Ondernemen in Hasselt – “Stad van en voor ondernemers”

Schepen Tom Vandeput: “We leggen de volgende jaren ongeveer 60 hectare bijkomende bedrijvenzones aan.”
Schepen Tom Vandeput: “We leggen de volgende jaren ongeveer 60 hectare bijkomende bedrijvenzones aan.”

“We willen ons concentreren op een sterk centrum voor kleinhandel en onze positie als derde handelsstad van Vlaanderen verstevigen.”

Het tijdperk van de gratis bussen in Hasselt is voorbij. Het herinnert aan een periode waarin de Limburgse hoofdstad ook haar Groene Boulevard kreeg en haar aantrekkingskracht als winkelstad versterkte. De laatste jaren begon de motor van dit positieve impulsbeleid te sputteren. Het sterke imago van Hasselt zwakte af, temeer omdat andere steden in de regio intensief rond citymarketing begonnen te werken.

Maar nu krijgt Hasselt weer een nieuwe dynamiek die onder meer aan de lokale economie krachtige impulsen moet geven. Tom Vandeput, de Hasseltse schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid, licht de hoofdlijnen toe.

Zowat 85.000 m² voor woningen, winkels, horeca en kantoren… Het dossier ‘Havenkwartier’ rond de Kanaalkom (die herdoopt is tot ‘Blauwe boulevard’) is het grootste project in Hasselt voor de volgende jaren en een van de meest prestigieuze vastgoedprojecten in Vlaanderen. “Havenkwartier is een omvangrijk project tussen de kleine en de grote ring dat uit diverse fasen bestaat,” legt Tom Vandeput uit. “Een oude, ietwat verloederde industriebuurt, moet uitgroeien tot een nieuwe leefomgeving waar het goed is om te wonen, te winkelen en te werken. Dit project past perfect in de visie dat het stadscentrum zich niet beperkt tot de omtrek van de Groene Boulevard. Het centrum strekt zich in de toekomst uit tot aan de singel.”

“We willen ons hoe dan ook concentreren op een sterk centrum voor kleinhandel en onze positie als derde handelsstad van Vlaanderen verstevigen. Hasselt moet een aantrekkelijke stad zijn. Daarom zullen we in het centrum ook de leegstaande overheidsgebouwen een nieuwe invulling geven; zoals het Refugiehuis in de Maastrichterstraat, de rechtbank aan de Havermarkt en het Belgacomgebouw in de Paardsdemerstraat. Daarnaast bouwen wij deze legislatuur een nieuw stadskantoor aan de Guffenslaan”.

Stationsomgeving
Ook de grondige herinrichting van de omgeving van het station is een cruciaal en ‘zichtbaar’ project. Het nieuwe gerechtsgebouw is al klaar en vormt een nieuwe, mooie visuele baken in de stad. Tom Vandeput: “De Bampslaan en het Stationsplein zullen vervolgens volledig heraangelegd worden. De huidige bushaltes op het plein gaan weg, en de bussen rijden op niveau -1 af en aan. En als het Spartacus-plan wordt uitgevoerd, zal ook de tram van en naar Maastricht een prominente rol spelen in de stationsbuurt. In de omgeving zal ook ruimte komen voor kantoorgebouwen en een nieuwe scholencampus.”

Ruimte voor bedrijvigheid
Hasselt is vooral een stad van kmo’s. “Zowel voor die kleine en middelgrote als voor grote ondernemingen moet de nodige ruimte voorzien worden,” stelt Tom Vandeput. “Hasselt is een ondernemende stad, maar kampt met een gebrek aan bedrijventerreinen. Ondernemers verdienen de ruimte om te ondernemen, om mensen te werk te stellen. Daarom leggen we de volgende jaren ongeveer 60 hectare bijkomende bedrijvenzones aan. We werken momenteel samen met de Vlaamse overheid aan het herbestemmen van een aantal gronden, zodat we de zones vanaf 2014 aan kandidaat-bedrijven kunnen aanbieden.”

Ikea
Schepen Tom Vandeput: “De eventuele komst van een Ikea-vestiging op Hasselts grondgebied past in de strategie die Hasselt weer de nodige zichtbaarheid en aantrekkingskracht moet geven. Ikea is een zogenaamde ‘flagship store’: een winkel waarvoor men van ver komt. Ikea zou bovendien heel wat extra banen opleveren. Dit gegeven hangt samen met de ontwikkeling van kmo-gronden in Hasselt. De definitieve beslissing rond Ikea valt begin 2014.”

Wonen
Hasselt kent een grote aantrek om te wonen. Tom: “Omdat het leven hier goed is. Maar om wonen betaalbaar te houden, is er voldoende aanbod nodig. Vandaar dat er deze beleidsperiode woonuitbreidingsgebieden gecontroleerd op de markt gebracht zullen worden. Wat, behalve voor de consument, ook een positief effect zal hebben voor de Limburgse bouwsector door de bijkomende opdrachten en tewerkstelling.”

Grenslandhallen & Ethias Arena
Sinds 2012 werd de uitbating van de Grenslandhallensite overgelaten aan NV Sportpaleis. “De gebouwen blijven eigendom van de vzw,” zegt Tom Vandeput, die ook voorzitter is van deze evenementenzone. “Grote evenementen kunnen nu ook in Hasselt plaatsvinden. In de Grenslandhallen ligt het accent op congressen, de Ethias Arena is meer geschikt voor concerten. De Arena werd hiervoor recent verbouwd en geeft nu nog meer concertbeleving. Daarbij komt er langs Plopsa Indoor nog een nieuwe discotheek die in aanbouw is en de nieuwe uitgave van de Versuz zal worden, de danstempel die jarenlang aan de Kanaalkom lag. Met een capaciteit van bijna 3.000 bezoekers wordt dit de grootste discotheek in de regio.”

Ontluikende sectoren
Nieuwe sectoren geven nieuwe impulsen aan de economie. Creatieve economie vormt hiervan een van de speerpunten. “De creatieve sector heeft zijn zwaartepunt aan Quartier Canal, de bedrijvenzone langs Coca Cola,” zegt Tom Vandeput. “Hier wordt extra ruimte voorzien voor creatieve ondernemers.”

Hasselt huisvest ook de hoofdzetel van de universiteit, verschillende hogescholen, de LRM en de drie werkgeversorganisaties Voka, VKW en Unizo. “Deze bundeling van kennis opent heel wat perspectieven en kan voor nieuwe synergieën zorgen. De Corda Campus, die tot voor kort nog Research Campus Hasselt heette, biedt zo ruimte aan spin-offs, hightech bedrijven en innovatieve ondernemingen.”

Zorgcampus Jessa
Het fusieziekenhuis Jessa is de grootste werkgever van Hasselt. “Er worden momenteel plannen uitgewerkt voor een volledig nieuw ziekenhuis aan de huidige Salvatorsite. Het nieuwe ziekenhuis zal een modern complex zijn, dat voldoet aan een breed gamma van medische noden. Het is de bedoeling dat er een ‘zorgcampus’ rond gebouwd wordt, met bijvoorbeeld zorgwoningen, een palliatief dagcentrum en een zorghotel. Daarnaast zouden bedrijven in de sector van de ‘life sciences’ er hun vaste stek kunnen vinden, zoals  doorgroeibedrijven van de BioVille-incubator”.

Hasselt zal de komende jaren dus vele veranderingen ondergaan.

Jean-Paul Forier
Provincie Limburg logo

Provincie Limburg
Univeristeitslaan 1, 3500 Hasselt
T 011 23 74 24
economie@limburg.be, www.limburg.be/economie
POM Limburg
Kunstlaan 18, 3500 Hasselt
T 011 30 01 00
info@pomlimburg.be, www.pomlimburg.be