Businesstip: hoe u studieresultaten van sollicitanten best inschat

“Engagement en bagage zijn vaak belangrijker dan diploma”

Tienduizenden studenten leggen momenteel hun examens af en doen straks hun intrede op de arbeidsmarkt. Maar hoe belangrijk zijn studies nu echt voor een succesvolle carrière? Is een goed diploma noodzakelijk? Of is ervaring even belangrijk of zelfs belangrijker? We vroegen het aan werving- en selectiespecialist Inez Senecaut van HR-CC en kregen vijf nuttige tips mee.

businesstip Inez Senecaut
Inez Senecaut.

Tip 1: Hoe technischer de opleiding, hoe belangrijker het diploma
“Het belang van het diploma is erg afhankelijk van het profiel dat voor een bepaalde job wordt gezocht. Voor technische profielen is een zekere bagage of ervaring belangrijker dan voor andere functies, en op zich maakt het dan minder of uit of die bagage aanwezig is door het gevolgde opleidingstraject, dan wel door werkervaring.  Dan denk ik onder meer aan profielen zoals een bio-ingenieur, maar evengoed aan specialisten in elektromechanica of loodgieters.”

Tip 2: Onderscheiding mag, maar hoeft niet
“De concrete studieresultaten zijn voor een aantal bedrijven doorslaggevend, maar zeker niet voor allemaal. Sowieso heb je wel bedrijven die vooral op zoek zijn naar mensen die met (grote) onderscheiding zijn afgestudeerd, maar de instroom aan capabele profielen is veel breder dan dat. Personen die met voldoening zijn afgestudeerd, hebben dezelfde bagage meegekregen en kunnen evenzeer tot competente medewerkers uitgroeien. Ook wie geen onderscheiding heeft gehaald, kan erg veel enthousiasme steken in het beoefenen van zijn job.”

Tip 3: Bewijs van leiderschap spreekt aan
“Veel mensen blinken misschien niet uit in hun schoolresultaten, maar hebben in hun jeugdjaren en tijdens hun studieperiode veel blijk gegeven van engagement en/of leiderschapskwaliteiten. Denk maar aan jongeren die in het presidium van studentenorganisaties hebben ‘gezeteld’, of aan wie jarenlang vol inzet leiding heeft gegeven bij de scouts, de Chiro of andere jeugdverenigingen. Zij hebben getoond zich erg gedreven ergens in te kunnen vastbijten. Zoiets kan een bepalende rol spelen om voor een job in aanmerking te komen.”

Tip 4: Wat je ook doet, ga ervoor
“De hierboven gemaakte opmerkingen zouden iemand kunnen doen concluderen dat een diploma halen eerder bijkomstig is, maar niets is minder waar. Welke studierichting je ook uitgaat, je leert er altijd iets uit: je concentreren op een bepaald thema, analyseren en synthetiseren, verbanden leggen, en… genieten van het studentenleven. De ene is meer gebaat bij een meer theoretische, de andere meer bij een praktijkgerichte opleiding. Het komt er op aan de ‘sprankel’ te vinden, de vonk die je enthousiast maakt voor een bepaalde richting.”

Tip 5: Kies voor de juiste omkadering
“Ze lopen niet zo dik gezaaid, maar er bestaan wel wat voorbeelden van ondernemers die een bloeiende zaak uit de grond hebben gestampt zonder een diploma. Zoiets is mogelijk, maar alleen op voorwaarde dat hij of zij zich goed laat omringen, bijvoorbeeld door specialisten uit werkgeversorganisaties. Op die manier wordt specialisme in een bepaald domein gepast ondersteund door verstandig bedrijfsbeheer.”

Bart Vancauwenberghe