Burgemeester Denis Dierick – “Bedrijven krijgen vipbehandeling”

Denis Dierick: "Door de ontsluiting van het centrum zal het vrachtverkeer vlotter onze bedrijven kunnen bereiken."
Denis Dierick: “Door de ontsluiting van het centrum zal het vrachtverkeer vlotter onze bedrijven kunnen bereiken.”

Snel vergunningen krijgen, geen pestbelastingen en nieuwe inspanningen om de mobiliteit rond de belangrijkste bedrijvenzone – Legen Heirweg – te verbeteren: redenen te over waarom ondernemingen zich graag in Gavere vestigen. “We zijn relatief klein, maar eigenlijk is dat net onze grootste troef,” is burgemeester Denis Dierick overtuigd.

M.M.: Hoe zou u het ondernemerslandschap in Gavere opdelen?

Denis Dierick: “Voor ik vorig jaar burgemeester werd, was ik negen jaar schepen van economie in dit voormalige handelscentrum. De voorbije jaren hebben we twee belangrijke organisaties in het leven geroepen. Enerzijds is er het ‘Handelscentrum’, dat circa 80 lokale handelaars telt die met rechtstreekse verkoop bezig zijn en gezamenlijk succesvolle acties doen. Anderzijds creëerden we het Bedrijvenplatform, dat 100 bedrijven groepeert die minstens één medewerker tellen. Daar zijn dus geen vrije beroepers bij. Beide organisaties communiceren heel vlot met de gemeente en worden bij vragen door de gemeentesecretaris meteen naar de juiste dienst doorverwezen.  Ik durf stellen dat bedrijven nergens sneller een vergunning krijgen dan hier: ze zijn de motor van onze economie en verdienen een vipbehandeling. Ook de 200 militairen in onze legerkazerne zijn trouwens een bron van inkomsten voor de lokale handelaars.”

denis  005_RGB_lowM.M.: Waar zijn de meeste bedrijven gevestigd?

“Ruim de helft van de leden van het Bedrijvenplatform vind je in de zone Legen Heirweg, die na 35 jaar aan een reconversie toe is, waarvoor we 4.000.000 euro uittrekken (gemeentelijk aandeel 1.612.089 €). Door de ligging aan de Schelde is het een ideale site voor ondernemingen met continue of ad hoc watergebonden activiteiten. Daarnaast hopen we dat er dit en volgend jaar eindelijk schot komt in de ontwikkeling van de ambachtelijke zone De Meire, waarvoor we in 2007 al een RUP hadden gemaakt. Dit jaar moeten alle onteigeningen gebeuren, om volgend jaar de percelen te kunnen toewijzen. De vraag is nu al drie keer groter dan het aanbod.”

M.M.: Welke andere prioriteiten wil u in deze legislatuur verwezenlijken?

“Naast de ontwikkeling van De Meire, is dat de ontsluiting van het centrum, waardoor vrachtverkeer rond Gavere zal worden geleid om vlotter onze bedrijven te bereiken. Bovendien willen we een tweede ontsluiting voor Legen Heirweg (richting Nazareth via de N60) creëren, om daar verkeersinfarcten te vermijden. We gaan er prat op dat de gemeente ook als een bedrijf wordt geleid (met 200 medewerkers) en beschouwen ondernemingen echt als onze partners.”

Bart Vancauwenberghe