Soleco – Duurzame energie is duurzaam ondernemen

Soleco, de specialist in zonnepanelen uit Opglabbeek, heeft een spectaculair groeitraject achter de rug. En dat blijft nog wel even aanhouden, ondanks de recente beslissing van de Vlaamse regering om de subsidies voor zonnepanelen stapsgewijs omlaag te brengen. De zaakvoerders van Soleco, Bob Geerkens en Bart Olijslagers, vertellen over de recente ontwikkelingen en de toekomst van zonne-energie.

Bart Olijslagers en Bob Geerkens.

“De bedoeling van de subsidie voor zonnepanelen was om deze technologie te lanceren naar het grote publiek. Als er een bepaald volume in de markt bereikt is, wordt deze afgebouwd. Dat wil overigens niet zeggen dat het niet meer interessant is, dat wil juist zeggen dat de technologie economisch rendabel is,” legt Bob Geerkens uit.

Nu krijgen eigenaars van zonnedaken nog 350 euro per 1.000 kilowattuur. Een verlaging naar 330 euro vanaf 1 januari was eerder al aangekondigd, maar deze wordt in fasen teruggebracht. Is het dan nog wel interessant om te investeren in zonnepanelen? “Volgens een recente studie op Europees niveau zal de kostprijs van energie met 40% gestegen zijn tegen 2015. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de kosten voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Met het oog op een duurzaam beleid, doen zowel particulieren als ondernemingen er dus nog altijd goed aan om te investeren in zonnepanelen. Zelfs met een aangepast subsidiebeleid blijven zonnepanelen rendabel. De terugverdientijd wordt iets langer, maar dat weegt niet op tegen de voordelen van je eigen energie produceren in een markt waar de energie prijzen blijven stijgen,” zo vertelt Bart Olijslagers. “Ik denk dat mensen die investeren in zonnepanelen bewijzen aan de buitenwereld dat ze vooruitziend zijn en denken aan de lange termijn. Dat is een heel belangrijk signaal naar medewerkers, klanten en de markt,” vult Bob Geerkens aan.

Duurzaam ondernemen

Met zijn zonne-installaties ondersteunt Soleco andere ondernemers in hun groei op lange termijn. “We maken bedrijven en particulieren minder afhankelijk van de grote energieleveranciers. Volgens ons wordt dat een belangrijk concurrentievoordeel,” klinkt het unaniem.

“We maken bedrijven en particulieren minder afhankelijk van de grote energieleveranciers.”

Soleco zelf is ook bezig met een duurzaam beleid. “Net zoals we in duurzame energie geloven, gelooft Soleco ook in duurzaam ondernemen. We zijn dan ook al een tijdje bezig met nieuwe technologieën en producten die complementair zijn voor de eigenaars van zonnepanelen. Anderzijds zijn we ook meer en meer bezig met projecten in het buitenland,” aldus Bob Geerkens.

Industrieweg Noord 1102A, 3660 Opglabbeek
Tel.: 089-41 51 00, Fax: 089-51 14 96
www.soleco.be