Focus op industrieen woningbouw “WK voetbal in 2018 kan onze sector stevige ‘boost’ geven”

industrie-woningbouw

“In 2010 zal concurrentiestrijd tussen aannemers toenemen”

Jean Biesmans: “Per vierkante kilometer tel je in Brussel het hoogst aantal bouwwerven.”
Berichten over de bouwsector die kreunt onder de economische crisis en smeekbedes voor overheidssteun, ze zijn tegenwoordig schering en inslag. Gaat het dan echt zo slecht met de Vlaamse bouwbedrij­ven? “Voorlopig niet. We slagen er – zeker in vergelijking met onze buurlanden – heel goed in om het hoofd boven water te houden,” zegt Jean Biesmans, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw. “De overheid anticipeert op deze crisis en dat helpt. Al blijft het natuurlijk afwachten wat de toekomst zal brengen.”