De visie van Marc De Mey (TriEco) over drastische daling groenestroomcertificaten

“PV-installatie niet meer rendabel voor kmo”
1 augustus zakte de vergoeding voor een groenestroomcertificaat van 210 naar 90 euro. Een verlaging van meer dan 57 % in één keer. Bovendien krijgt wie nu nog zonnepanelen laat leggen deze certificaten maar voor een periode van tien in plaats van twintig jaar. Geen wonder dat de sector moord en brand schreeuwt. Ook Marc De Mey van TriEco is boos op de Vlaamse regering.

Marc De Mey (TriEco): “Door deze abrupte daling betaalt een PV-installatie zich nu pas na twaalf tot dertien jaar terug. Dat is voor een kmo geen rendabele investering meer.”

“Het spreekt voor zich dat de waarde van de groenestroomcertificaten met de tijd moet dalen om gelijke tred te houden met de reële investeringskost,” stelt De Mey. “Maar door deze abrupte daling betaalt een PV-installatie zich nu pas na twaalf tot dertien jaar terug. Dat is voor een kmo geen rendabele investering meer. Het meest schrijnende is dat de netwerkbeheerders bovendien de kans krijgen om met terugwerkende kracht een capaciteitsvergoeding te heffen. De overheid plant een regelrechte belasting op basis van het vermogen van de installaties. Hoeveel deze bedraagt weten we nog niet. Maar intussen is de onzekerheid rond de zonnepanelen compleet en wacht iedereen bang af. Met nefaste gevolgen voor alle bedrijven in deze business. De Vlaamse politici nekken onze sector en geven het heft terug in handen van de grote spelers. Terwijl het toch de bedoeling was om groene stroom en zelfredzaamheid te promoten. Begrijpe wie kan. Wij roepen iedereen op om zich met klem te verzeten tegen deze plannen.”

Focus op uw energiebeleid
De Mey raadt bedrijven aan om zich nu écht te focussen op hun energiebeleid, want dat was in het verleden al eens onvoldoende het geval: “Als ik aan bedrijfsleiders vroeg hoeveel energie ze verbruikten, wisten ze te zeggen hoeveel euro per jaar ze moesten betalen. Maar daar gaat het niet om. De vraag is hoeveel energie je verbruikt en waar. Dan pas kan je efficiënte maatregelen treffen. Waar zitten de veelverbruikers, wat zijn de piekmomenten, is je koeling nog up-to-date … Heel veel bedrijfsleiders kennen hun verbruik niet, laat staan dat ze weten waar de problemen zitten. Ze zouden dus best een doorgedreven energieaudit laten uitvoeren.”

Onmiddellijk ingrijpen
Maar een audit alleen volstaat niet. “Ze moeten daarna ook een plan opstellen om hun beleid te optimaliseren. Met TriEco bestuderen we dat verbruik, brengen het in kaart, maken plannen om het te beperken, voeren die plannen uit, geven service en monitoren het energieverbruik zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen als het toch nog ergens fout gaat. Alleen op die manier kan je efficiënt besparen op je energiefactuur, je bedrijf winstgevender maken en ook het milieu nog eens een dienst bewijzen,” aldus Marc De Mey.
Dirk Hermans