Willy Geerts: Onze taak is om alle risico’s te zien

Vermogensbeheer is meer dan aandelen en obligaties kopen en verkopen, zo staat in elk economisch handboek te lezen. Deze stelling wordt door Willy Geerts, directeur van Petercam Hasselt voluit onderschreven. Benchmark gericht beleggen – het proberen te kloppen van een index – is allesbehalve de huisstijl van de beursvennootschap. De focus van Petercam is gericht op risicomanagement.

Limburg Manager: De beurskoersen zijn dit jaar flink gestegen.Welke trend verwacht u in de komende maanden?
Willy Geerts, directeur van Petercam Hasselt: “De inflatie vormt geen echt risico, want de import van goedkope Chinese producten zorgt voor deflatie die het inflatiegevaar grotendeels neutraliseert.”Willy Geerts: “Het is belangrijk dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de beurs en de onderliggende economie. Bij Petercam vertrekken we altijd vanuit de economie, alvorens naar de evolutie van de beurzen te kijken. De economie bevindt zich momenteel in een stijgende cyclus, die naar we verwachten tot maart 2006 kan blijven duren. Een belangrijke factor is momenteel de enorme geldcreatie. De rente staat laag en er worden veel kredieten opgenomen. Bovendien zijn de banken bereid om kredieten toe te staan. Dat betekent dat er veel geld in omloop is, geld dat ook wordt uitgegeven. Het ruim beschikbare geld werkt koersondersteunend, ook op de beurzen.”

“We geven nog steeds de voorkeur aan aandelen van bedrijven met een hoge ‘free cash flow’,waarvan we verwachten dat ze in de toekomst een hoog dividend zullen uitkeren.”

Limburg Manager: Op korte termijn bent u dus positief. Hoe zijn de vooruitzichten op wat langere termijn?
Willy Geerts: “De kernvraag blijft die naar de gezondheid van de economie. We voelen duidelijk aan dat de situatie op korte termijn in orde is, maar op wat langere termijn zien we toch bepaalde risico’s. Onze taak is om alle risico’s te zien. Dat wil echter niet zeggen dat met al die risico’s ook daadwerkelijk rekening moet gehouden worden. Risicomanagement is in de gegeven omstandigheden een belangrijke opdracht.”

Limburg Manager: Wat wordt volgens u het thema voor 2006?
Willy Geerts: “Zonder twijfel de evolutie van de bedrijfswinsten. Die zitten nog goed, maar de vraag is of dat ook zo zal blijven. De bedrijven hebben zich gefocust op de sanering van de balansen, dus op dat vlak stellen zich geen problemen. We vragen ons echter af of de bedrijven de gestegen grondstofprijzen zullen kunnen doorrekenen aan de consumenten. Dat is voorlopig niet het geval, zodat de marges onder druk kunnen komen te staan. De markt houdt momenteel rekening met een stijging van de Europese bedrijfswinsten met 8%. Dat is geen overdreven grote stijging, maar de vraag is hoe de beleggers zullen reageren als de bedrijfswinsten maar met 6 of 7% toenemen. Misschien zijn de verwachtingen iets te hoog gespannen.”

Hoge ‘free cash flow’

Limburg Manager: Hoe benadert Petercam de markt?
Willy Geerts: “Sinds september 2000 zijn we voorzichtig gaan beleggen, met een duidelijke klemtoon op risicomanagement. Vanaf mei 2003 werden we opnieuw wat positiever, zonder echter grote risico’s te nemen. We investeerden in aandelen met een aantrekkelijk dividend en in hoogrenderende obligaties. Die strategie bleek de juiste, terwijl we de risico’s toch relatief beperkt hielden. Concreet blijft het thema voor de toekomst hetzelfde: we geven nog steeds de voorkeur aan aandelen van bedrijven met een hoge ‘free cash flow’, waarvan we verwachten dat ze in de toekomst een hoog dividend zullen uitkeren. Staalgroep Arcelor is zo’n bedrijf dat in de toekomst mogelijk zijn dividend zal verhogen.”

Limburg Manager: Het woord risicomanagement is al een paar keer gevallen. Ziet u momenteel grote risico’s?
Willy Geerts: “Eigenlijk niet. De inflatie vormt geen echt risico, want de import van goedkope Chinese producten zorgt voor deflatie die het inflatiegevaar grotendeels neutraliseert. Of een groeivertraging in China een mogelijk gevaar met zich meebrengt? Dat risico lijkt ons iets kleiner dan een jaar geleden. Steeds meer signalen wijzen erop dat de Chinezen de touwtjes goed in handen hebben. In bepaalde regio’s of sectoren waar de groei te snel gebeurde, is de kredietverlening aan banden gelegd. Bovendien springt Beijing zeer voorzichtig om met de revaluatie van Reminbi, de nationale munt. Het risico op een forse stijging van de rente lijkt eveneens eerder gering. Het is niet omdat de rente nog altijd relatief laag staat, dat ze moet stijgen. De olieprijs moeten we wel goed in de gaten houden, omdat onverwachte ontwikkelingen tot forse prijsstijgingen op de oliemarkt zouden kunnen leiden.”

Limburg Manager: Bestaat er gevaar op een instorting van de vastgoedmarkt?
Willy Geerts: “Dat risico is groter in de Verenigde Staten dan in Europa. In de VS is er in bepaalde regio’s sprake van een zeepbel. Speculanten maken er gebruik van gevaarlijke financieringsvormen, iets wat we in Europa veel minder vaststellen. Wat België betreft zijn de banken op de rem gaan staan bij de woonkredieten met een variabele rentevoet. “

Limburg Manager: Welke raad zou u onze lezers willen meegeven?
Willy Geerts: “Bezint eer u begint! Ze mogen niet in de val trappen die in 2000 zoveel beleggers massa’s geld heeft gekost. Petercam geeft geen tips van de week, maar werkt voor zijn klanten wel een strategie op lange termijn uit. Eerst maken we een profiel van de klant op en pas daarna vullen we zijn portefeuille in.”

J.S.