“Investeren in de logistieke sector is werken aan de economische toekomst van Limburg”

Met de aangekondigde investering voor het nieuwe distributiecentrum van Stanley Black & Decker in Tessenderlo wordt nogmaals aangetoond dat Limburg over uitstekende troeven voor logistieke bedrijvigheid beschikt. Deze nieuwe vestiging, met een totale oppervlakte van 64.500 m², is eind dit jaar operationeel. Hiermee wordt andermaal een tewerkstelling van 240 medewerkers gecreëerd. Direct en indirect werken er in totaal nu al 16.000 mensen in de Limburgse logistieke sector. Gedeputeerde van economie, Marc Vandeput: “De logistieke sector is de voorbije jaren verder uitgegroeid tot een sterk economisch speerpunt. De toenemende werkgelegenheid en de stijging van de toegevoegde waarde geven aan dat er in de logistieke sector een onmiskenbare specialisatie is opgebouwd. Deze ‘smart specialisation’ dient te worden aangehouden gelet op het enorme belang van een goede werkende logistieke sector. Naast de economische betekenis van de sector zelf in termen van omzet en tewerkstelling, heeft de sector immers een belangrijke ondersteunende en versterkende functie voor de hele economie. Investeren in de logistieke sector is dus werken aan onze economische toekomst. Het provinciebestuur, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en het Logistiek Platform Limburg continueren daarom het ondersteunend beleid o.m. op het vlak van de bedrijfsterreinontwikkeling, acquisitie en arbeidsmarkt.”

Marc Vandeput: “We mikken op een bijkomende tewerkstelling van 15.000 jobs in de logistieke sector.”

Ruimte voor logistiek
De Limburgse logistieke troeven dankzij de gunstige ligging in het hart van Noord-West-Europa, met binnen een straal van 750 km een afzetmarkt van 227 miljoen potentiële consumenten, zijn alom bekend. Doch ook de omliggende regio’s roepen deze troef in. Het comperatief voordeel zit vooral in het ruime aanbod aan betaalbare bedrijfsoppervlakte in de provincie. Bovendien wordt bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen maximaal rekening gehouden met een optimale ontsluiting van het terrein over water, spoor en weg. Gedeputeerde Marc Vandeput: “In het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) worden momenteel drie nieuwe terreinen ontwikkeld: Ham-Zwartenhoek, Genebos en Ravenshout-Noord. Deze drie terreinen aan het Albertkanaal zijn uitermate geschikt voor de huisvesting van bijkomende logistieke activiteiten. Het terrein Genebos wordt zelfs uitsluitend voorbehouden voor bedrijven uit de sector Transport, Distributie en Logistiek. Voor een vijftal andere terreinen binnen het ENA worden momenteel de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. Wanneer ook deze terreinen gerealiseerd kunnen worden, zal POM Limburg in samenwerking met het Vlaamse Gewest, het provinciebestuur en alle andere betrokken partners, 375 ha aan bijkomende ruimte voor logistieke spelers hebben gerealiseerd. We mikken daarbij op een bijkomende tewerkstelling van 15.000 jobs in de logistieke sector.”

De gecreëerde logistieke ruimte dient natuurlijk een goede invulling te krijgen met nieuwe logistieke bedrijvigheid. Om bijkomende volumes en nieuwe logistieke bedrijven naar onze provincie aan te trekken, is onder de merknaam ‘Locate in Limburg’ een acquisitiestrategie uitgewerkt. Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van POM Limburg, Logistiek Platform Limburg, LRM, Agentschap Ondernemen en NV De Scheepvaart, geeft aan deze strategie uitvoering. De economische regiopromotie focust zich in eerste instantie op de provincie Jiangsu in China, waarmee de provincie Limburg in mei 2010 een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Binnen Europa worden de Limburgse logistieke troeven vooral gepromoot in de regio Nord-Rhein Westfalen in Duitsland. Hier gaat de aandacht vooral naar projecten waarbij logistieke operaties uit Duitsland kunnen worden geconsolideerd met volumes uit andere regio’s (België, Nederland, Frankrijk). Op termijn zullen ook andere landen zoals de VS en India deel uitmaken van de Limburgse acquisitie-strategie.

De Limburgse acquisitie-inspanningen worden nog versterkt via het project ‘Euregiolog³’ dat in het kader van het programma Interreg IV-A Euregio Maas-Rijn is goedgekeurd. Onder stimulans van projectpromotor POM Limburg werken 14 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn op euregionaal vlak samen om het concurrentievermogen van de Euregio Maas-Rijn als logistieke topregio te versterken. Een gezamenlijke en grensoverschrijdende strategie voor marketing, arbeidsmarkt en netwerk wordt hiervoor opgesteld.

Uitdagingen
In de verdere ontwikkeling van de Limburgse logistieke sector speelt het gegeven van de co- en trimodaliteit een zeer belangrijke rol. Het stimuleren van een combinatie van de diverse vormen van transport – over de weg, het spoor en/of het water – kan de logistieke groei verdere impulsen geven. Gedeputeerde Marc Vandeput: “Voor het wegvervoer is de heraanleg van het Klaverblad te Lummen van grote economische waarde. Het Limburgs bedrijfsleven is nu vol verwachting over de verdere afwerking van de Noord-Zuidverbinding en de infrastructurele aanpak van de E313 en E314. Vanuit POM Limburg gaan wij Limburgse bedrijven aanmoedigen om hun goederenstromen nog meer te bundelen. Via het Interreg-project ‘Grenzeloze logistiek’ zal POM Limburg bedrijven en terminals  uitnodigen om in te stappen in een pilootproject waarbij het potentieel van goederenstromen en modal shift in detail wordt onderzocht. Tien pilootprojecten worden door een externe consultant begeleid. De resultaten van de pilootprojecten worden achteraf in de reguliere dienstverlening verder ingezet.” De totale projectkost voor POM Limburg bedraagt 793.459,60 euro waarvan 100.216,66 euro gecofinancierd wordt door de provincie Limburg en 119.018,94 euro door POM Limburg.

Een andere uitdaging betreft de mismatch tussen vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt.  Gedeputeerde Marc Vandeput: “Nu reeds merken we dat bepaalde logistieke functies maar moeizaam ingevuld raken. Zo staan o.a. vrachtwagenchauffeur, magazijnmedewerker, transportplanner en bediende planning & logistiek momenteel in de VDAB-lijst van knelpuntberoepen. Onder het label ‘Move Your World’ worden leerlingen, leerkrachten en studiekeuzebegeleiders daarom al enige tijd gesensibiliseerd rond opleidingen en beroepen in de logistieke sector. Bovendien zal het Logistiek Platform Limburg in samenwerking met de VDAB een Limburgs coördinatie- en dienstverleningsplatform logistiek oprichten met als doelstelling het verhogen van de tewerkstelling in de logistieke sector, met bijzondere aandacht voor de toeleiding naar knelpuntberoepen.” Met de financiële steun van de provincie zijn het voorbije jaar de projecten ‘L³: Learning Logistics in Limburg’ en ‘Magazijnmedewerker, een job met toekomst!’ uitgevoerd. “Via deze twee projecten zijn in totaal een 35-tal jongere werkzoekenden vacaturegericht opgeleid waardoor hun kans op een duurzame tewerkstelling in de logistieke sector gevoelig is verhoogd. De provinciale subsidie voor beide projecten samen bedroeg zo’n 35.000 euro.”, aldus gedeputeerde Marc Vandeput.