Fitte werknemers aantrekken en houden dankzij acceleratietraining

Bedrijven worden zich bewust van het belang van een goede werksfeer. Die wordt voor een groot stuk meebepaald door de fitheid van de werknemers. Maar hoe krijg je hen aan het trainen? Acceleratietraining kan de oplossing zijn omwille van de lage instapdrempel. Ook in het retentiebeleid of om nieuwe medewerkers aan te trekken kan een Power Plate corner een extra troef zijn. Fitte, gemotiveerde en trouwe medewerkers: hoe doe je dat?

Nick De Poot: “Op de Power Plate® hoef je niet te bewegen, maar je wordt toch fit door het effect van de acceleratietraining.”De welllness-trend heeft een hoge maatschappelijke relevantie, want steeds meer mensen hechten belang aan hun gezondheid. Voor een stuk doen zij dat als compensatie voor de toenemende werkdruk. Bovendien willen zij er goed blijven uitzien. Ook bij de bedrijven is er een groeiende interesse voor wellness. Want fitte werknemers zijn belangrijk voor een goede sfeer op het werk en dus voor de productiviteit. “Wanneer in een bedrijf een goede sfeer heerst, is het veel makkelijker om personeel te behouden,” bevestigt Nick De Poot, general manager van Power Plate Belgium. “Bovendien gaat een goed bedrijfsklimaat het absenteïsme tegen. Mensen die bijvoorbeeld één dag ziek zijn, zullen geneigd zijn om langer afwezig te blijven als de arbeidssfeer niet goed is.” De bedrijven beginnen dat in te zien en zoeken naar oplossingen. De fitheid van de werknemers bevorderen, is een van de middelen. “Opmerkelijk  in dit verband is dat managers die al eens tegen de lamp zijn gelopen met hun fysieke toestand, meer open staan voor de gezondheid van hun personeel,” vervolgt Nick De Poot.

Lage drempel

Power Plate Belgium is de exclusieve invoerder van Power Plate® in België en Luxemburg. De firma verdeelt vier gamma’s toestellen, zowel voor professioneel als privé-gebruik. “Op de Power Plate® hoef je niet te bewegen, maar je wordt toch fit door het effect van de acceleratietraining,” legt Nick De Poot uit. “Dit wordt veroorzaakt door een trillende plaat. De spieren gaan via een automatische reflex een tegenreactie doen en gaan dus aan het werk zonder dat je daarvoor een bewuste inspanning levert. Zo worden niet alleen de spieren maar ook de bloedsomloop gestimuleerd.” Het grote voordeel van acceleratietraining is de lage instapdrempel om te trainen. “Dat is een belangrijke toegevoegde waarde,” vervolgt Nick De Poot. “De instap is zeer klein omdat je de Power Plate® zowel kunt gebruiken voor relaxatie als voor training. Je hoeft je zelfs niet om te kleden. Op die manier krijgen bedrijven ook niet-sporters aan het trainen tijdens de pauzes, echter zonder hen te forceren. Bijkomend voordeel is dat je met minder inspanning sneller fit wordt. Op die manier blijft het aangenaam.” Overigens krijgt elk bedrijf dat met Power Plate® gaat werken, op afspraak het bezoek van een ‘personal trainer’. Hij leert de gebruikers alle mogelijkheden van het toestel kennen en maakt trainingsschema’s op maat voor iedere medewerker. “Bovendien organiseren wij ook workshops voor bedrijven op een door hen gewenste locatie,” merkt Nick De Poot nog op.

acceleratietraining

Luc Franco