De Visie van Paul Van Dessel (Fin-Co) over uw bankfinanciering

“Laat zien dat je een echte ondernemer bent”

Feit: banken stellen zich alsmaar moeilijker op bij het verstrekken van krediet. Slecht nieuws in barre economische tijden, wanneer ondernemers juist meer behoefte hebben aan extra financiering. Toch hoeft u niet te wanhopen. Paul Van Dessel van adviesbureau Fin-Co geeft vuistregels en tips om uw onderhandelingspositie ten opzichte van de bank te verstevigen.

Paul Van Dessel

“Eerst even iets over bankfinanciering in het algemeen,” steekt Paul Van Dessel van wal. “Banken zullen maar krediet verstrekken als ze relatief zeker zijn dat ze dit geld ook kunnen recupereren én er een rendement op kunnen behalen. Een zeer valabel uitgangspunt. Banken zullen dus nooit verliezen financieren of oude putten delven zonder het vooruitzicht op terugbetaling.”
Dat wil ook zeggen dat het verstrekken van krediet niet staat of valt met de waarborg. “Om de simpele reden dat waarborgen geen kredieten aflossen. Ze beperken wel het verlies van de bank, mocht het fout lopen, maar dan zit je in een heel ander scenario.”

Overtuig met het verhaal én de cijfers
Maar hoe schatten banken de toekomstige terugbetaling van krediet nu juist in? “Daarbij spelen twee grote elementen,” weet Paul Van Dessel. “Enerzijds het bedrijfsrisico, anderzijds de zuiver financiële elementen. Of anders: het ondernemingsverhaal én de cijfers. Natuurlijk zijn beide sterk met elkaar verweven, en precies die verwevenheid is erg belangrijk. Want je wil uiteraard dat de bank de terugbetaling zo hoog mogelijk inschat, omdat ze dan minder geneigd is om extra waarborgen te vragen. Waar het dus op aankomt, is de bank overtuigen met een duidelijk zicht op je bedrijf, de markt, je strategie en je visie op bedreigingen en opportuniteiten. Met het verhaal en de cijfers.”

Wees een echte ondernemer
Wat u concreet te doen staat? “Laat de bank zien dat je een echte ondernemer bent die zijn business kent en weet hoe hij zijn bedrijf moet uitbouwen. Alleen een financieel plan uitwerken, dat niet onderbouwd wordt vanuit de ondernemingsvisie, werkt ronduit contraproductief. Maak alleszins ook werk van een cijferprognose waarin deze ondernemingsvisie vervat zit,” tipt Van Dessel.

Zwijg over waarborgen!
Absoluut te vermijden in het begin: praten over waarborgen. “Maak de bank warm voor je dossier, je business en hou waarborgen daarbuiten,” benadrukt Van Dessel. “Begint de bank toch al van bij de aanvang over waarborgen, dan is dit niet professioneel. Zoiets getuigt zelfs van weinig respect en geloof in je plannen. Maar mocht je de bank toch enkel kunnen overtuigen met waarborgen, hou dan altijd nog waarborgen achter de hand. Want je weet maar nooit. Het kan altijd de verkeerde kant opgaan en dan heb je geen onderhandelingsreserve meer op het moment dat je in een zwakke positie belandt.”

Gouden tip
Tot slot geeft Paul Van Dessel nog een gouden tip. “Waarborgen verminderen het risico voor de bank. De voorwaarden die ze geeft voor de financiering zijn altijd gekoppeld aan deze risico-inschatting. Dus als je waarborgen geeft, moet je betere kredietvoorwaarden krijgen. Aarzel zeker niet om hierop aan te dringen!”