Wil Nijsten, Acaleph “Een dutje op de werkvloer moet kunnen, het kan zelfs veilig zijn!”

wil-nijsten-acaleph

“Een dutje op de werkvloer? Moet kunnen!”

Grote ongelukken als de gasramp in India, de kernramp van Tsjernobyl en de milieu-ramp met de Exxon Valdez zijn mede te wijten aan vermoeidheid. Of, dichter bij huis: een treinmachinist die door het rode licht rijdt, doet dat vaak omdat hij te moe en dus niet meer alert is. Wil Nijsten, directeur van het Geleense bedrijf Acaleph, pleit voor een dutje tijdens de werkuren om de accuratesse en alertheid op de werkvloer te verhogen.