CKS – Dilsen-Stokkem – “Onderhoud PV-panelen compleet uit het oog verloren”

CKS anticipeert vol ambitie op de vele mogelijkheden die zich aandienen in het domein van de groene energie. Denk aan omvormers voor zonnepanelen, biogasinstallaties en windmolens. Met het onderhoud van PV-installaties bij bedrijven richt CKS zich nu ook op een nog onontgonnen nieuwe markt.

“Groene stroom is meer dan alleen zonne-energie,” vertelt Dirk Trippaers, directeur van CKS. “Ook biogasinstallaties zijn populair en sinds kort kan je bij ons terecht voor windmolens. Zelf plaatsen we trouwens geen zonnepanelen, wel de omvormers, die de gelijkstroom van de fotovoltaïsche cellen omzetten in wisselstroom voor het net.”

Lode Colson: “Ook biogasinstallaties zijn populair en sinds kort kan je bij ons terecht voor windmolens.”

Gat in de markt
Met het wegvallen van de royale subsidies ligt het hoogtepunt van de zonnepanelenmarkt achter ons. Niettemin besliste CKS onlangs om in deze branche een nieuw bedrijf op te richten. Zaakvoerder Lode Colson: “Veel installateurs van PV-installaties bestaan niet meer of leggen zich ondertussen toe op andere specialiteiten. Anderen houden zich alleen bezig met de plaatsing. Maar het onderhoud van de panelen wordt compleet uit het oog verloren. Een gat in de markt dus, waar wij graag op inspelen. Wij bieden bedrijven met zonnepanelen de mogelijkheid om hun PV-installatie te laten onderhouden en zo hun rendement te verzekeren.”

Langere levensduur, hogere opbrengst
“Zonnepanelen zijn nog altijd lucratief,” benadrukt Dirk Trippaers. “Op amper zeven jaar tijd heb je de investering terugverdiend. Alles wat daarna komt is pure winst. Maar dan moet je installatie wel optimaal blijven werken. Daarom pleiten wij voor een regelmatig onderhoud van PV-installaties, minstens een keer per jaar. Dat impliceert een grondige controle en een flinke poetsbeurt. Op die manier verleng je de levensduur van de panelen en verhoog je de opbrengst. Want vuile cellen leveren minder stroom.”
“Wij pleiten voor een regelmatig onderhoud van PV-installaties, minstens een keer per jaar.”

Sterke start
Het nieuwe initiatief van CKS kent alvast een sterke start. De eerste onderhoudscontracten zijn getekend en er werd extra personeel aangeworven. “Voorlopig gebeurt alles nog onder de koepel van CKS, maar we willen op termijn een nieuwe vennootschap oprichten om ons volledig te kunnen toeleggen op kwalitatieve onderhoudswerken,” zegt Lode Colson.
Twintig megawatt
Geen particulieren in het klantenbestand van CKS. Wel veel bedrijven en knappe totaalprojecten. De ervaring en knowhow die dat met zich meebrengt, leidt CKS zelfs naar het buitenland. “We hebben enkele zeer grote projecten lopen, gaande van één tot twintig megawatt. Met andere woorden: immense installaties, die je in België niet tegenkomt.”

CKS heeft zo zijn eigen manier van werken. “We kijken uiteraard naar meetresultaten, maar hechten nog meer belang aan de wensen van de klant. We proberen ons altijd een goed beeld te vormen van wat hij echt wilt. Daarna zoeken we naar de beste oplossing: technisch en economisch. Want het kostenplaatje, daar draait het uiteindelijk allemaal om,” weet Dirk Trippaers.

 

Heulentakstraat 14 – 3650 Dilsen-Stokkem
T 089 41 08 00
info@cks.be – www.cks.be