Jos Martens (QPS) over de nieuwe houding van de fiscus inzake voordelen van alle aard – “Aanslag geheime commissielonen: de bazooka van de fiscus”

Bedrijfsleiders laten geregeld uitgaven met een geheel of gedeeltelijk privékarakter betalen door hun vennootschap. Dit was tot voor kort geen probleem, want bij controle kon u alsnog een fiche laten opstellen of u privé laten belasten op het voordeel van alle aard (VAA). De fiscus heeft nu komaf gemaakt met deze tolerante houding. “Als een controleur het ongeoorloofd betalen van een VAA door de vennootschap vaststelt, kan hij voortaan onmiddellijk een taxatie van 309% toepassen,” waarschuwt accountant Jos Martens, partner bij QPS. “Er is nog weinig onderhandelingsruimte.”

Jos Martens.

Een circulaire van 27 juli van de fiscale administratie zorgde voor commotie onder boekhouders, accountants en belastingsconsulenten. Ze verplicht controleurs tot een nultolerantie ten opzichte van vennootschappen die voordelen van alle aard toekennen zonder deze correct aan te geven. “Het is een heel erg zware maatregel die ingaat tegen de praktijk van de voorbije decennia,” vertelt Jos Martens. “Want fouten zijn vlug gemaakt. Bedrijfswagens worden meestal correct aangegeven. Voor andere zaken zoals het gebruik van telefoon, internet of gsm, cadeaus aan werknemers, verwarming, elektriciteit, … gebeurt de aangifte niet altijd correct.”

Geen discussie mogelijk
“Vroeger kon een bedrijf nog een rechtzetting doen,” zegt Jos Martens. “Via de rekening-courant, de schuld of vordering die een vennoot heeft ten opzichte van zijn vennootschap, kon een bedrijfsleider bijvoorbeeld het bedrag van het VAA in rekening brengen. Daarop betaalde de vennootschap dan 34%. Nu geldt er onmiddellijk een taxatie van 309%, wat door de fiscale aftrekbaarheid uiteindelijk neerkomt op een tarief van 200%. Dit was oorspronkelijk een stok achter de deur om echte fraudegevallen te bestrijden. Nu riskeert elke bonafide vennootschap met deze ‘aanslag geheime commissielonen’ geconfronteerd te worden.”

Dure gevolgen
Jos Martens geeft een voorbeeld: “Stel dat de vennootschap 1.000 euro betaalt voor iets dat niet als beroepsmatig aanvaard wordt. De controleur haalt de bazooka boven en past een taxatie van 309% toe, dat wil zeggen 3.090 euro. In totaal betaalt de vennootschap dus 4.090 euro, waarvan ze maximum 1.390,20 euro recupereert via belastingbesparing. De totale kostprijs voor de vennootschap bedraagt aldus 2.699,80 euro. De genieter van het voordeel betaalt daarenboven nog privé belastingen en sociale bijdragen. We zullen voortaan dus heel goed moeten opletten met voordelen van alle aard. Want de financiële gevolgen zijn buiten proportie. Hopelijk worden de toepassingsmodaliteiten van deze aanslag snel aangepast en duidelijk afgelijnd, door de fiscale administratie dan wel door de rechtbanken.”