Daenen & Reynders Advocatenkantoor – Huis van vertrouwen voor al uw familiezaken

In ons land vragen jaarlijks zo’n 15.000 koppels de echtscheiding aan. Een ingrijpende gebeurtenis met heel wat gevolgen. Advocaten Veerle Daenen en Claudia Reynders beslo­ten een tweetal jaar geleden om hun expertise in een kleinschaliger struc­tuur te bundelen en zich met hun ad­vocatenkantoor Daenen & Reynders te specialiseren in familierecht en fa­miliaal vermogensrecht.

Claudia Reynders, Gwenn Kwanten, Veerle Daenen en Ruth Vandeboel.

Die kleinschalige aanpak is een be­wuste, weldoordachte keuze. “We leerden elkaar enkele jaren geleden kennen bij een groter advocatenkantoor, waar we al snel uitgroeiden tot een goed geoliede tandem,” vertelt Claudia Reynders. “Ook daar behandelden we het familierecht. Maar meer en meer groeide bij ons beiden het besef dat een tak als deze nood heeft aan een gespecialiseerd kantoor, een lagere drem­pel ook. Daar hebben we onze service vol­ledig op afgestemd toen we besloten om een nieuwe weg in te slaan en ons eigen kantoor te starten.”  “Onze cliënten komen toch voor een stuk met hun levensverhaal naar ons toe,” vult Veerle Daenen aan.  “Wij willen voor hen dat huis van vertrouwen zijn dat ruimte geeft voor een luisterend oor, maar ook alle expertise biedt om hun zaak in de beste omstandigheden te behandelen.  Pasklare antwoorden kan je in zulke zaken jammer genoeg nooit hebben, maar je kan wel meedenken, begrip tonen, sturing geven.  En je merkt dat mensen daar nood aan hebben, want op twee jaar tijd heeft ons kantoor al een sterke reputatie opgebouwd.”
Meer dan overspel
Al sinds 1987 spitst Veerle Daenen zich louter toe op familierecht.  Claudia Reynders heeft meer dan zes jaar ervaring op zak.  “Door de loop der jaren is de materie veel complexere geworden”, vertelt Veerle Daenen.  “Daar waar de discussie zich vroeger meer toespitste op het bewijs van een fout ten aanzien van een van de partijen (bv de betrapping overspel), worden we vandaag meer en meer geconfronteerd met de betwisting rond de gevolgen van de echtscheiding op vermogensrechtelijk vlak, zoals de overdracht van aandelen in een BVBA, de invloed op de pensioenrechten, de fiscale gevolgen, enzovoort.
De wetgeving inzake echtscheiding, uitkeringen na echtscheiding, onderhoudsgeld voor de kinderen wijzigt voortdurend.
Net omdat wij dag in dag uit bezig zijn met deze dossiers, kennen wij de materie door en door en trachten we onze klanten ook een realistische uitkomst voor ogen te houden.  Wij zullen onze cliënten geen onmogelijke zaken beloven, maar wel keihard gaan voor wat wij mogelijk achten.”
“Het familierecht is veel meer dan echtscheidingen en je kan bij ons ook terecht voor beëindiging van samenwoonst, opstellen van een samenlevingscontract, verdeling van nalatenschap, jeugdzaken, omgangsrecht van grootouders met kleinkinderen, enzovoort,” zegt Claudia Reynders nog.
“Bovendien werken we grensoverschrijdend samen met het in Roermond en Maastricht gevestigde advocatenkantoor Boels-Zanders.”

Weg naar As 69 – 3600 Genk
T  089 69 36 00 – info@dradvocaten.be
www.dradvocaten.be