Accountant Jos Martens (QPS) over de verhoogde echtscheidingstaks “Vrijstelling voor scheidende koppels nuanceert verdeeltaks”

Sinds 1 augustus is de hogere verdeeltaks van 2,5 % in Vlaanderen een feit. Het gaat om een taks bij een ‘uitonverdeeldheidtreding’. Dat kan het geval zijn bij de verdeling van een onroerend goed na een echtscheiding of erfenis.

Jos Martens
QPS Consult
www.qpsonline.be

20.000 euro per kind
Het tarief van de verdeeltaks wordt opgetrokken van 1 % tot 2,5 % op de waarde van de volledige onverdeeldheid. Maar voor scheidende koppels komt er een vrijstelling op de eerste schijf van 50.000 euro, verhoogd met 20.000 euro per kind. Deze maatregel nuanceert de verdeeltaks enigszins.

De vrijstelling geldt alleen voor gehuwden en wettelijk samenwonende koppels, die uit elkaar gaan. Wettelijk samenwonende koppels moeten minstens een jaar samengewoond hebben. Feitelijk samenwonenden vallen uit de boot, zowel voor de vrijstelling van 50.000 euro, als voor de verhoging van 20.000 euro per kind.

Aanzienlijke stijging voor grote eigendommen
Voor gescheiden koppels met kinderen valt de nieuwe regeling best mee. Wie met twee kinderen ten laste na een scheiding een woning overneemt, zal hierop 2.750 euro in plaats van 2.000 euro betalen: (200.000 – 50.000 – 20.000 – 20.000) x 2,5 %.

Voor grotere eigendommen en mensen met weinig kinderen is de stijging aanzienlijk. Wie na een scheiding een woning overneemt met een waarde van 500.000 euro, en geen kinderen ten laste heeft, zal voortaan 11.250 euro betalen in plaats van 5.000 euro vroeger: (500.000 – 50.000) x 2,5 %.