Lommel wordt de komende jaren het logistieke centrum in West-Europa

De stad Lommel kende de afgelopen jaren op economisch en industrieel vlak een enorme expansie. Ook de komende jaren zal Lommel blijven groeien. Wij brachten afscheidnemend burgemeester Louis Vanvelthoven en een aantal Lommelse bedrijfsleiders samen rond de tafel. In een debat bespraken deze zakenmensen de toekomst van economisch Lommel. Het resultaat is een boeiend gesprek, waar zowel de troeven als de pijnpunten aan bod kwamen.

Lommel wordt de komende jaren het logistieke centrum in West-EuropaDeelnemers aan dit debat zijn burgemeester van Lommel Louis Vanvelthoven, Georges Roobaert (Hansen Transmissions), Jos van der Velden (General Manager De Vossemeren), Werner Bullen (Partners in Marketing), Joop Althuizen (Nijs Logistic Group), Rudi Weckx (Teepak), Theo Slegers (Edibo en voorzitter Lommelse Ondernemersclub), Peter Luykx (Bema en ondervoorzitter Lommelse Ondernemersclub). Zopas kocht de Limburgse Reconversiemaatschappij de Balimgronden in Lommel. Hiermee komt er nog eens 240 hectare industriegrond bij. Samen met nog beschikbare Umicore-gronden zullen hierdoor 303 ha  infrastructureel ontwikkeld kunnen worden. Dat maakt dat Lommel een van de grootste industrieterreinen in Europa in aanbod heeft. Over de invulling van het terrein bestaat reeds een ruime consensus. Alle partijen rond de tafel zijn het eens dat werkgelegenheid en continuïteit van belang zijn.
Joop Althuizen: “Het zijn niet bepaalde sectoren, waar naar gekeken en die al dan niet aangetrokken moeten worden, maar een lange termijnvisie is wel belangrijk. Het is interessanter om bedrijven naar Lommel te halen die voor continuïteit zorgen en hier willen blijven en niet de bedrijven die snel weer zullen vertrekken.” Burgemeester Louis Vanvelthoven is bijzonder blij met de aankoop van de Balimgronden.
Burgemeester Louis Vanvelthoven: “Het is een dossier dat wij sinds 1991 bepleiten,” reageert hij. “Behalve de 240 hectare Balimgronden komt er ook nog eens 70 hectare van Umicore bij. We hopen binnen twee jaren bedrijven te kunnen toelaten op het terrein. En hierbij gaan we op zoek naar een goede mix van kleinere familiebedrijven, grote bedrijven en megaprojecten. We hopen zeker een gigant naar Lommel te halen. En daar hebben we meer dan genoeg plaats voor.”

Logistiek middelpunt van Europa

Peter Luykx: “Misschien moet er bij de invulling van het bedrijventerrein ook gekeken worden naar de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Zijn er veel laaggeschoolden in Lommel bijvoorbeeld, dan
lijkt het me interessant om laaggeschoolden aan te trekken. Wat zeker is, is dat Lommel goede metaalopleidingen heeft. Metaalverwerkende bedrijven zouden hier dus zeker werknemers vinden.” Maar volgens de andere bedrijfsmensen is het ook zeker van belang om hooggeschoolden aan te trekken en hier te houden.
Burgemeester Louis Vanvelthoven: “Het bedrijventerrein zal op logistiek vlak een belangrijke rol spelen. Noord-Limburg is omwille van de centrale ligging een gedroomde plek voor logistieke bedrijven. We liggen vlak aan de Nederlandse grens. En in een mum van tijd hebben we de Duitse grens bereikt. We zullen een belangrijke  verbindingspool worden tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.”

Werken aan bereikbaarheid

Limburg Manager: De bereikbaarheid van Noord-Limburg en de verbindingen met andere grote steden blijven toch pijnpunten. Moet hier niet eerst aan gewerkt worden, voordat Lommel een belangrijke logistieke poort kan worden?
Burgemeester Louis Vanvelthoven: “Voor Lommel is o.m. de verbinding met Eindhoven belangrijk. Daar is aansluiting met de luchthaven. Eindhoven heeft daarenboven de beste technische hogescholen. We hebben onlangs nog gesproken met de Nederlandse overheid en er wordt werk gemaakt van die verbinding.”
Georges Roobaert: “Voor ons is vooral de verbinding met Antwerpen en de haven van Antwerpen van belang. Grote onderdelen van de tandwielkasten moeten via de weg vervoerd worden tussen Antwerpen en Lommel. Vooral aan de N71 met de rotondes in Geel moet er worden gewerkt.
Rudi Weckx: “Het heractiveren van de IJzeren Rijn wordt belangrijk. Lommel zou een multimodaal overslagstation worden. Maar ook een kleine haven in Lommel lijkt niet onbelangrijk. Dit zal zeker grote bedrijven aantrekken.”
Burgemeester Louis Vanvelthoven: “Momenteel vinden cruciale gesprekken rond de IJzeren Rijn plaats. Volgens mij moet de reactivering tegen 2015 een feit zijn. De treinverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied zal zeker een troef zijn voor Lommel. En naast transport per spoor, wordt ook transport via water belangrijk. De verbreding van het kanaal naar Beverlo en verdieping van het Kempens Kanaal worden belangrijk.”
Joop Althuizen: “Slechte verbindingen zijn eigenlijk een relatief gegeven. Wie in Antwerpen of in Brussel de baan op moet, zit bijna dagelijks midden in de files. Wij zijn hier nog op een drie kwartier in Hasselt en Eindhoven. Als er al eens
een file is door een slechte verbinding, duurt dat meestal niet langer dan een half uur.”

Aangenaam werken en wonen

De groei van het bedrijventerrein zorgde ook voor de groei van Lommel als stad zelf. Lommel profileert zich vandaag als een aangename stad, waar het goed wonen is.
Burgemeester Louis Vanvelthoven: “Wij zijn als stadsbestuur steeds de motor geweest achter de kwalitatief groeiende bedrijventerreinen. We hebben interessante en grote bedrijven aangetrokken. Maar we hebben ook steeds geweten waar we als stad naar toe willen. We willen een stad zijn waar het aangenaam wonen, winkelen en werken is. We zijn een stad waar de mensen gastvrij zijn en hartelijk met elkaar omgaan.”

Veel Lommelse bedrijven zijn bezig met groene energie
Lommel doet er alles aan om naast industriegemeente ook het groene karakter van de stad te behouden. En hierin speelt ook de keuze van de bedrijven die aangetrokken worden een rol. “We hebben in Lommel te kampen met een historische cadmiumvervuiling,” zegt burgemeester Louis Vanvelthoven. “We willen van het imago af. Daarom laten we ook geen vervuilende industrie meer toe op onze Kristalparken. Dergelijke industrie valt ook niet te rijmen met het toeristische karakter van Lommel. Wij zijn bijzonder tevreden dat een aantal bedrijven op het industriepark bezig zijn met duurzaamheid en groene energie. Hansen Transmissions maakt tandwielkasten voor windturbines, en BioEnergy, een nevenbedrijf van Farm Frites, zet aardappelschillen om in groene energie. En we zijn als stadsbestuur bijzonder trots  dat onze gemeente acht windturbines telt, die Lommel als duurzame stad promoten.”

Georges Roobaert: “Ik kan als buitenstaander enkel beamen dat Lommel een aangename stad is. Ik kom hier graag. De samenwerking met het stadsbestuur verloopt steeds vlot en op een vriendelijke manier.”
Jos van der Velden: “Dat mensen graag naar Lommel komen, is bij ons geweten. Momenteel groeit het aantal overnachtingen in De Vossemeren. Lommel staat in Vlaanderen op de derde plaats op gebied van toeristische overnachtingen. Daar hebben wij natuurlijk een groot aandeel in. In tegenstelling tot vroeger, toen bleven de mensen vooral in ons park, trekken ze steeds meer de stad in. De reacties zijn enorm positief. De bezoekers vinden Lommel een gezellige stad waar ook nog heel wat natuur te vinden is.”
Werner Bullen: “Er zou toch nog meer gewerkt mogen worden aan het uitzicht van de stad. Iemand die van Antwerpen komt, bemerkt eerst het nieuwe gedeelte van het industrieterrein en ziet dat het goed is. Helaas is tussen de struiken het oude gedeelte verscholen, wat toch een trieste indruk nalaat. Net zoals de mensen die met de trein naar Lommel komen niet direct het wow-gevoel zullen hebben wanneer ze het station zien. Voor een dynamische stad als Lommel zouden sommige uitzichten ook wat dynamischer mogen.”  Een ding is zeker. De toekomst voor Lommel ziet er rooskleurig uit. “Je reputatie bepaal je zelf,” zegt Joop Althuizen. En Lommel heeft zeker de laatste jaren de reputatie van een gezellige stad, waar het economisch goed gaat. En dat concluderen ook de zakenmensen rond de tafel.
“Er moet niet altijd geroepen worden hoe slecht het gaat. Je kan beter melden wat er beter zou kunnen,” besluit Peter Luykx.

K.V.