Welk bedrijf voert het duurzaamste energiebeleid van het land?

Nuon lanceert de NuonGeneration Award

Duurzaam energiebeleid is de status van modewoord al langer overstegen. Sterker nog: het is intussen vanzelfsprekend dat uw onderneming inspanningen levert inzake duurzaamheid, milieu en energie-efficiëntie. Om deze initiatieven te belonen, reikt Nuon dit jaar voor het eerst de NuonGeneration Award uit. In december weten we wie het meest duurzame beleid voert of wie het meeste respect heeft voor de volgende generaties.

“Duurzaam energiebeleid en innovatie zijn kernwaarden binnen ons bedrijf,” lichten Christophe Degrez, directeur Business bij Nuon, en woordvoerster Kathleen Van Boxelaer het initiatief toe. “Steeds meer ondernemingen zijn bezig met het uitwerken van een innoverend beleid op het vlak van energiegebruik en -verbruik. Wij willen een forum creëren waarbij al deze inspanningen onder de aandacht worden gebracht en uiteindelijk kunnen meedingen naar die NuonGeneration Award.”

Christophe Degrez, directeur Business en Kathleen Van Boxelaer, woordvoerster bij NuonBrabant Manager: De award gaat naar het bedrijf met het duurzaamste energiebeleid van het land. Dat is een erg breed criterium.
Christophe Degrez: “Een duurzaam beleid kan inderdaad van alles impliceren. We willen elk initiatief dat een bijdrage levert, op welke niveau ook, opnemen. Duurzaamheid kan afgestemd zijn op energiebesparende maatregelen, maar het kan ook gaan over groene energie die verbruikt wordt of over programma’s die worden opgezet om werknemers te stimuleren om minder energie te verbruiken.”
Kathleen Van Boxelaer: “Elk initiatief zal getoetst worden aan onze Nuon-norm, een set van criteria die wij als kernwaarden in een duurzaam en groen bedrijf voorop stellen. Wie zich inschrijft om mee te dingen naar de Award zal met andere woorden op dezelfde criteria beoordeeld worden. Dit zal dan leiden tot een preselectie op basis van de impact van het initiatief, de geloofwaardigheid ervan en de innovatie.”

rabant Manager: Riskeert u daarmee niet appelen met peren te moeten vergelijken? Werknemers sensibiliseren om, bijvoorbeeld, meer de trap en minder de lift te gebruiken is toch van een heel andere orde dan het plaatsen van zonnepanelen?
Christophe Degrez: “Dat is een terechte opmerking en daarom voorzien we verschillende categorieën. Het zou zonde zijn mochten we een heel origineel en creatief initiatief dat nauwelijks of geen geld kost, teniet doen omdat het overstemd wordt door duurzame initiatieven die wel heel grote investeringen hebben gevergd.”

Nuon-klant of niet

Brabant Manager: De vakjury wacht met andere woorden een belangrijke taak. Hoe is deze samengesteld?
Christophe Degrez: “Om los van elk commercieel belang en in alle onafhankelijkheid tot een laureaat te komen, hebben we bij de samenstelling van de vakjury gezocht naar experts op het vlak van de energiemarkt, ecologie, economie en de maatschappij. Het gaat om een evenredig samengestelde jury met mensen uit de academische wereld en iemand van de VREG. En minstens zo belangrijk: er zal niemand van Nuon zelf in de jury zetelen.”

“Het gaat om een evenredig samengestelde jury met mensen uit de academische wereld en iemand van de VREG. Er zal niemand van Nuon zelf in de jury zetelen.”

Kathleen Van Boxelaer: “Deze Award mag geen verdoken commercieel initiatief zijn. Het is echt onze bedoeling om bedrijven warm te maken om hun energiebeleid op een zo duurzaam mogelijk  manier in te vullen. Nuon is enkel de initiatiefnemer en wil zijn maatschappelijke voortrekkersrol spelen. Daarom zit er niemand van Nuon in de vakjury en mag iedereen vrij deelnemen, van klein tot grootverbruiker, Nuon-klant of niet.”

Brabant Manager: Hoe kan ik als bedrijf deelnemen?
Kathleen Van Boxelaer: “Heel eenvoudig: door je in te schrijven met het wedstrijdformulier dat we verspreiden of via de website www.nuon.be.”
Christophe Degrez: “We sluiten de inschrijvingsperiode af op 14 november, zodat we alle dossiers kunnen bekijken en uiteindelijk 10 genomineerden volgens hun scores op de Nuon-norm kunnen overmaken aan de vakjury. Op 12 december volgt de awarduitreiking.”

Nuon België is vijf jaar jong
Nuon België, een 100% dochter van de Nederlandse energiespeler Nuon, is vijf jaar actief in België en heeft intussen meer dan 250.000 klanten voor een totaal van 400.000 aansluitingen. Op die vijf jaar heeft het meer dan 20.000 professionele klanten gemaakt, waarvan 17.000 kleinverbruikers voor een totaal van 37.000 aansluitingen.

Brabant Manager: Is er naast de titel en de daarmee gepaard gaande eer en glorie nog een ander voordeel voor de winnaar?
Christophe Degrez: “Het gaat om een wisselbeker! Daar kan je dus al een jaar mee pronken.” (lacht)
Kathleen Van Boxelaer:
“De Award heeft een businesswaarde, sowieso. Niet in het minst omdat je een jaar lang de premisse van het meest duurzame bedrijfsbeleid kan claimen. Als bedrijf heb je namelijk een eigen invulling gegeven aan het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met een duurzaam energiebeleid. Daar mag je dan toch trots op zijn?”
Christophe Degrez: “Daarnaast willen we  ook de nodige media-aandacht genereren. Niet alleen de laureaat zal kunnen rekenen op heel wat belangstelling, we hopen dat ook de initiatieven van de andere deelnemende bedrijven belicht worden. Het is onze hoop dat deze Award gaat leven.”

Brabant Manager: En daar wil ook Nuon beter van worden?
Christophe Degrez: (snel) “We zijn initiatiefnemer, dus zal het Nuon-logo uiteraard gebruikt worden in de communicatie, maar het is echt niet onze bedoeling om hier commercieel voordeel uit te halen. Daar zijn andere kanalen voor. Wat we wel belangrijk vinden, is de associatie met die kernwaarden. Waarden die wij met Nuon intussen al vijf jaar in België uitdragen. Respect voor het milieu, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor onze toekomstige generaties en uiteraard voor het innoveren in duurzaam energieverbruik.”

Voor meer informatie over de NuonGeneration Award of om uw bedrijf in te schrijven, kunt u nog tot 14 november terecht op www.nuongeneration.be.

Christophe De Schauvre