Zakenkantoor Ronny Dreezen – Onafhankelijkheid: garantie voor een objectieve keuze

Neutraliteit en specialisatie. Deze begrippen vormen de basis van de open architectuur inzake beleggingen bij Citibank. Wij selecteren en stellen uitsluitend veelbelovende beleggingsfondsen van andere financiële instellingen voor. Zo kunnen wij u volledige neutraliteit garanderen. Een andere troef van open architectuur is de specialisatie. Elk fondsenhuis heeft een specialisatie in een bepaalde activaklasse, sector of regio. Wij werken uitsluitend met de beste fondsen uit het gamma van die partners… Als afgevaardigd agent bij Citibank is het de taak van Ronny Dreezen om telkens aangepast per klant een portefeuille op maat uit te werken.

Ronny Dreezen en zijn medewerkers.

Het begint in 1991 als Ronny Dreezen als zelfstandig bankagent voor Citibank zich ook gaat toeleggen op beleggingen. Zijn persoonlijke, klantgedreven aanpak slaat aan bij steeds meer mensen zodat een vast kantoor onontbeerlijk wordt. In de loop der jaren groeit niet alleen het aantal klanten, maar ook het aantal medewerkers. Aanvankelijk vestigt Zakenkantoor Ronny Dreezen zich in Meeuwen maar in 2000 kiest het kantoor bewust voor Bree als domicilie. Tot de activiteiten van Zakenkantoor Ronny Dreezen behoren bankieren en beleggen, eveneens wordt er een breed pakket verzekeringen en spaarverzekeringen aangeboden.

Maatwerk

“Financieel advies is bij ons altijd maatwerk. Voor wij tot actie overgaan, willen we de klant leren kennen. We willen weten wat de huidige situatie is en wat hij wil bereiken. Een open gesprek vormt de basis voor wederzijds vertrouwen. Na zorgvuldig overleg zetten we gezamenlijk alle financiële wensen en mogelijkheden op een rij. Zeker bij beleggen is het voor ons van essentieel belang om een juist beeld te hebben van het beleggingsprofiel van de klant… zijn beleggingsobjectieven, risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en ervaring met beleggingsproducten, … Pas als het beleggingsprofiel duidelijk is, kunnen we een persoonlijke beleggingsstrategie uitwerken.”

Onpartijdigheid

“Onpartijdigheid is voor ons het hoogste goed. Je kunt immers niet twee heren dienen. Wij staan altijd aan één kant, die van de klant. Gezien deze onpartijdigheid bieden we geen ‘fondsen van het huis’ aan. We hebben immers vanuit commercieel oogpunt geen baat erbij om bepaalde fondsen naar voren te schuiven. Onze onafhankelijkheid is dan ook de garantie voor een objectieve keuze van beleggingsproducten. Dit is wat we open architectuur noemen. Zo kunnen wij volledige neutraliteit garanderen. Een andere troef van open architectuur is de specialisatie. Elk fondsenhuis heeft een specialisatie in een bepaalde activaklasse, sector of regio. Wij werken uitsluitend met de beste fondsen uit het gamma van die partners. Door fondsen te kiezen die uitgegeven zijn door verschillende financiële instellingen, verminderen wij het risico in beleggingsportefeuilles.”

Evenwichtige portefeuille

Het geheim van een goede beleggingsstrategie zit volgens Ronny Dreezen in de optimale spreiding over de verschillende types van activa. “Je moet niet alleen het juiste product kiezen. Ook de spreiding van de beleggingen over verschillende activaklassen is belangrijk. Hiermee vermijd je dat de klant te veel of te weinig risico neemt. Daarom werken wij met modelportefeuilles die, in functie met het beleggingsprofiel, een optimale spreiding over de verschillende activaklassen bieden.”

Tot slot vertelt Ronny Dreezen: “Niemand is onfeilbaar. Dus toetsen we onze bevindingen constant aan het advies van een extern en internationaal erkend ratingbureau, Standard & Poor’s Fund Services. Dit bureau analyseert doorlopend alle door ons aangeboden fondsen en beoordeelt met vaste regelmaat hun vroegere prestaties. Dat biedt een betrouwbare houvast.”

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Citibank Belgium NV.

Stadsplein 3, 3960 Bree
Tel.: 089-70 44 90, Fax: 089-70 44 91
www.citibank.be
BTW BE 0459 170 977 – RPR Tongeren
CBFA 38609 A-cB