Residentieel project ‘De Kaai’ in Hasselt zit op kruissnelheid

Aan de Hasseltse Kanaalkom komt het residentieel project De Kaai steeds korter bij zijn voltooiing. Daarmee wordt een eerste en belangrijke stap gezet van de Blauwe Boulevard, de opwaardering van de Hasseltse Kanaalkom. Opvallend aan dit project is dat de protagonisten stuk voor stuk een thuiswedstrijd spelen in de meest letterlijke betekenis van het woord. Architectenbureau De Gregorio & Partners heeft zijn thuishaven in het Gelatinefabriek aan de andere kant van de Kanaalkom. Ook het Runkster Zakenkantoor (RZK), dat samen met Steps & Co de verkoop voor zijn rekening neemt, heeft zijn kantoren aan de Kanaalkom. Ten slotte is er nog de initiatiefnemer en aannemer Kumpen die een wel heel bijzondere band heeft met deze site. Op dezelfde plek stond immers de handel in bouwmaterialen waaruit Bouwbedrijf Kumpen gegroeid is.

‘De Kaai’ in HasseltDe mate waarin een stad erin slaagt om zijn verloederde buurten nieuw leven in te blazen, zegt alles over de groei en uitstraling van een stad. Wat dat betreft, is Hasselt op zeer goede weg. Schoolvoorbeeld is de TT-wijk: jarenlang een doorn in het oog van de Hasselaren, maar momenteel weer de ‘place to be’ voor shoppend Limburg. Ook de stationssite, die er net als in veel andere steden ook in Hasselt redelijk belabberd bijlag, is aan een serieuze opwaardering toe. De aanzet werd gegeven met het Vlaams Huis en momenteel zijn de werken aan de gang aan het gerechtsgebouw dat een nieuw licht zal werpen op de Hasseltse skyline.

Kafka

Jan KumpenEen soortgelijk verhaal komen we tegen aan de Kanaalkom. Behalve het glazen gebouw van de Deutsche bank, naar een ontwerp van Bart Lens, gaf deze site de laatste decennia allesbehalve blijk van een vernieuwende visie. Behalve enkele discotheken was de zone langs de Kanaalkom in eerste instantie niet meer dan een grote parking voor de Hasselaren, geflankeerd door een aantal leegstaande panden, waaronder ook de voormalige tegelhandel van Kumpen. “Dat klopt,” geeft Jan Kumpen toe, “maar dat was volledig buiten onze wil om. Tot het BPA uitgetekend en goedgekeurd was, konden en mochten we niets met dit gebouw doen. Verhuren ging niet, want geïnteresseerde exploitanten konden hiervoor geen socio-economische vergunning krijgen. En afbreken mocht ook niet zolang het BPA niet was  goedgekeurd. We stonden dus machteloos en kregen op de koop toe een factuur voor leegstandsbelasting onder onze neus geschoven. Pure Kafka-toestanden, zeg maar.”

Kanaalwijk

Residentieel Project De Kaai wordt een eerste en belangrijke stap in de realisatie van de Blauwe Boulevard, de opwaardering van de Hasseltse Kanaalkom.Toen het BPA in 2004 goedgekeurd werd, stapte Kumpen als eerste naar de stad om een deelproject van de site rond de Blauwe Boulevard te realiseren. Het BPA deelt de site in in drie stadswijken: de Gelatinewijk rond de Gelatinefabriek, het Havenkwartier (de zone ronde de Dockside en de Aveve) en ten slotte de Kanaalwijk waar momenteel De Kaai verrijst. Behalve de terreinen van de voormalige tegelhandel van Kumpen omvat dit kwartier ook de terreinen van de Dienst voor Scheepvaart. Niet onbelangrijk, want de uitwerking van het BPA was ook koren op de molen voor de scheepvaartdienst die met plaatstekort en een onderaanbod van parkeerplaatsen kampte. Het bestaande gebouw wordt gerenoveerd en fors uitgebreid. Voor het overige is in deze Kanaalwijk enkel bewoning toegelaten. Wonen aan het water krijgt hier concrete vorm. “Water is zonder meer de belangrijkste troef van dit project,” meent Jan Kumpen. “Wonen aan het water is in. Meer dan ooit. Een mooi voorbeeld  daarvan zien we in Antwerpen. Naar verluidt zijn er in Diest plannen om de Demer terug open te leggen. Dat is in Hasselt niet nodig, omdat we hier het geluk hebben dat de Kanaalkom, een zijtak van het Albertkanaal, tot diep in de stedelijke agglomeratie binnendringt. Jammer dat hier vroeger te weinig op ingespeeld werd, maar daar zal dit project verandering in brengen.”

Het centrum schuift op

De Blauwe Boulevard kadert ook in de uitbreiding van het Hasseltse stadscentrum. Binnen de Groene boulevard van Hasselt is alles volgebouwd, maar toch is er nog nood aan bijkomende woon- en handelszones. Om daaraan tegemoet te komen, laat men het stadscentrum opschuiven naar een aantal ‘transitiezones’, gebieden die zich vroeger net buiten de kleine ring en het eigenlijke stadscentrum bevonden, maar dankzij de nieuwe ontwikkelingen een uitbreiding vormen van het stadscentrum. De Blauwe Boulevard wordt een eerste aanzet voor het op gang trekken van dergelijke transitiezones.

Bouwteam

Groep Kumpen besloot om voor dit project de bouwteamformule toe te passen. Kempenland, het vastgoedluik van Groep Kumpen, fungeertals opdrachtgever, bouwbedrijf Kumpen neemt de uitvoering voor zijn rekening, De Gregorio & Partners staat in voor het ontwerp en verder maakt ook ingenieursbureau Arcade deel uit van het bouwteam. “In plaats van alles op te delen in hokjes en te wachten tot de plannen definitief vast liggen vooraleer de uitvoering ter sprake komt, werken de verschillende partners vanaf de conceptfase samen en worden alle beslissingen in overleg genomen,” legt Jan Kumpen uit. “Op die manier kan je korter op de bal spelen en onaangename verrassingen vermijden, waardoor je veel tijd en dus ook veel geld kan uitsparen. Wij hebben deze formule al meermaals met succes toegepast, onder meer ook in het TT-center.”

Gevarieerd aanbod

Uiteraard pleegde het bouwteam ook intensief overleg met het Hasseltse stadsbestuur. Een van de bekommernissen van de stad was dat het geen eenzijdig project mocht worden, maar dat het een mix moest worden voor de hogere en de lagere budgetten. “Daar komt dit project wonderwel aan tegemoet,” geeft Jan Kumpen aan. “In het totaal bieden we 40 verschillende woningtypes aan. ‘Voor elk wat wils’ mag je hier dus heel letterlijk interpreteren.”

Rik Neven