Louis Kemps: Stijl van leidinggeven beïnvloedt ziekteverzuim van medewerkers

De Limburgse groep Encare heeft in de HR-wereld een belangrijke stap voorwaarts gezet dankzij de recent aangekondigde samenwerking met sectorgenoot Mensura. Afgevaardigd bestuurder Louis Kemps koestert echter nog meer ambities. Hij blikt vooruit op het opentrekken van de Europese markt en wil ook in het buitenland doorbreken. De eerste uitstap richting buitenland – het Nederlandse Arbozorg – was een succes en successen smaken naar meer. Louis Kemps is er klaar voor.

De dienstengroep Encare is sterk verankerd in het HR-gebeuren en alles wat daarmee samenhangt. De ‘core business’ van de groep omvat arbeidsongevallen, preventie, absenteïsme en kinderbijslag, maar ook medische controle, software, outplacement en onze Arbodienst in Nederland maken deel uit van het aanbod. “Encare profi leert zich, met momenteel een portefeuille van ongeveer 100.000 klanten, als een kwaliteitsvolle sociale dienstverlener. In het segment van de KMO’s zijn wij de toeleverancier bij uitstek voor sociale secretariaten en makelaars, voor de grote ondernemingen zijn wij een directe partner voor de ondersteuning van een kwalitatief personeelsbeleid,” stelt Louis Kemps. “De HR-omgeving staat echter nooit stil, er valt continu beweging te bespeuren. Mijn ambitie is om in te spelen op nieuwe behoeften op de markt, rekening houdend met het feit dat we niet alleen in België leven. Ik leg hiermee bewust de link richting Arbozorg in Nederland. Dat is onze eerste kennismaking met het buitenland, maar het zal niet de laatste zijn.”
Louis Kemps, Encare Limburg Manager: Encare heeft dus grote plannen?
Louis Kemps: “Stilstaan is achteruitgaan. De sociale wetgeving zal in de toekomst meer en meer gedicteerd worden door Europese richtlijnen, ik verwacht een volledige opening van de markt. Tegen die achtergrond zijn er twee mogelijkheden: afwachten wat er komen gaat of proactief ageren. We hebben bij Encare bewust voor de actieve aanpak gekozen. In het buitenland willen we dus zelf het initiatief nemen. Letterlijk alle Europese lidstaten komen voor ons in aanmerking. Natuurlijk zullen we niet overhaast te werk gaan, maar anderzijds willen we ook geen kansen laten liggen wanneer die zich voordoen.”

“Vroeger hadden we 30.000 klanten. Dankzij de samenwerking met Mensura zijn er dat nu 100.000.”

Limburg Manager: Hoe wilt u dat concreet aanpakken?
Louis Kemps: “Voor een stuk willen we bij het opstarten van nieuwe activiteiten als risicokapitaalverschaffer optreden. We bieden met andere woorden aan onderaannemers de kans om gezamenlijk activiteiten te beginnen. Deze aanpak werkt, zoals we hebben bewezen met het opstarten van onze outplacement activiteiten vorig jaar. Oprichter Koen Janssen is ook medebestuurder van het bedrijf. Outplacement is bovendien een goed voorbeeld van een activiteit die we naar het buitenland kunnen brengen, we zijn er namelijk ook al meteen in Nederland mee van start gegaan. Daarbuiten staan we eigenlijk voor alles open. Wie een goed idee heeft, mag ons steeds contacteren. Wat hebben we te bieden? Via Encare krijg je toegang tot een dienstverleningsgroep met 100.000 bedrijven als klant. Die kennen en vertrouwen ons, zodat het relatief makkelijk is om hen complementaire diensten aan te bieden. Iedereen met een goed idee mag hier gerust over de vloer komen.”

Limburg Manager: Encare gaat internationaal, maar vergeet natuurlijk ook België niet. In welke regio’s staat u momenteel het sterkst?
Louis Kemps: “Dat zijn Limburg, Antwerpen, Brussel en – niet te vergeten – Luxemburg en Luik. Het zal u misschien verbazen dat ik die twee Waalse provincies vermeld, maar dat heeft te maken met overnames die we daar gedaan hebben. In de provincie Luxemburg staan we bijvoorbeeld sterk door de overname van een externe preventiedienst in Libramont.”

Logische stap

Limburg Manager: Onlangs sloot Encare een samenwerkingsovereenkomst met Mensura. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Louis Kemps: “Eigenlijk was die samenwerking niet meer dan een logische stap in de evolutie van dit bedrijf. Mensura staat als nichespeler sterk op de markt voor arbeidsongevallenverzekeringen. De samenwerking met Encare is ontstaan door een aantal evoluties op de markt, waarbij ik vooral denk aan de nieuwe wetgeving inzake arbeidsongevallen. Zo kunnen we namelijk een geïntegreerde samenwerking aanbieden tussen een verzekeraar en een preventiedienst, wat alleen maar in het belang van de klanten is. Voor ons waren de voordelen van de samenwerking meteen duidelijk, op de eerste plaats wat schaalgrootte betreft. Vroeger hadden we 30.000 klanten, nu zijn er dat 100.000. In één klap haalden we 70.000 bedrijven als nieuwe klanten binnen. We waren al marktleider op het vlak van arbeidsverzuim en zijn dat nu ook op het vlak van externe preventie. Mensura was anderzijds sterk geïnteresseerd in onze systematiek van externe preventie. Het is de bedoeling om onze activiteiten op dat vlak tegen september 2009 onder één dak te brengen. Op het vlak van medische controle is er een kleine overlapping, maar ook daar is een samenvoegen van de activiteiten tegen 2009 voorzien.”

Limburg Manager: Kunt u een voorbeeld geven hoe Mensura en Encare elkaar aanvullen?
Louis Kemps: “De wetgeving wat betreft zware arbeidsongevallen is recent aangepast. Bij een ongeval moet een deskundige van de externe preventie een verslag opstellen. De bedoeling is uiteraard om vervolgens maatregelen te treffen die een herhaling van het ongeval in de toekomst voorkomen. Het is dus belangrijk om goed overleg te plegen en iemand te hebben die kan meedenken vanuit het standpunt van de arbeidsverzekeraar. Zo kunnen bedrijven die inspanningen doen op het vlak van arbeidspreventie daarvoor worden beloond. Hier vullen Mensura en Encare elkaar dus goed aan.”

“Voor een stuk willen we bij de opstart van nieuwe activiteiten als risicokapitaalverschaffer optreden. We bieden onderaannemers de kans om gezamenlijk activiteiten te beginnen.”

Limburg Manager: De Standaard sprak van een overname van Encare door Mensura?
Louis Kemps: “Er is inderdaad een overdracht van de juridische controle gebeurd, maar anderzijds werd er ook een investeringsplatform opgezet. Is er sprake van een overname of heeft een reverse take-over plaatsgevonden? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Daarom vind ik het makkelijker om over een  samenwerking te spreken, zo wordt namelijk de realiteit het best omschreven. Binnen het samenwerkingsverband zal ik mij vooral toeleggen op alle nieuwe activiteiten en op de investeringen.”

Limburg Manager: Encare is erg actief op de markt voor absenteïsmebestrijding. Hoe belangrijk is de strijd tegen arbeidsverzuim bestrijding binnen de bedrijfswereld?
Louis Kemps: “Heel belangrijk, zoals ik aan de hand van de cijfers kan aantonen. In België wordt de totale schade als gevolg van arbeidsverzuim geraamd op ongeveer 500 miljoen euro per jaar. We praten dan alleen over de rechtstreekse kost, want er is ook nog een indirecte kost in de vorm van ervaren mensen die niet zomaar vervangen kunnen worden. Het totale kostenplaatje loopt dus duidelijk heel wat hoger op. Ik durf er overigens geen expliciet bedrag op te plakken, zeker niet wat de kostprijs van het kort verzuim betreft. In Limburg is de situatie niet anders dan in de andere provincies Wel wil ik het misverstand de kop indrukken dat de publieke sector gekenmerkt wordt door een merkelijk groter verzuim. Dat is dus pertinent niet waar.”

Limburg Manager: Welke factoren hebben een positieve en/of een negatieve invloed op het absenteïsme?
Louis Kemps: “Ik zie één grote factor die zowel in positieve als in negatieve zin doorwerkt: de stijl van leidinggeven. Voor het arbeidsverzuim is de directe leidinggevende een factor die niet mag onderschat worden. Om het simpel uit te drukken: onder een goede manager zal het arbeidsverzuim relatief laag blijven. Daarom heeft het geen zin om een  externe benchmark te hanteren om het absenteïsme te meten, je moet altijd uitgaan van een interne benchmark. Een bedrijf is namelijk geen stap verder met de wetenschap dat een concurrent inzake arbeidsverzuim nog slechter scoort.”

Limburg Manager: Hoe kan een bedrijf het absenteïsme zo laag mogelijk houden?
Louis Kemps: “Het is vooral een kwestie om de juiste sfeer binnen het bedrijf te creëren, een sfeer die systematisch moet ontstaan, zodat mensen niet lichtzinnig afwezig blijven. Het komt er dus op aan te achterhalen waarom mensen afwezig blijven. Zodra dat geweten is, kunnen de oorzaken van het absenteïsme aangepakt worden. Vervolgens is het een kwestie van de vinger aan de pols te houden en te voorkomen dat de werknemers in hun oude zeden en gewoonten hervallen. Bedrijven kunnen alleszins altijd een beroep doen op een externe specialist zoals Encare om het arbeidsverzuim aan te pakken. Dankzij onze unieke info kunnen we op anonieme wijze de medische achtergrond binnen het bedrijf in kaart brengen.”

Jos Sterk