Willy Clijsters: Interculturele verschillen leiden soms tot hallucinante misverstanden

Willy Clijsters, CommArt International

Onze wereld van vandaag wordt steeds kleiner. Bedrijven zijn al lang afgestapt van het zakendoen in eigen achtertuin en trekken meer en meer naar het buitenland. Dat loopt niet altijd van een leien dakje.

Willy Clijsters, CommArt InternationalHoe interessant het aangeboden product of dienst ook is, als je geen voeling hebt met de culturele, sociologische en religieuze verschillen van het land waar je zaken wil doen, sta je nergens. Die verschillen worden dan ook grondig uitgediept door de onderzoeksgroep CTL van de Universiteit Hasselt. Dit leidde vorig jaar zelfs tot de oprichting van de allereerste spin-off ‘nieuwe stijl’ van de universiteit, CommArt International. Directeur van het onderzoeksinstituut, prof. dr. Willy Clijsters, tegelijk CEO van de spin-off, steekt enthousiast van wal.

Limburg Manager: Wat was de invalshoek van jullie onderzoek?
Willy Clijsters: “Aan onze universiteit werd, in het kader van een aantal Europese projecten, een onderzoek gevoerd naar problemen waar technisch hogere kaders op stuiten in hun buitenlandse contacten. Ingenieurs en dergelijke groeien vanuit een puur technische functie vaak door naar een technisch-commerciële job. Die overstap is al moeilijk in je eigen cultuur, in een andere cultuur leidt het soms tot hallucinante misverstanden op vlak van communicatie. Moet je een relatiegeschenk meenemen en wat voor een? Hoe groot moet je delegatie zijn? En hoe moet een contract eruit zien? Het zijn maar enkele van de verschillen, maar de voorbeelden zijn talloos.”

Limburg Manager: Hoe leidde het onderzoek tot de oprichting van de spin-off Comm’Art International?
Willy Clijsters: “Ons doel was enerzijds taalpakketten te ontwikkelen die tegemoet kwamen aan de communicatieve behoeften van deze kaders en waarin die interculturele verschillen zouden verwerkt zijn, maar tegelijk wilden we dat ze beantwoordden aan de aanpak van kaders, dus zeer pragmatisch. Hiervoor ontwikkelden we een methode voor zelfstudie ondersteund door allerlei vormen van feedback en die daarnaast in een ideale setting voor semi-autonoom leren kan ingezet worden, waarbij dus de deelnemers een stuk van de stof zelf doornemen, en tijdens rollenspellen en simulaties de praktijk inoefenen. Om onze producten te commercialiseren, werd besloten om een spinoff op te richten, waarbij de universiteit de knowhow zou leveren en fi nancieel zou participeren. Ondertussen is CommArt International sinds 19 september 2007 operationeel.”

Limburg Manager: Voor welke producten kunnen bedrijven vandaag een beroep doen op CommArt international?
Willy Clijsters: “Ons aanbod bestaat vandaag uit twee grote productlijnen. Enerzijds de elektronische multimediale Plurilingua-reeks, die vandaag verkrijgbaar is in 29 taal-cultuurcombinaties waaronder Nederlands- Frans, Nederlands-Engels, Nederlands-Duits en Nederlands-Pools. Deze reeks is vooral gericht op communicatieve behoeften van kaderpersoneel. Anderzijds bieden we ondernemingen ook een auteurssoftware aan. Een lege doos eigenlijk, die een 20-tal basisoefenvormen bevat, maar die je zelf creatief kan  invullen. Ideaal voor bijvoorbeeld bedrijven die nieuwe werknemers snel vertrouwd willen maken met hun productengamma of met procedures.”