Grizaco – Tijdig onderhoud voor langer behoud

Grizaco is gespecialiseerd in asfaltproductie, het plaatsen van asfaltverhardingen en onderhoudswerken op wegen, parkings, inritten,… De onderhoudswerken omvatten het aanbrengen van slemdichtingen en bestrijkingen. Daarbuiten worden er nog algemene infrastructuurwerken uitgevoerd, voornamelijk privéopdrachten.

Weg afgelegd

Erik Keijers.

Algemeen directeur Erik Keijers: “Grizaco komt van ‘grind’ en ‘zand’. Het bedrijf werd kort na WO II opgericht door mijn grootvader. Mijn vader heeft het bedrijf omgebogen in de richting van de wegenbouw. Daarin zijn we nog steeds gespecialiseerd. Begin jaren ’90 werden de aandelen van ons voormalig familiebedrijf gekocht door de Franse groep Cochery-Bourdin-Chaussé, momenteel heet die Eurovia, in het kader van hun politiek van externe groei. Grizaco ressorteert er onder Eurovia Belgium, dat vier Belgische bedrijven beheert. In de Eurovia structuur is Grizaco het enige Vlaamse belang.”

Het bedrijf telt een 60-tal medewerkers en is marktleider in Limburg voor asfaltproductie en -plaatsing. De maatschappelijke zetel van Grizaco bevindt zich nog steeds in Hasselt. De vaste centrale voor de productie van asfalt ligt in Heusden-Zolder en is beter gekend onder de commerciële naam APL – Asfalt Productie Limburg. Op die plant wordt jaarlijks zo’n 280.000 ton asfalt geproduceerd.

Recente uitvoeringen van Grizaco zijn de E314 tussen Aarschot en Holsbeek, de N79 tussen Sint-Truiden en Borgloon en de N74 in Overpelt. Toepassingen van gekleurde slemlagen zijn de ‘Groene Boulevard’ in Hasselt en de rode fietspaden in diverse gemeentes.

Buurlanden spenderen dubbel zoveel aan wegenonderhoud

“De toestand van onze wegen is slecht. Hoewel de wegenbouwers meermaals waarschuwden dat de meerkost van herstellingen exponentieel zou oplopen als hiervoor niet voldoende geld werd vrijgemaakt, zijn de laatste jaren veel te weinig kredieten geïnvesteerd in het wegenonderhoud. Het is immers een objectief wetenschappelijk feit dat deze schade zich ooit zou manifesteren. Onze buurlanden nemen die kennis wel ter harte en investeren minstens tweemaal meer in jaarlijks wegenonderhoud per kilometer.”

Structureel onderhoud van de wegen

Tijdig onderhoud is noodzakelijk en bovendien kostenbesparend op termijn. Per slot van rekening, hoe langer onderhoud wordt uitgesteld, hoe hoger de kosten voor herstel. “Vuistregel in de asfaltsector is, dat je moet beginnen onderhouden na zo’n acht jaar, als de eerste scheuren zich beginnen te vormen. Zonder onderhoud zorgt scheurvorming op termijn voor schade en gaten. Water sijpelt door, zet zich tussen de funderingen en de asfalt- of betonlagen, bevriest en veroorzaakt vorstschade. Tijdige onderhoudswerken toegespitst op slemlagen en bestrijkingen kunnen een goed en duurzaam resultaat geven. Deze toepassing is goedkoper dan een andere traditionele uitvoering.”

Scheepvaartkaai 4, 3500 Hasselt
Tel.: 011-26 04 44, Fax: 011-26 04 48
erik.keijers@eurovia.com