Kredietcrisis leidt tot grotere vraag naar risicokapitaal

Financieel beheer

lm46-3-kredietcrisis-risicokapitaal
Risicokapitaalverschaffers dragen het ondernemingsrisico mee in ruil voor een hoger rendement.

De kredietcrisis heeft geleid tot een ‘credit crunch’. Anders gezegd: banken staan bedrijven minder snel leningen toe. Daardoor zit de vraag naar risicokapitaal of ‘venture capital’ in de lift.

Risicokapitaal is een vlag die veel ladingen kan dekken. Een goede formulering van wat risicokapitaal is, vonden we bij de LRM (De investeringsmaatschappij voor Limburg). Daar wordt ‘venture capital’ omschreven als risicodragend vermogen dat ter beschikking wordt gesteld aan bedrijven voor een middellange tot lange termijn onder de vorm van eigen vermogen of een (converteerbare) achtergestelde lening. Risicokapitaalverschaffers dragen het ondernemingsrisico mee, in ruil voor een hoger rendement.

Instanties die risicokapitaal verschaffen:

 • 1. BAN Vlaanderen is het netwerk van business angels die investeren in veelbelovende bedrijven in verschillende fasen van hun bestaan.
 • 2. Het Participatiefonds werd opgericht om de eigen middelen van KMO’s te vergroten. Daarvoor heeft het fonds kapitaal ter beschikking waarop bedrijven beroep kunnen doen.
 • 3. PMV – Vlaams Innovatiefonds (Vinnof) stelt zaaikapitaal ter beschikking van innovatieve ondernemingen.
 • 4. NRC-Fonds (non recurring costs) kent participatieve leningen toe die voor driekwart terugbetaalbaar zijn als een gewone lening en voor een kwart in functie van het succes van het project.
 • 5. De ARKimedes-regeling vormt via het ARK-dekreet de wettelijke basis • 8. De PMW-Waarborgregeling garandeert waarborgen voor bedrijven die voor een systeem dat leidt tot het structureel activeren van risicokapitaal zelf onvoldoende garanties op tafel kunnen leggen. voor zowel starters als KMO’s.
 • 6. Cultuurinvest verschaft risicodragend kapitaal voor bedrijven uit de den geld lenen aan ‘start-ups’. cultuursector.
 • 7. Fonds Vlaanderen-Internationaal helpt buitenlandse projecten van bedrijven die investeren in Limburg. Via KMOFIN beschikt LRM ook over Belgische bedrijven te financieren. een eigen ARKIV-vennootschap.
 • 8. De PMW-Waarborgregeling garandeert waarborgen voor bedrijven die
  zelf onvoldoende garanties op tafel kunnen leggen
 • 9. Via de WinWinlening kunnen particulieren onder gunstige omstandighe
 • 10. De investeringsmaatschappij voor Limburg, LRM, richt zich specifiek op
Jos Sterk