Burgemeester Patrick Hoste – “Dynamiek bij ondernemers ondersteunen”

Patrick Hoste: "Eenmaal de werken aan de grote rotonde afgewerkt zijn, zal de bereikbaarheid van onze bedrijven fors verbeteren."
Patrick Hoste: “Eenmaal de werken aan de grote rotonde afgewerkt zijn, zal de bereikbaarheid van onze bedrijven fors verbeteren.”

De economische bedrijvigheid in Aalter draait op volle toeren. Dat stelt ook waarnemend burgemeester Patrick Hoste tevreden vast. Hij ziet onder meer heel wat bewegen op de bedrijventerreinen. “Een vlotte, veilige mobiliteit creëren blijft één van onze voornaamste aandachtspunten.”

M.M.: Welke evolutie merkt u in het Aalterse bedrijvenlandschap?

Patrick Hoste: “De werkloosheid in Aalter bedraagt al jaren maximaal 4 %. Dat was ook een aantal jaar geleden zo, tijdens de economisch moeilijke periode. Dat cijfer zegt heel veel over de bedrijvigheid in onze gemeente. Een minpunt was de grote reorganisatie van Bekaert in Aalter. Dat dateert intussen van een paar jaar geleden. Ook in die moeilijke periode (schrapping van ruim 300 jobs) hebben we dit nauwelijks gemerkt in de werkloosheidscijfers, net als bij de sluiting van de site van Wavin (kleine 40 arbeidsplaatsen).”

M.M.: Wat is er gebeurd met die sites?

“Een paar jaar later zijn beide terreinen terug in volle ontwikkeling. Die heuse reconversie geeft heel wat nieuwe bedrijven en kmo’s ruimte om zich te ontplooien. De dynamiek die van deze vernieuwing uitgaat is enorm en zorgt voor een echte boost van het bedrijfsleven in onze stad. Op vandaag zijn al circa 15 ha van de vrijgekomen oppervlakte weer ingenomen door nieuwe ondernemingen in Aalter, en dat op goed anderhalf jaar. Er zijn nu nog circa 10 ha beschikbaar. Daarnaast is ook het nieuwe bedrijventerrein Woestijne in ontwikkeling. Hier ligt de nadruk sterk op watergebonden activiteiten.”

M.M.: Hoe zou u het Aalters ondernemingslandschap typeren?

“Binnen onze bestaande en gevestigde bedrijven zien we een grote ondernemingsgeest met diverse spelers die constant aan het investeren en vernieuwen zijn. Het valt op dat onze ondernemingen heel divers zijn en heel wat sectoren vertegenwoordigen, iets wat de continuïteit van de globale tewerkstelling zeker ten goede komt. De uitdaging voor ons bestaat erin deze dynamiek en het enthousiasme bij onze ondernemers te ondersteunen en in stand te houden.”

M.M.: Op welke manier vult u die rol in?

“Als gemeente kunnen wij onze ondernemingen het best ondersteunen door een goede dienstverlening, vooral bij vergunningen. Nog belangrijker is het om te zorgen voor een goede bereikbaarheid, een vlotte en veilige mobiliteit. Daarom hebben we ook echt uitgekeken naar 1 maart, de startdatum van de grote werken aan het rond punt in Aalter. Tijdens de werken zullen we goed communiceren met onze bedrijven om de hinder tot het minimum te beperken. Na de realisatie zal de bereikbaarheid nog een stuk beter zijn.”

Bart Vancauwenberghe