Airdeck – “Wij laten uw energiefactuur fors krimpen”

Na een grondige energiestudie maakte het ‘Hollandsch Huys’ – een innovatief kantorencomplex in Hasselt – onlangs verbluffende resultaten bekend: het energieverbruik lag er maar liefst 90% lager dan bij een traditioneel kantoorgebouw. Bouwheer ‘Airdeck’, een zusteronderneming van het gereputeerde bouwbedrijf Houben uit Beringen is allerminst verrast door deze buitengewone prestatie. “Deze cijfers bewijzen dat onze grensverleggende techniek de juiste is voor bouwprojecten van de toekomst,” zegt zaakvoerster Veronique Houben.

Veronique en Ewald Houben.

Het systeem van Airdeck steunt op betonvloeren met ‘betonkernactivering’. Speciaal aan deze betonvloeren is hun gering gewicht. Dat komt omdat er holle ‘airboxen’ in verwerkt zitten. Daartussen kunnen dan weer zeer eenvoudig leidingen worden geweven. Hier stroomt koud of warm water door. Met behulp van een warmtepomp wordt het beton ‘geactiveerd’ en bijgevolg kan het hele gebouw worden verwarmd en gekoeld. “Het systeem lijkt een beetje op vloerverwarming, maar bij Airdeck vindt het proces ook ‘s nachts en tijdens het weekend plaats waardoor de binnentemperatuur vrijwel constant blijft,” zegt Veronique Houben. “Concreet haalt het Hollandsch Huys een E-peil van 49 en een K-peil van 22. Vertaald naar de energiefactuur spreken de cijfers voor zich: voor dit gebouw van 4.000 m² besparen we jaarlijks zo’n 45.000 euro op de energiefactuur ten opzichte van traditionele gebouwen. Ook de gevolgen voor de CO2-uitstoot zijn becijferd. Jaarlijks is er een verminderde uitstoot van maar liefst 110 ton. Dit alles bewijst dat Airdeck het systeem bij uitstek is om de uitdagingen van de nabije toekomst op het vlak van duurzaam bouwen op te vangen.”

Comfort

Airdeck levert grote voordelen in welzijn en comfort op voor wie in een gebouw studeert, werkt of woont. “Een constante temperatuur van 22 à 23 graden is ideaal voor de productiviteit en het welzijn. Hoe vaak hoor je geen klachten over de airco, tochtende ramen of wispelturige verwarming?”

Terugverdientijd

“Heel belangrijk is dat er in de ontwerpfase een ‘dynamische thermische simulatie’ plaatsvindt, die aan hand van een aantal parameters zoals de bodemgesteldheid, de COP van de warmtepomp, oriëntatie, isolatie, aantal gebruikers, gemiddeld klimaat,… de beste bouwmethode in kaart brengt. Zo heeft het Hollandsch Huys een houtskeletstructuur, automatische zonwering aan de buitenzijde en 3 dubbele beglazing voor een optimale isolatie. Alles samen geeft dat een initiële meerkost van zo’n 140.000 euro, maar die is binnen 3,1 jaar terugverdiend als we de winst op onze jaarlijkse energiefactuur in rekening brengen. Daarnaast zijn er nog ecologische en economische troeven. Zo wordt er 25 % minder grind en cement dan normaal gebruikt om Airdeck-vloeren te maken. Wordt het gebouw ooit weer afgebroken, dan is de kunststof gemakkelijk te scheiden van het beton en kan ze opnieuw gerecycleerd worden.”

Laureaat ‘Milieu en Energie Award 2010’

In november won Airdeck de ‘Milieu en Energie Award 2010’, mede dankzij het Hollandsch Huys-project. Deze prijs, voor de derde keer uitgereikt door Unizo Limburg in samenwerking met de provincie Limburg, is voor Airdeck een steun in de rug om opdrachtgevende besturen, architecten en ingenieurs nog beter te kunnen overtuigen van de toepassing van betonkernactivering en geothermie.

Schoebroekstraat 58, 3583 Beringen
Tel.: 011-26 96 00, info@airdeck.be, www.airdeck.be