Sophie Vanslambrouck, SV Investigations: “Detective is goede investering als je diefstal of fraude vermoedt”

Sophie Vanslambrouck: “Als je dankzij de vaststellingen van een detective een ontslag om dringende redenen kan afdwingen, is dat een heel goede investering, toch?”
Sophie Vanslambrouck: “Als je dankzij de vaststellingen van een detective een ontslag om dringende redenen kan afdwingen, is dat een heel goede investering, toch?”

 

Bedrijven doen steeds meer een beroep op privédetectives om diefstal en fraude door eigen medewerkers te laten vaststellen. “Als je vermoedt dat een werknemer je bedriegt of besteelt, is een detective inschakelen dikwijls de juiste oplossing,” zegt Sophie Vanslambrouck, die vijf jaar geleden haar eigen bureau SV Investigations oprichtte.

M.M.: De markt groeit, maar ‘detective’ blijft voor velen toch een onbekend beroep. U bent de allereerste privédetective die ik ontmoet.

Sophie Vanslambrouck: “Wij opereren inderdaad wat onder de radar, dat is eigen aan deze job. En er is ook wel nog altijd een drempel voor bedrijven. Vroeger, voor ’91, kon iedereen bij wijze van spreken detectivewerk doen. De charlatans zijn ondertussen gelukkig verdwenen, maar dat imago heerst nog een beetje. Bedrijven hebben soms ook schrik voor de kosten. Ze denken dat het duur is. Maar wat is de kost van een detective in vergelijking met de opzegvergoeding van een frauderende medewerker die al een hele tijd voor je werkt? Als je dankzij de vaststellingen van een detective een ontslag om dringende redenen kan afdwingen, is dat een heel goede investering, toch?”

M.M.: Werkt u vooral voor bedrijven?

“Zeker, bijna 90% van mijn opdrachten komt van bedrijven. De rest is voor particulieren, vrijwel altijd om overspel vast te stellen. Dat is niet meer strafbaar in België, maar kan een echtscheidingsprocedure versnellen en heeft invloed op onderhoudsgeld en hoederecht.”

Onderzoek knipperlichten!

M.M.: Wat voor opdrachten krijgt u van bedrijven?

“Dat is vrijwel altijd het controleren van werknemers, bij vermoeden van diefstal en fraude bij ziekteverzuim, niet naleven van een concurrentiebeding, nagaan in welke uitgaansgelegenheden een werknemer met een vertrouwensfunctie vertoeft, faillissementsfraude, recuperatie van niet afbetaalde goederen, vermiste wanbetalers, ‘pre-employment’ screening, en dergelijke. We worden soms ook ingeschakeld als een werkgever vermoedt dat zijn vertegenwoordiger voortdurend op café zit in plaats van afspraken te doen. Ja, werkgevers moeten uitkijken voor hun medewerkers, zo leert mijn ervaring. Diefstal door of met de hulp van eigen personeel en fraude, bijvoorbeeld frauduleus absenteïsme, komen meer voor dan men denkt, in àlle sectoren. Regelmatig of langdurig afwezige medewerkers klussen soms in het zwart bij, bij andere bedrijven. Aangehaalde voorbeelden zijn dikwijls knipperlichten waarbij een klein onderzoek al nuttig kan zijn zonder hoge kostprijs.”

M.M.: Is het moeilijk om medewerkers te betrappen?

“Dat hangt ervan af. Soms kan je al op de eerste dag vaststellingen doen, soms pas na drie of vier dagen. Het is aan te raden minstens drie vaststellingen te doen, waarvan de derde of vierde met een deurwaarder erbij, afhankelijk van het soort onderzoek. Wie tijdens zijn of haar ziekteverlof bijvoorbeeld toch elders werkt, kan dat de eerste keer omschrijven als toeval, of als een sollicitatie met praktijktest. Maar vanaf drie vaststellingen pakt die uitleg niet meer.”

Vergunning voor vijf jaar

M.M.: Hoe word je privédetective?

“Eerst moet je een erkende opleiding volgen, daarna moet je je vergunning aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Je wordt dan volledig gescreend. En als je aan alle voorwaarden en eisen voldoet, krijg je voor vijf jaar je vergunning. Tijdens je eerste vijf jaar kan je dit beroep uitoefenen in bij- of hoofdberoep, maar daarna moet je kiezen voor hoofdberoep of stoppen. Zelf ben ik al na een viertal maanden detective in hoofdberoep geworden. Ik ben meteen in onderaanneming gestart. Dat was een goede leerschool. Na ongeveer een jaar ben ik volledig voor eigen rekening begonnen.”

M.M.: Wat is er in dit beroep vooral van belang?

“Je moet ervoor zorgen dat je bij je observaties en verslagen de wet niet overtreedt. Je moet rekening houden met de detectivewetgeving, privacywetgeving, arbeidsrecht, strafrecht,… Op publiek terrein mag je als privédetective iemand filmen en fotograferen, op privédomein mag dat niet. Mijn verslagen laat ik altijd nalezen door een advocaat. Een bedrijf mag een ‘track & trace’-systeem in bedrijfswagens bijvoorbeeld ook alleen maar installeren als het dat opneemt in het arbeidsreglement. En de werkgever kan dat maar onder bepaalde voorwaarden als bewijsmateriaal gebruiken, want de privacywetgeving moet gerespecteerd worden.”

Info: www.svinvestigations.be