Zero Emission Solutions – CO2 verminderen levert geld op

Een studie- en adviesbureau dat u helpt om uw CO2-uitstoot te verminderen en tezelfdertijd uw energiekosten reduceert? Bij Zero Emission Solutions bent u aan het juiste adres!

Alex Polfliet.
Alex Polfliet.

Zero Emission Solutions doet u slimmer energie aankopen. “Ons advies is objectief en neutraal, want we hebben geen band met deze of gene leverancier. Zo laten wij uw energiekosten dalen,” beklemtoont oprichter Alex Polfliet. “Energie kopen op korte of lange termijn? Heel specifieke groene stroom? Wij ontwikkelden technieken voor besparingen op vlakken waar anderen niet aan denken.”

Eigen energie?
De uitgespaarde kosten kunt u investeren in eigen energie. “Wij zijn geen installateur en werken ook hierbij onafhankelijk,” zegt Alex Polfliet. “Wij bekijken alle vormen van energie: wind, biomassa, water en zon. We beginnen met een haalbaarheidsstudie en assisteren desgewenst bij de uitwerking.”

EBO’s en groepsaankopen
Zero Emission Solutions bestaat sinds 2009, de ervaring van de medewerkers gaat veel verder terug. Kortom: knowhow genoeg om bedrijven te assisteren bij het sluiten van energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s). Of bij groepsaankopen. “Vaak zijn bedrijven te klein om goede tarieven af te dwingen,” stelt Alex Polfliet. “Wij begeleiden groepsaankopen per sector of via koepelorganisaties. En ook internationale bedrijven kunnen hier terecht, omdat we partner zijn van de Europese speler Bergen Energi.”

logo ZES_rgb_lowFrits De Wolfkaai 8 bus 24 – 9300 Aalst – T 053 41 66 66 – info@zeroemissionsolutions.comwww.zeroemissionsolutions.com