Roger Lemmens, Partezis “Samenwerken met GiVi Group en TCG voor e-learning in zorgsector”

roger-lemmens

Partezis introduceert e-learning in de Belgische zorgsector

Het bestaande opleidingsaanbod voor de zorgsector in ons land wordt uitgebreid met een e-learning solution. Dat is het resultaat van een partnership tussen Partezis, de GiVi Group en de Nederlandse The Competence Group (TCG). Bedoeling is om de zorgsector te onder­steunen in de bewaking en verbetering van de kwaliteit van hun zorgverlening.
Partezis ontwikkelt geïntegreerde maatoplos­singen voor de zorgsector in ons land. Dankzij het nieuwe partnership kan het bedrijf uit Heverlee het bestaande opleidingsaanbod voor de zorg­sector uitbreiden met een e-learning solution die gebaseerd is op de technologie van TCG en de expertise binnen deze specifieke discipline van de GiVi Group. “Een uitgebreid leveranciersonder­zoek maakte duidelijk dat we op het terrein van e-learning onmogelijk om TCG en GiVi Group heen konden,” verduidelijkt Roger Lemmens, CEO van Partezis. “Hun expertise binnen deze discipline en het marktleiderschap in Nederland, alsook de gro­te hoeveelheid aan al ontwikkelde content, waren doorslaggevend in onze beslissing om dit partner­ship aan te gaan.”

“De organisatie van klassikale opleidingen is in deze sector, gezien de onregelmatige werkuren, echter geen evidentie.”

Onregelmatige werkuren

De voordelen van e-learning zijn legio. Niet alleen is het een snelle en eenvoudige leervorm die men waar, wanneer en zo vaak men maar wil kan toepassen. Ook bewees het systeem bij onze noorderburen al zijn doeltreffendheid in zorginstel­lingen. “In de zorgsector zijn kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van groot belang,” legt Toon Rijken, algemeen directeur van TCG, uit. “Zorginstellingen moeten voortdurend werken aan het op niveau houden van kennis en kunde. De organisatie van klassikale opleidingen is in deze sector, gezien de onregelmatige werkuren, echter geen evidentie. E-learning leek ons een praktisch alternatief.”

“Een uitgebreid leveranciersonderzoek maakte duidelijk dat we op het terrein van e-learning onmogelijk om TCG en GiVi Group heen konden.”

Concreet zal Partezis zijn doelgroep een leer-platform, een ontwikkeltool voor e-learningmo­dules en een selectie van 250 al bestaande con­tentmodules, die door TCG werden ontwikkeld, aanbieden. Het gaat om trainingen over generieke software (MS Office), trainingen over medische apparatuur en trainingen over zorgspecifieke ken­nis en vaardigheden.
Klanten kunnen ook kiezen uit een publiek platform, waar zij opleidingen kunnen ‘shoppen’, en een gepersonaliseerd platform op maat van de zorginstelling en eventueel aangepast per af­deling, functie en/of medewerker. Medewerkers kunnen via dit platform nauwkeurig opgevolgd worden door hun afdelingshoofd, de HR-afdeling, enzovoort.