Businesstip – Motiveer uw personeel met de loonbonus

“Ook in 2013 blijft het een mooi middel om medewerkers te belonen”

Als werkgever kunt u uw werknemers sinds 2008 een loonbonus toekennen. Deze bonus heeft enkele mooie fiscale en sociale voordelen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u de bonus toekennen aan alle medewerkers of aan een duidelijk omschreven groep en moet u hem koppelen aan één of meerdere collectieve doelstellingen die gerealiseerd moeten worden binnen een referteperiode van minimum drie maanden.

De voorbije weken kwam het systeem meermaals in het nieuws, onder meer omdat het nieuwe maximumbedrag nog niet vastligt. Legal Expert Liesbeth Overmeire van sociaal secretariaat HDP Partena geeft enkele tips waarmee de loonbonus ook in 2013 interessant blijft voor zowel werkgever als werknemer.

Tip 1: Reken even mee
“De loonbonus is misschien minder aantrekkelijk geworden door de invoering van de solidariteitsbijdrage van 13,07%, toch blijft het nog altijd voordeliger dan een gewone bonus. Wanneer we uitgaan van het voorgestelde maximumbedrag van 2.862,07 euro ontvangt de werknemer netto 2.488 euro. Dat is meer dan het dubbele in vergelijking met een gewone bonus waarop belastingen worden ingehouden. Wanneer je wilt dat je medewerker via een gewone bonus evenveel in het handje krijgt, kost je dat als bedrijfsleider maar liefst 54 % meer. Hoe je het ook draait of keert, de loonbonus blijft interessant.”

Tip 2: Kijk de kat uit de boom
“De procedure die doorlopen moet worden om een bonussysteem op touw te zetten moet afgerond zijn voor het verstrijken van één derde van de referteperiode. Concreet: loopt je periode samen met het kalenderjaar, dan heb je tot 30 april tijd om alle formaliteiten te vervullen. Er bestaat echter nog altijd een kans op een wijziging van de fiscale behandeling van de loonbonus. Ons advies is om zo lang mogelijk de kat uit de boom te kijken.”

Liesbeth Overmeire.

Tip 3: Noem geen getallen
“Wil je de formaliteiten zo snel mogelijk in orde brengen, dan kan je beter geen bedrag opnemen in je plan, maar verwijzen naar ‘de maximale fiscale drempel voor het jaar van uitbetaling van de bonus’. Let op: je hebt als werkgever in dat geval geen zekerheid over de uiteindelijke hoogte van de bonus die je zal moeten uitbetalen als de doelstellingen gerealiseerd worden.”

Tip 4: De loonbonus wordt niet geviseerd door de loonnorm.
“Ben je als bedrijf op zoek naar een middel om je medewerkers te belonen of te motiveren? Dan is de loonbonus een geschikt middel. De loonbonus wordt immers niet geviseerd door de loonnorm waarin de loonmatiging voor de periode 2013 – 2014 werd aangekondigd. Via de loonbonus kan je medewerkers op een legale manier belonen.”

Tip 5: Laat u begeleiden
“Heel wat werkgevers laten zich afschrikken door het bonusplan dat moet worden ingediend. Ons advies is: laat je begeleiden door specialisten. Zo werk je zonder kopzorgen een bonussysteem uit op maat van de onderneming en met aandacht voor je medewerkers.”