Provincie Limburg – Slimme logistiek biedt nieuwe kansen voor ondernemerschap en tewerkstelling

De voorbije jaren is heel sterk ingezet om van onze provincie een sterke logistieke regio te maken. En met succes … Momenteel zijn in Limburg 190 logistieke bedrijven actief. Samen zorgen deze ondernemingen voor 10.000 directe en 26.000 indirecte jobs. Ook de omzet van de sector is de voorbije jaren met meer dan 25 % gestegen. “De Limburgse logistieke troeven – o.a. de gunstige ligging in het hart van Europa, de ruime voorraad aan logistieke bedrijventerreinen, de inzetbaarheid van verschillende transportmodi – zijn hier zeker niet vreemd aan,” aldus gedeputeerde van economie Marc Vandeput. “Om de gunstige ontwikkelingskansen van de logistieke sector nog meer te benutten, moet meer dan ooit worden ingezet op innovatie, het aantrekken van nieuwe bedrijfsinvesteringen en voldoende goed opgeleide logistieke medewerkers. Het Logistiek Platform Limburg is onder de koepel van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg op deze drie terreinen intens actief.”

a06_low
Gedeputeerde van economie Marc Vandeput.

Sporen naar een slimme logistiek
In het uitvoeringsplan van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) wordt de kaart getrokken van de realisatie van een groene en slimme mobiliteit en van een duurzaam logistiek landschap. Dit veronderstelt echter dat een antwoord kan worden geboden op problemen in mobiliteit en logistiek die momenteel de bereikbaarheid van de bestaande economische poorten via de verschillende transportmodi ernstig belemmeren.  Gedeputeerde Marc Vandeput: “De Vlaamse regering wilt de kennis en expertise van de Vlaamse universiteiten verbinden met de werking van de bestaande competentiepolen, het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) en het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (VIM), zodat de brug naar het bedrijfsleven sneller en beter kan worden gemaakt. De Vlaamse regering voorziet 2,5 miljoen euro voor basisonderzoek, bovenop de reguliere middelen.”

“Uit onderzoek blijkt dat nieuwe technologieën vaak de basis vormen voor logistieke innovatie.”

Dit onderzoek kan niet alleen een stimulerend effect hebben voor de verdere ontwikkeling van de sector van de logistiek en mobiliteit maar is ook belangrijk om innovatie in de logistieke processen bij bedrijven uit andere sectoren te ondersteunen.  Dit blijkt ook duidelijk uit een studie van het VIL, die in het kader van het grensoverschrijdend project  ‘Grenzeloze Logistiek’  is uitgevoerd. In dit project, goedgekeurd in het kader van het Interreg-programma van de Grensregio Vlaanderen-Nederland, werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om de innovatiekracht van de logistieke sector grensoverschrijdend duurzaam te versterken. “Ook POM Limburg is partner in dit project,” aldus gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Marc Vandeput. “Uit het onderzoek blijkt dat nieuwe technologieën vaak de basis vormen voor logistieke innovatie. Het beter beheersen van informatie- en datastromen, een performante aansturing van complexere supply chains, een klantgerichte aanpak inzake keten visibility, de toepassing van Warehouse Managementsystemen, … kunnen het voorwerp van logistieke innovatietrajecten zijn, die tot creatieve logistieke oplossingen kunnen leiden.

Limburg mikt op China
Samen met diverse partners zoals LRM, Agentschap Ondernemen en de China Desk van POM Limburg, levert het Logistiek Platform Limburg bijzondere inspanningen om bijkomende goederenstromen en logistieke activiteiten naar Limburg te halen. Zo is in mei jl. voor de tweede maal een Logistieke Roadshow in China georganiseerd. Voorzitter Marc Vandeput: “Door de aanhoudende verslechterde economische toestand is het investeringsklimaat echter danig bekoeld. De Chinese handelsmissie leverde wel een aantal zeer waardevolle contacten op die momenteel verder worden geïntensifieerd.”

Foto SKF_lowLogistieke medewerkers (m/v) gezocht
Om meer jongeren en werkzoekenden naar de logistieke sector toe te leiden, werken het Logistiek Platform Limburg en VDAB Limburg intensief samen. In mei jl. is het Servicepunt Transport & Logistiek in de VDAB Werkwinkel te Genk geopend. Met dit provinciaal servicepunt kan aan werkgevers en werkzoekenden maatwerk worden aangeboden. Het betreft o.a. het transparant maken van vacatures, het vooraf selecteren van kandidaten en het organiseren en opvolgen van werkplekleren en Individuele Beroepsopleidingen (IBO’s). Logistieke werkgevers uit heel de provincie kunnen hun vacatures en noden op het vlak van HR-beleid aan het ServicePunt Transport & Logistiek melden.

Gedeputeerde Marc Vandeput: “Verder krijgen werkzoekenden met een diploma secundair onderwijs uit het studiegebied Handel en met interesse voor een job als bediende in de logistiek, de kans om vanaf september 2013 het onderwijskwalificerend opleidingstraject ‘Transport & Logistiek’ te volgen. Zo kunnen werkzoekenden op 1,5 jaar het graduaatsdiploma ‘Logistiek, Transport & Mobiliteit’ behalen. De opleiding is een samenwerking tussen het Logistiek Platform Limburg, VDAB Limburg, de Provinciale Handelsschool Hasselt en het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Handel Hasselt.” Het Servicepunt Transport & Logistiek start al tijdens de opleiding met een intensieve arbeidsbemiddeling voor de cursisten. Mogelijke beroepen zijn o.a. magazijnbediende, logistiek administratief bediende, transportplanner en bediende planning & logistiek. Geïnteresseerde bedrijven en werkzoekenden kunnen hun interesse melden via wwgenk@vdab.be.

Warehouse supervisor met tekst en met url_lowOm jongeren en werkzoekenden te enthousiasmeren voor een logistieke opleiding of beroep, organiseert het Logistiek Platform Limburg momenteel de promotiecampagne ‘Er zit Muziek in Logistiek’. In het kader van deze campagne neemt het Logistiek Platform Limburg ook deel aan het Lift Off Jobfestival voor jongeren dat op 11 oktober 2013 in het stadion van KRC Genk plaatsvindt. Op de sectorstand Logistiek biedt het platform de logistieke werkgevers in Limburg de mogelijkheid om hun vacatures kenbaar te maken en potentiële werknemers te ontmoeten. Logistieke bedrijven die geïnteresseerd zijn om te participeren op de sectorstand Logistiek kunnen dit melden via logistiekplatform@pomlimburg.be. Gelijktijdig met het Jobfestival vindt de Logistieke Dag Limburg 2013 plaats.

Inschrijven kan via www.logistiekinlimburg.be.

logo provincie Limburg_rgb_lowUniversiteitslaan 1 – 3500 Hasselt – T 0 11 23 71 11 – economie@limburg.bewww.limburg.be/economie