Provincie Limburg – Limburg moet de komende jaren ‘SALKEN’

Op 1 februari jl. heeft de expertenwerkgroep, onder leiding van prof. Herman Daems en aangesteld door Minister-President Kris Peeters, het Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat, kortweg SALK, voorgesteld. “Het SALK is een knap staaltje van socio-economische strategiebepaling om het Limburgs economisch weefsel duurzamer en sterker te maken. De finaliteit van het SALK is het creëren van 10.000 duurzame jobs,” aldus gedeputeerde van economie en voorzitter POM Limburg Marc Vandeput.

Marc Vandeput, gedeputeerde van economie en voorzitter POM Limburg: “Het SALK is een knap staaltje van socio-economische strategiebepaling om het Limburgs economisch weefsel duurzamer en sterker       te maken. De finaliteit van het SALK is het creëren van 10.000 duurzame jobs.”
Marc Vandeput, gedeputeerde van economie en voorzitter POM Limburg: “Het SALK is een knap staaltje van socio-economische strategiebepaling om het Limburgs economisch weefsel duurzamer en sterker te maken. De finaliteit van het SALK is het creëren van 10.000 duurzame jobs.”

De sluiting van Ford-Genk en de gevolgen hiervan voor de toeleveranciers zal een enorme impact hebben op de Limburgse economie en samenleving. Deze impact komt bovenop de negatieve effecten van de verslechterde economische omstandigheden die de Limburgse, Vlaamse en Europese economie al jaren in hun greep houden. De economische gevolgen zijn duidelijk. Graydon noteerde vorig jaar 11.083 faillissementen in ons land, dit is een stijging met 5,24%. Voor januari 2013 is zelfs een absoluut record genoteerd: 1.147 Belgische bedrijven gingen failliet. Dit is een stijging met 40,39 % ten opzichte van januari 2012. In onze provincie zijn er 71 faillissementen genoteerd, 29 % meer dan in januari 2012. De economische crisis raakt niet enkel het ondernemerschap maar heeft ook een grote impact op de arbeidsmarkt. Eind 2012 zijn er 29.496 werkzoekenden en de werkloosheidsgraad is gestegen tot 7,6 %. Ter vergelijking: Vlaanderen heeft een werkloosheidsgraad van 7,1 %.

Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Deze cijfers zullen door de sluiting van Ford-Genk en de gevolgen hiervan voor de toeleveranciers nog verslechteren. Het SALK-rapport berekent een verlies van ongeveer 8.000 jobs in Limburg en 12.000 banen op Vlaams niveau. Hiermee worden de inspanningen van de voorbije jaren teniet gedaan en loopt de provincie een achterstand van 5 jaar op.” De werkloosheidsgraad stijgt hierdoor met 2,2 %. Ook onze welvaartscreatie kent een terugval van -1,6 %.

Het SALK-rapport legt bovendien nog een aantal andere pijnpunten van de Limburgse economie bloot. Innovatief, internationaal en exportgericht ondernemerschap zijn te weinig aanwezig. Verder wordt vastgesteld dat het opleidingsniveau onvoldoende is afgestemd op de noden van het bedrijfsleven en op de nieuwe economische opportuniteiten.

Kaart SalkOpportuniteit om in te zetten op vernieuwing
Het SALK is een strategisch kader om de Limburgse economie duurzaam te versterken en te vernieuwen. Hiervoor wordt het V²0 principe gelanceerd: Versterk, Versnel en Ontwikkel.

De grote ‘klassieke’ sectoren dienen te worden versterkt, in groeiende sectoren dient het potentieel te worden versneld en de kiemen voor nieuwe toekomstige beloftevolle sectoren moeten verder worden ontwikkeld.

Op dit V²O-principe is de Limburgse zeshoek geënt. Deze zeshoek bevat de bouwstenen voor een sterker industrieel weefsel: meer jobs, marktgerichte opleiding, sterker ondernemen, krachtiger innoveren, beter exporteren en gericht ontsluiten.

Salk is het kompas naar een nieuwe socio-economische toekomst
Gedeputeerde Marc Vandeput: “Via een gerichte en vernieuwende aanpak kan Limburg terug aanknopen bij de economische groei en op lange termijn een duurzamer economisch weefsel uitbouwen. Dit is het moment bij uitstek om aansluiting te zoeken bij de nieuwste economische en maatschappelijke trends, iets waar de SALK-strategie ook duidelijk op aanstuurt. Het SALK bevestigt dat Limburg de voorbije jaren de juiste keuzes heeft gemaakt door in te zetten op de nieuwe economische sectoren zoals logistiek, zorgeconomie, life sciences, cleantech, creatieve economie,… Nu dient de opportuniteit zich aan om deze ontwikkelingen te versnellen.”

“De provincie Limburg en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg nemen de aanbevelingen van het SALK-rapport ter harte en zullen het provinciaal economisch beleid maximaal afstemmen op de nieuwe strategie. De deputatie is bereid om 50 miljoen euro van de provinciale reserves in te zetten. Wij zijn ook bijzonder verheugd met de 66,5 miljoen euro extra Europese middelen die pas voor Limburg zijn vrijgemaakt.” Eerder heeft Minister-President Kris Peeters aangekondigd dat 57,9 miljoen euro subsidies, die aan Ford waren toegekend, thans zullen gebruikt worden voor de economische heropleving van Limburg.

Gedeputeerde Marc Vandeput: “Het spoor voor een sterke provincie, gebaseerd op economische groei en duurzame jobs, ligt voor ons. Wij zijn het aan elke Limburger – werknemers, werkzoekenden en ondernemers – verplicht om dit spoor te volgen zodat de Limburgse welvaart en welzijn kan worden behouden en versterkt.”

logo provincie Limburg_rgb_110Provincie Limburg – Univeristeitslaan 1, 3500 Hasselt – T 011 23 74 24 – economie@limburg.be – www.limburg.be/economie
POM Limburg – Kunstlaan 18, 3500 Hasselt – T 011 30 01 00 – info@pomlimburg.be – www.pomlimburg.be