Ferdinand en Danny Van Hees, Van Hees Metalen – “De tijd dat iedereen schroothandelaar kon worden, ligt ver achter ons”

Met Ferdinand en Danny Van Hees staat al de vierde generatie aan het roer van Van Hees Metalen. Het bedrijf, met vestigingen in Mol en Lommel, vormt metaalafval, afgedankte auto’s, was- en droogmachines,… om tot nieuwe grondstoffen. “Dagelijks verwerken wij gemiddeld 350 ton afval tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen. Een bedrijf als het onze ziet niemand graag in zijn achtertuin, maar gelukkig bestaan we wel. Een noodzakelijk kwaad, noemen wij het.”

Ferdinand, Danny en Jo Van Hees: “Dagelijks verwerken wij gemiddeld 350 ton afval tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen.”

Al sinds hun eerste kleuterpasjes zitten Ferdinand en Danny Van Hees tussen het oud ijzer. Intussen werken ze elk al meer dan 30 jaar in het familiebedrijf, waarvan de geschiedenis meer dan een eeuw teruggaat tot in 1909. Met Jo Vanhees staat al de vijfde generatie klaar om het werk verder te zetten.  Afhankelijk van de economische conjunctuur verwerkt het bedrijf jaarlijks 50 à 70.000 ton metaalafval tot nieuwe grondstoffen voor hoogovens en staalgieterijen.

M.M.: Als je langs het Kanaal naar Beverlo – tussen de Blauwe Kei in Lommel en Leopoldsburg – fietst zie je over het muurtje op jullie terreinen hoge bergen schroot opgestapeld. Wat er hier precies gebeurt, is niet meteen duidelijk. Kunnen jullie dat kort uitleggen?
“Kort samengevat: wij verzamelen metaalafval en verwerken dit tot grondstoffen die opnieuw kunnen dienen voor de smeltovens. Om al dit metaal in te zamelen, plaatsen wij containers bij onze leveranciers. Dat kunnen bouwfirma’s of productiebedrijven zijn die met staal of andere metalen werken. Zij plaatsen het metaalafval in de containers, waarna wij deze – eens vol – komen ophalen en afrekenen volgens marktconforme tarieven. Over de hele regio tussen de Antwerpse haven en tot boven Hasselt, hebben wij permanent een 500-tal containers bij onze leveranciers staan. Het groeiende Kristalpark in Lommel biedt bovendien mooie opportuniteiten om te groeien in onze eigen achtertuin. Wij onderscheiden ons door een snelle service en betalingen.”

M.M.: Ik zie hier ook autowrakken en afgedankte wasmachines.
“Wij zijn ook wettelijk erkend als vernietigingscentrum voor auto’s. Manueel halen we alle schadelijke stoffen uit de auto, waarna we deze vermalen. Via lucht- en magneetseparatie scheiden we de verschillende fracties, zodat er zuivere stromen ontstaan die opnieuw kunnen dienen als grondstoffen voor de smeltovens. Hetzelfde geldt voor de was- en droogmachines: we halen manueel de schadelijke elementen eruit, waarna we alles vermalen en verder verwerken.”
M.M.: In feite zijn jullie een moderne recyclagefirma?
“Inderdaad, schroothandelaars en afvalverwerkers zijn een noodzakelijk kwaad in onze samenleving. Als je pakweg een nieuwe wasmachine koopt, gooi je het afgedankte toestel bij de hoop in het containerpark. Weinig mensen staan er bij stil, maar al die machines moeten op een ecologisch verantwoorde manier verwerkt worden. Een bedrijf als het onze wil niemand in zijn achtertuin.  Terecht. Ook in industriezones krijg je moeilijk een vergunning. Gelukkig liggen wij in een uithoek van Lommel en storen we niemand. Wij moeten voldoen aan een lange lijst van voorwaarden om de nodige milieuvergunningen te krijgen. En de laatste jaren wordt het alleen maar strenger. Welke bedrijven kunnen zeggen dat ze én ISO 9001, ISO 14001 én VCA-gecertificeerd zijn? De tijd dat iedereen handelaar in oud ijzer kon worden, ligt gelukkig al een hele tijd achter ons.”

Roeland Kortleven