Raf Vanthoor: Om een belofte na te komen, ga ik door het vuur

Ik doe als piloot zo goed mogelijk mijn best, zoals ik ook als bedrijfsleider mijn beste beentjes voor zet.
Ik doe als piloot zo goed mogelijk mijn best, zoals ik ook als bedrijfsleider mijn beste beentjes voor zet.

Interview Raf Vanthoor, Berghoff

Op de hoofdzetel van Berghoff, net op de grens tussen Heusden en Zolder, zit Raf Vanthoor nog steeds ontspannen in zijn kantoor. Zijn bedrijf ondervindt voorlopig geen hinder van de economische crisis. Behoudens onverwachte gebeurtenissen kondigt 2009 zich aan als een jaar van verdere groei. Ook in zijn vrije tijd heeft Raf Vanthoor absoluut geen reden tot klagen: de autocarrière van zijn zoon Laurens heeft volop de wind in de zeilen.

Limburg Manager :Hoe bent u terechtgekomen in de sec­tor van de keuken- en huishoudartikelen?
Raf Vanthoor: “Mijn vader had een eigen zaak en verkocht keuken- en huishoudartikelen aan de Aldi. Het was dus niet meer dan logisch dat ik in zijn bedrijf ging werken. Ik heb er de eerste kneep­jes van het vak geleerd, maar ben er per saldo niet zo lang gebleven. Wegens verschillende visies op zaken doen, ben ik na een jaartje al voor eigen rekening begonnen. Eerst heb ik private labels ge­maakt voor de meest bekende merknamen, om vervolgens in 1994 Berghoff op te starten.”

Limburg Manager : Waar komt de naam Berghoff van­daan? Is de keuze bewust op een Duits klin­kende naam gevallen?
Raf Vanthoor: “Inderdaad. In de beginfase was Duitsland goed voor 99% van onze afzetmarkt. Duitsers zijn nogal chauvinistisch, dus heb ik bewust voor een Duits klinkende naam gekozen. Inmiddels is de naam Berghoff een begrip geworden. Geen haar op mijn hoofd denkt er dus aan om voor een an­dere naam te kiezen.”

Exclusieve contracten

Limburg Manager : Berghoff wordt verdeeld in 56 landen. Wilt dat zeggen dat u voortdurend in het buitenland vertoeft?
Raf Vanthoor: “Vroeger was dat inderdaad het geval, maar op een bepaald moment krijg je je buik vol van vliegtui­gen en hotelkamers. Het is in het verleden al gebeurd dat ik op drie maanden tijd welgeteld één weekje thuis was. Uiteindelijk heb ik ook nog een gezin – met drie kinderen trouwens – waar ik aandacht aan moet besteden. Ik neem nog altijd regelmatig het vliegtuig, maar probeer mijn buitenlandse trips qua lengte tot een minimum beperken. Doen wat ik moet doen en vervolgens weer terug naar huis. Hier is nog meer dan voldoende werk, we zijn volop aan onze interne structuur aan het werken. De meeste buitenlandse agenten komen overigens regelmatig naar hier. Op die manier blijf ik toch op regelmatige basis in contact met de 56 landen waarin we actief zijn.”

“Heel wat contracten voor 2009 zijn al afgesloten, maar kunnen nog afgeblazen worden. De crisis is er inderdaad, maar wordt voor een stuk ook door de media opgeblazen.”

Limburg Manager : Hoe gebeurt de distributie in het buitenland?
Raf Vanthoor: “Berghoff heeft in alle landen exclusieve con­tracten afgesloten. Die gelden langs beide kan­ten, wat wil zeggen dat wij in het land in kwestie met niemand anders zaken doen, maar dat onze agent aldaar ook geen producten van concurren­ten mag verkopen. We zijn momenteel op de be­langrijkste wereldmarkten vertegenwoordigd, met uitzondering van Afrika en een paar Scandinavische en Aziatische landen. In Scandinavië krijgen we om één of andere reden geen voet aan de grond en dat verbaast me ergens wel. Verschillende pogin­gen om deze regio te penetreren zijn mislukt. En.n, we blijven proberen. Uiteindelijk is het meestal een kwestie om de juiste mensen te vinden. Momenteel zijn we heel sterk bezig met Afrika, waar we een stevige voet aan de grond willen krijgen.”

Limburg Manager : Waar is jullie productie gevestigd? Hoe wordt de kwaliteit van de producten gecontroleerd?
Raf Vanthoor: “De productie gebeurt wereldwijd, afhankelijk van waar we de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden. Ik vertel waarschijnlijk geen geheim door te zeggen dat we de interessantste voorwaarden momenteel in Azië vinden. We zijn echter niet gebonden aan één bepaald land. Berghoff werkt alleen met fabrieken die uitsluitend voor ons pro­duceren. Op die manier slagen we er in om alles van A tot Z in handen te houden. De kwaliteit wordt ter plekke gecontroleerd. In Shanghai heb ik bijvoorbeeld 40 mensen die dagdagelijks kwa­liteitscontroles uitvoeren. Zelf heb ik een klein boontje voor techniek, wat betekent dat ik nieuwe productielijnen meestal zelf help opstarten.”

Alle lagen van de bevolking

Limburg Manager : Wie zijn de klanten van Berghoff­producten? Zijn er verschillen van land tot land en van markt tot markt?
Raf Vanthoor: “Onze doelgroep bestaat uit alle lagen van de bevolking. Laat me het zo uitdrukken: Berghoff mikt vanaf het lage segment van de markt over medium tot en met medium hoog. We laten su­perlaag en superhoog dus links liggen. Andere sectoren – daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de autosector – beginnen deze strategie te kopiëren. Onze producten staan wel bekend voor hun goe­de prijs-kwaliteitverhouding en dat willen we na­tuurlijk zo houden. Overigens is dat een bewuste keuze, we hebben gekozen voor volumes in plaats van voor marges. Inderdaad zijn er verschillen van land tot land en van regio tot regio, afhankelijk ook van onze samenwerkingspartners ter plekke.”

Limburg Manager : Zijn horecaklanten belangrijke klanten?
Raf Vanthoor: “Ruim een half jaar geleden zijn we dit seg­ment van de markt gaan aanpakken. Het is nog te vroeg om er al veel over te zeggen, we moeten ons gamma nog aanvullen. De eerste indrukken zijn echter positief, ik denk dat het een interessante markt kan worden.”

Limburg Manager : Welke managementeigenschappen hebben u gebracht tot waar u nu staat?
Raf Vanthoor: “Ik vind het heel belangrijk om mijn afspraken altijd na te komen, maar verwacht ook van de te­genpartij hetzelfde. Om een belofte na te komen, ben ik bereid om door het vuur te gaan. Een ‘ja’ is bij mij een ‘ja’ en een ‘neen’ een ‘neen’, discus­sie is er niet mogelijk. Misschien is die aanpak niet altijd even makkelijk, maar op termijn loont hij wel. Altijd open en eerlijk zijn, zo luidt de boodschap.”

Limburg Manager : Zou je met je wat nu weet sommige dingen anders aanpakken?
Raf Vanthoor: “Achteraf is het natuurlijk makkelijk om te zeggen ‘had ik maar zus of zo gehandeld’. Ik zou misschien niet meer van uit België opstarten, maar bijvoorbeeld vanuit China. Op die manier zou ik de kans gekregen hebben om korter op de bal te spe­len. Ik zeg opnieuw ‘zou’, want waarschijnlijk wa­ren er dan weer andere problemen opgedoken.”

Limburg Manager : Ondervindt Berghoff hinder van de huidige crisis? Kan die crisis op termijn ge­volgen hebben?
Raf Vanthoor: “Laat me even hout vast houden, want momen­teel merken we niets van de crisis. Wel hoor ik ande­re partijen aan de telefoon klagen, dus er is toch wel degelijk iets aan de hand. Aan onze cijfers is voorlo­pig niets te zien, ook 2009 kondigt zich aan als een jaar van groei. Heel wat contracten zijn al afgesloten, maar een deel ervan kan mogelijk nog afgeblazen worden. De crisis is er inderdaad, maar wordt voor een stuk ook door de media opgeblazen.”

Limburg Manager : U bent twee keer genomineerd ge­weest voor de Award Limburgse Jonge Ondernemer van het Jaar, maar hebt die niet gewonnen.Werkt dat frustrerend?
Raf Vanthoor: “In het geheel niet. Het niet toekennen van die prijs heeft onder andere ook te maken met mijn veelvuldige afwezigheid destijds. Zo’n prijs is na­tuurlijk mooi meegenomen, maar ik ga er niet van wakker liggen dat ik hem nooit heb ontvangen.”

Limburg Manager : U bent actief in de autosport en uw zoon Laurens is zelfs een aankomend talent.
Raf Vanthoor: “Laurens rijdt inderdaad het F-3 kampioen­schap, zowat de voorbode van de F-1. Hij is zelfs de of.ciële Volkswagen F-3 piloot, wat betekent dat dit merk sterk in hem gelooft. Indien hij in de komende jaren blijft verbeteren, is voor hem mo­gelijk een toekomst als F-1 piloot weggelegd. Dat is natuurlijk nog toekomstmuziek. Het talent heeft hij alvast en hij kent ook de juiste mensen. In dat geval liggen de slaagkansen erg hoog, maar je moet na­tuurlijk ook nog een tikkeltje geluk hebben. Ik heb me echter voorgenomen dat als Laurens in het F-1 circuit kan belanden, ik hier minder in dit kantoor aan te treffen zal zijn. Autosport is voor mij meer dan een hobby, het is een passie.”

Autosport
Limburg Manager : Steekt u veel tijd in de autosport?
Raf Vanthoor: “Zelf rijd ik het GT-kampioenschap en dat kost me ongeveer 25 dagen per jaar. Meestal be­treft het weekends, zodat het bedrijf niet hoeft te lijden onder mijn hobby.”

Limburg Manager : U werkt in de autosport samen met Kris en Koen Wauters. Wat houdt die sa­menwerking precies in?
Raf Vanthoor: “We zijn op de eerste plaats vrienden, auto-sport is voor ons pure ontspanning. Ik rijd met Kris Wauters, Koen met Patrick Schreurs. Onze wagen is een Viper, een prachtige auto al zeg ik het zelf. Ik doe als piloot zo goed mogelijk mijn best, zoals ik ook als bedrijfsleider mijn beste beentjes voor zet.”

Jos Sterk
(Foto’s: Pieter-Jan Vanstockstraeten)