Bespaar tijd en geld dankzij integraal afvalmanagement

Een doordacht geïntegreerd afvalbeleid bespaart u een heleboel tijd en geld en is bovendien goed voor het milieu. Hebt u er geen idee van hoe u dit kunt aanpakken? Vraag dan eens om advies bij een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. Dat stelt vervolgens efficiënte oplossingen voor, voert een afvalaudit uit om de afvalstromen beter onder controle te houden of kan zelfs zorgen voor speciaal opgeleid personeel dat alle praktische aspecten van het afvalbeheer op zich neemt.

MILIEUBELEIDWie produceert en onderneemt, kan er niet onderuit: zakendoen levert naast producten en diensten ook afval op. Nucleair en gevaarlijk afval zijn weliswaar de uitzonderingen op de regel, maar ook papier, karton, vertrouwelijke documenten, metaal, glas, hout, afgekeurde levensmiddelen, wit- en bruingoed en restafval betekenen een zware belasting voor ons milieu. Om de schade binnen de perken te houden, heeft de overheid tal van regels in het leven geroepen zoals de economische en milieutechnische verantwoordelijkheid. Het VLAREA (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer) verplicht bedrijven bovendien om bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, gescheiden van hun overige bedrijfsafvalstoffen te verzamelen en te laten ophalen. Efficiënt afvalbeheer is door deze evolutie een complex gegeven geworden. Het uitbesteden van afvalmanagement aan een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf kan daarom de ideale oplossing zijn.

Naast inzameling en recyclage behoren vandaag ook analyse en advies op het gebied van afvalverwerking tot de kernactiviteiten van een afvalverwerkingsbedrijf.

Analyse en advies

De afvalmarkt heeft zich, mede hierdoor, in de loop der jaren sterk ontwikkeld. De oude oplossingen – afvalverwijdering en storten – hebben plaats gemaakt voor een nieuwe integrale aanpak van het afvalvraagstuk. Het logisch gevolg is dat naast inzameling en recyclage, vandaag ook analyse en advies op het gebied van afvalverwerking tot de kernactiviteiten van een afvalverwerkingsbedrijf behoren. Voor ondernemingen met een uitgebreide en complexe bedrijfsvoering kan een afvalbeheerder zelfs het complete afvalmanagement verzorgen. Daarbij ligt de focus niet enkel op het deelstroomniveau of op de logistiek, maar op de integrale afvalproblematiek van het bedrijf. Het gaat dan niet alleen meer om de vrijkomende afval- en reststoffen, maar ook om de volledige organisatie eromheen. Zo’n afvalmanager regisseert de hele keten, van analyse, via inzameling en recyclage tot eindverwerking.

Premies voor gesorteerd verpakkingsafval
In 1997 legde het Samenwerkingsakkoord over de preventie en het beheer van verpakkingsafval, dat werd gesloten tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nieuwe eisen voor bedrijfsmatig verpakkingsafval op. Met strenge eisen, zoals de terugname- en informatieplicht en het preventieplan, wil de overheid zorgen voor minder, milieuvriendelijk en herbruikbaar industrieel verpakkingsafval. Voor vele ondernemingen is dat een zware dobber, zowel logistiek als administratief. Verschillende afvalverwerkingsbedrijven zoals VAL-I-PAC en FOST Plus nemen deze zorg daarom uit handen van hun klanten. Om ondernemingen aan te moedigen om hun industrieel verpakkingsafval te sorteren, betaalt VAL-I-PAC zelfs recyclage- en containerpremies aan ondernemingen voor hun sorteerinspanningen met het oog op recyclage.
Info: www.valipac.be, www.fostplus.be