A10 Legal – Voorkomen is beter dan genezen

Veel mensen stappen pas naar hun advocaat wanneer er al een betwisting is ontstaan. Nochtans kan heel wat onheil voorkomen worden door tijdig een raadsman in te schakelen, Advocatenkantoor A10 Legal hecht veel belang aan de preventie van juridische geschillen. Een weldoordacht contract is een typisch voorbeeld van dergelijke preventieve aanpak.

Theo Ickmans en Erik Neuts.

Theo Ickmans lag aan de basis van het advocatenkantoor. Advocaat Erik Neuts is hem gaan vervoegen in 1988. Tegenwoordig hebben zij drie advocaten als vaste medewerkers en vijf administratieve bedienden. De activiteiten van A10 Legal bestaan voor 20% uit familiaal en erfrecht, en voor een goede 80% uit zakelijk en handelsrecht, waarbij zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s, lokale besturen, … betrokken partij zijn. Theo Ickmans: “Wij komen daar tussen als adviseurs en in geval van procedures: o.a. zaken als oprichting van vennootschappen, zakelijke contracten, incasso’s en beslagrecht, bedrijfsreorganisatie en stopzetting, … Automatisch komen ook huurgeschillen en arbeidsrecht aan bod zijnde het dan veelal vanuit werkgeverspositie,” voegt Erik Neuts eraan toe.

Het cliënteel bevindt zich vooral in Noord-Limburg en het Nederlandse grensgebied. Het aandeel Nederlandse cliënten loopt op tot een forse 30 à 35%. “In Noord-Limburg vind je nu eenmaal veel vestigingen van Nederlandse bedrijven,” weet Erik Neuts. “Typische cliënten zijn overigens ook Belgische bedrijven met vestigingen in Nederland.”

Elk contract is maatwerk

Helaas hebben veel mensen de neiging om pas naar hun advocaat te stappen wanneer er al een betwisting dreigt. “Dan vragen ze ons om nog even snel een contract op te stellen. Maar… elke overeenkomst is telkens opnieuw maatwerk en we dienen er de nodige tijd voor uit te trekken,” benadrukt Theo Ickmans. “Voorkomen is beter dan genezen en daarom raden wij onze cliënten aan om tijdig langs te komen. We wijzen hen ook vaak op het belang van goed uitgewerkte contracten en voorwaarden. Een degelijk contract werkt immers preventief: je kunt er risico’s en aansprakelijkheden mee beperken en ervoor zorgen dat de cliënt een thuiswedstrijd speelt door de bevoegde rechtbank in zijn eigen regio te situeren. Dat is des te belangrijker in grensoverschrijdende geschillen: procedures in Nederland, bijvoorbeeld, kosten vaak tot tweemaal zoveel als in België.”

De advocaten van A10 Legal pleiten zoveel mogelijk zelf hun eigen dossiers voor de rechtbank. “Wanneer je het dossier goed kent, is het veel makkelijker om in te spelen op details,” vervolgt Erik Neuts. “En dat wordt steeds meer noodzakelijk, want door de vaak ondoordachte wetgeving in ons land is alles te ingewikkeld geworden. Tegenwoordig moeten slecht geschreven wetten al te vaak worden bijgestuurd met reparatiewetten. Er is ook ongewild een kluwen van regels en uitzonderingen op afwijkingen ontstaan, die het geheel complexer maken. Als advocaten kunnen wij alleen maar hopen dat toekomstige wetten beter overdacht worden en dat hun aantal terug afneemt.”

De vijf specialiteiten van A10 Legal:

  • preventief juridisch advies
  • verdediging en belangenbehartiging
  • minnelijke onderhandelingen
  • arbitrage
  • gerechtelijke procedures in binnen- en buitenland
Witte Torenwal 17 Bus 1.1, B-3960 Bree
Tel.: 089-46 04 10, Fax: 089-46 04 13
a10legal@skynet.be, secretariaat@a10legal.be