze netwerken zal afvallen omdat ze te weinig leden tellen. Maar de belangrijkste zullen overleven.”

Marketinginstrument

De Nederlandse Laura Babeliowsky, adviseur voor zelfstandige ondernemers, sluit zich bij de visie van An De Jonghe aan. “Soms lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Dan vragen klanten me waar ze adreslijsten kunnen kopen om koude acquisitie te doen. Of waar ze kunnen adverteren. Ze beseffen niet dat in korte tijd de marketingregels enorm veranderd zijn. Vroeger kon je niet anders dan op een opdringerige manier, via direct mail bijvoorbeeld, je diensten of producten aan de man brengen. Internet heeft dit veranderd. Mensen informeren zich online alvorens een koopbeslissing te nemen. Ze zijn niet meer afhankelijk van advertenties. De informatie die ze op het net kunnen krijgen is eerlijk en open. Daar moet een ondernemer op inspelen. Door zelf uitgever te worden op het net of door nieuwe sociale media, zoals ‘online social networks’, aan te wenden, kunnen bedrijven met klanten communiceren.  De bedrijven die dat inzien, hebben een voorsprong op de anderen.”

“Zonder het online en actief netwerken, had ik waarschijnlijk als bedrijf niet overleefd.”

Opportuniteiten

Erwin De Laat: “Netwerken biedt voor mij dus niet alleen omzetverhoging, maar op termijn haal ik er ook opportuniteiten uit.”Erwin De Laat van Flemish Net Services is een zelfstandige ondernemer die actief netwerkt. “Ik startte in 2002 als nieuw en onervaren ondernemer een zaakje, maar ik raakte niet echt gelanceerd,” zegt Erwin De Laat. “Tot een tweetal jaren geleden. Toen ging ik me actief bezighouden met netwerken. Ik startte op de website van Ecademy, maar probeerde er ook nog andere uit. Ik kon me het best in de aanpak van Ecademy vinden: ik koppel er het aangename aan het nuttige. Nu kan ik met gepaste trots zeggen dat 80% van mijn werk Ecademy-gerelateerd is. Zonder het online en actief netwerken, had ik het waarschijnlijk  als bedrijf niet overleefd. Meer nog: onlangs stampte ik met andere netwerkers een tweede bedrijf uit de grond. Netwerken biedt voor mij dus niet alleen omzetverhoging, maar op termijn haal ik er ook opportuniteiten uit.”

Verlegen

Volgens Geert Conard, IT Consultant en leader van Ecademy Belgium, is netwerken de ideale manier om met verlegenheid af te rekenen. Voor hij ermee begon, raakte hij die drempel niet over. “Netwerken gaat over relaties opbouwen. Internet helpt daarbij. Door achter het scherm een profiel op te stellen en via boodschappen contacten te leggen met andere netwerkers, blijft een netwerker in eerste instantie in zijn comfortzone zitten. Niemand merkt dat hij verlegen is en hij kan vrijuit over zijn kwaliteiten of vaardigheden spreken. Daarmee kan hij grenzen verleggen. Wanneer de netwerkers elkaar dan ontmoeten op de netwerkevents, zullen ze sneller toenadering tot elkaar zoeken. Een online netwerksite is dus geen concurrentie voor een offline businessclub. Het ene kan wel het andere aanvullen.” Geert Conard krijgt sinds zijn lidmaatschap van Ecademy 95% van zijn nieuwe business aangereikt door te netwerken. De website Ecademy.com is eigendom van Ecademy Ltd. Londen en draait op vijf fulltime krachten. Het bedrijf verwerft zijn inkomsten uit reclamebanners en gelden van lidmaatschappen.  Conard runt Ecademy Belgium en organiseert samen met een team meetings en events voor de leden van Ecademy.

Erika Claessens