Peter Praet: Bankieren wordt heel anders

Kredietcrisis verandert financiële sector

De banken hebben uiteraard in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van de kredietcrisis. Peter Praet, executive director van de Nationale Bank, is van mening dat als gevolg van de crisis het banklandschap grondig gaat wijzigen.

Peter Praet, executive director van de Nationale Bank.De executive director van de Nationale Bank Peter Praet had een crisis zien aankomen, maar niemand had durven voorspellen dat die dergelijke proporties zou aannemen. “Ons financieel systeem werd tot in haar diepste hoekjes door de kredietcrisis op de proef gesteld. De gebeurtenissen uit de afgelopen maanden hadden een uitzonderlijk karakter die de bankwereld op haar grondvesten hebben doen daveren. In ieder geval is één ding duidelijk aangetoond: financiële systemen zijn qua complexiteit te vergelijken met ecosystemen. Dat betekent dat op zich relatief kleine feiten relatief grote gevolgen kunnen hebben. In de natuur is er het voorbeeld van een met vleugels klapperende mug, die aan het andere einde van de wereld een storm veroorzaakt.”

“Er kan een consolidatie in de banksector plaatsvinden, waarbij grote banken kleinere banken of banken in moeilijkheden gaan opslorpen.”

Besmetting

Die complexiteit blijkt ook uit andere factoren. “Instellingen die in bepaalde omstandigheden oerdegelijk zijn, kunnen in andere omstandigheden uiterst kwetsbaar blijken. Bovendien is de besmettingsgraad in de financiële sector veel groter dan verwacht, de ene bank tast makkelijk de andere aan. Ook niet-rationele elementen zoals paniek en zelfs hysterie spelen een rol in het verhaal.” Peter Praet stelt een opvallende paradox vast: “De introductie van een aantal vernieuwende producten heeft geleid tot een grotere breekbaarheid van het systeem, waar precies het omgekeerde was verhoopt. Die producten waren in eerste instantie succesvol, waardoor het vertrouwen toenam en de voorzichtigheid uit het oog werd verloren.” Op de vraag hoe het banksysteem van de toekomst er zal uitzien, heeft hij geen sluitend antwoord. “In ieder geval zal het broker/dealer business model in vraag worden gesteld. Mogelijk gaan de zakenbanken verdwijnen en vallen we terug op de traditionele vorm van bankieren. Er kan een consolidatie in de banksector plaatsvinden, waarbij grote banken kleinere banken of banken in moeilijkheden gaan opslorpen. De kans bestaat dat er een kleinere rol zal weggelegd zijn voor het ‘shadow’ banking system, dat wil zeggen voor andere financiële instellingen dan banken. Bankieren zal in ieder geval eenvoudiger worden, waarbij er meer toezicht zal komen van de overheid. De excessen uit het verleden moeten namelijk in de toekomst kost wat kost vermeden worden.”

Waarzeggers uit de wereldeconomie

  • Warren Buffett, de bekende Amerikaanse fondsbeheerder: “Buy American! I do” (een pleidooi voor het kopen van Amerikaanseaandelen).
  • Nouriel Roubini, de economieprofessor die de crisis voorspelde: “The worst is yet to come” (hij verwacht nog meer problemen rond beleggingsfondsen).
  • Robert Shiller, een andere bekende Amerikaanse econoom: “De huizenmarkt in de Verenigde Staten heeft nog geen bodem bereikt.”
  • Alan Greenspan, ex-topman van de Amerikaanse centrale bank: “Dit is een financiële tsunami.”
  • Barton Biggs, een bekend Amerikaans beleggingsspecialist: “Europese aandelen zijn spotgoedkoop.”
  • Geert Noels, hoofdeconoom bij Petercam: “De financiële schok kunnen we opvangen.”