Paul Zeeuwts: We trachten toekomstig potentieel van projecten in te schatten

Een belangrijke hefboom voor het stimuleren van innovatieprojecten is het IWT, het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Directievoorzitter Paul Zeeuwts spreekt met enthousiasme over zijn agentschap, dat een brede waaier van bedrijven in eender welke sector, domein of discipline nieuwe paden helpt te betreden.

Paul Zeeuwts, directievoorzitter.Het IWT is een Vlaams overheidsagentschap, dat innovatieve projecten in wetenschap, technologie en bedrijfswereld ondersteunt met belastinggeld. “Die projecten mogen in de ruime zin van het woord opgevat worden,” zegt Paul Zeeuwts. “Onze voogdijminister is minister Patricia Ceyssens die ons jaarlijks een budget van 300 miljoen euro voor de financiering van projecten ter beschikking stelt. Het grootste deel van dat budget gaat effectief naar de financiële ondersteuning van innovatieprojecten.”

“Het zal u misschien verbazen, maar Vlaanderen scoort erg hoog qua innovatiegerichtheid. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, uitgevoerd in verschillende landen.”

Brabant Manager: Hoe verloopt die ondersteuning concreet?
Paul Zeeuwts: “We hebben steeds een aantal programma’s lopen, in de praktijk zijn er dat een stuk of acht. Die programma’s staan open voor elk domein of discipline. Het kan gaan om steun aan ondernemingen, waarbij bedrijven bijvoorbeeld samenwerken met onderzoeksinstellingen, maar ook om beurzen voor doctoraten, programma’s voor landbouwonderzoek of projecten die kennisoverdracht naar KMO’s voorzien vanuit hogescholen. Het betreft steeds programma’s die breed toepasbaar en vooral breed toegankelijk zijn. Ze worden met andere woorden niet op maat van een bepaalde sector of discipline gemaakt. We werken vooral voor KMO’s, maar eigenlijk is iedereen bij ons welkom.”

Brabant Manager: Hoeveel aanvragen behandelt u per jaar?
Paul Zeeuwts: “Voor heel Vlaanderen zijn er dat ongeveer 1.700, waarbij Vlaams-Brabant proportioneel gezien iets beter scoort. De aanwezigheid van de KU Leuven valt namelijk niet weg te cijferen. Een aantal spin-offs van de KU Leuven zijn belangrijke klanten van ons. Inderdaad, we spreken hier van ‘klanten’, zelfs al krijgen de bedrijven in kwestie geld van ons.”

Valorisatiepotentieel

Brabant Manager: Aan welke criteria moeten projecten voldoen om voor steun in aanmerking te komen?
Paul Zeeuwts: “We hanteren twee basiscriteria. Op de eerste plaats is dat de kwaliteit van het project zelf, waarbij we ook de aanpak onder ogen nemen. Dit criterium geldt voor alle projecten. Om kwaliteit op een juiste manier te beoordelen, aarzelen we niet om de kennis van externe deskundigen binnen te halen. Jaarlijks doen we als IWT beroep op ongeveer 1.200 deskundigen om tot een beoordeling te komen. De tweede dimensie is het valorisatiepotentieel van het onderzoek of van onderzoeksresultaten. We proberen met andere woorden om het toekomstige potentieel van een project in te schatten. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar kwaliteit is en blijft wel een belangrijk criterium.”

Brabant Manager: Hoe groot zijn de slaagkansen van een bepaald project?
Paul Zeeuwts: “Die zijn afhankelijk van het subsidiepercentage dat wordt aangevraagd. In het algemeen wordt 80% van de aangevraagde projecten gevaloriseerd, zeker in het geval van bedrijven. De slaagkansen voor de bedrijfswereld liggen dus vrij hoog. Sommige projecten vragen 100% subsidie aan, maar in dat geval liggen de selectiecriteria hoger. De slaagkansen liggen bij een 100% subsidie gemiddeld rond de 30% tot 40%.”

Brabant Manager: Wat voor bedrijven vragen steun aan?
Paul Zeeuwts: “Alle mogelijke bedrijven uit alle mogelijke sectoren, van groot tot klein. Meestal komen kleinere bedrijven met kleinere projecten aankloppen. Onze portefeuille bevat 75% KMO’s en 25% grote bedrijven. KMO’s in de Europese zin van het woord – dus met minder dan 250 werknemers – zijn goed voor ongeveer 35% van de steun die we aan bedrijven verstrekken.”

Brabant Manager: Hoe scoort Vlaanderen op het vlak van innovatiebeleid?
Paul Zeeuwts: “Het zal u misschien verbazen, maar Vlaanderen scoort erg hoog qua innovatiegerichtheid. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, uitgevoerd in verschillende landen. De cijfers bewijzen dat we helemaal aan de top staan qua nieuwe diensten, producten en processen. Deze vaststelling staat wel in schril contrast met het feit dat onze bedrijven eerder middelmatig scoren op het vlak van R&D uitgaven.”

Jos Sterk