Cheops Technology – IT in dienst van bedrijfsdoelstellingen

Filip Goos.
Filip Goos.

“IT moet bijdragen tot de strategische doelstellingen van een bedrijf zoals efficiënter werken, sneller inspelen op opportuniteiten of minder kosten maken. In die zin is IT een strategisch middel en nooit een doel op zich. IT is dus geen kost, maar een investering die leidt tot groei en rendement.” Dat zegt Filip Goos, CEO van IT-dienstverlener Cheops Technology uit Edegem.

“In heel wat bedrijven gaan het merendeel van de IT-resources naar het puur operationele en reactieve IT-werk zoals het werk aan pc’s, servers en firewalls. Dat is jammer want het strategische aspect van IT is net wat bedrijven onderscheidt en hen een competitief voordeel biedt,” zegt Filip Goos die in 2005 Cheops Technology overnam.

“Tot een tiental jaren geleden was IT voornamelijk een technologisch verhaal dat gepaard ging met louter technische termen en specificaties. Maar eigenlijk gaat IT over veel meer. Klanten hebben geen boodschap aan technisch jargon. Ze willen weten hoe ze concurrentieel voordeel kunnen halen uit een goed georganiseerde IT-omgeving. Vele van onze klanten schakelen ons in als een externe specialist, zodat zij beter kunnen focussen op hun eigen business en op het realiseren van hun doelstellingen zoals groei, meer rendement of productiviteit, bedrijfscontinuïteit, een snellere time-to-market, enzovoort.”

foto AM65 Cheops_cloud_cheops_RGB_lowOntzorgen
Bedrijven vinden in Cheops een bedrijf dat hen ontzorgt. “Kmo’s kunnen vaak hun IT-infrastructuur niet of onvoldoende zelf proactief beheren en lopen het risico op dataverlies en uitval,” aldus Filip Goos. “We zetten onze experten, infrastructuur en tools in om hun infrastructuur vanop afstand proactief te beheren en op te volgen.
Wat is proactief beheren van de IT? Filip Goos: “Eerst brengen we de IT-omgeving en noden in kaart om die vervolgens waar nodig te optimaliseren. Door die systemen vervolgens te monitoren en te beheren worden issues, kosten en risico’s vermeden.” Repetitieve taken worden maximaal geautomatiseerd.

foto AM65 Cheops_1653_koenbroos_RGB_lowExpertise
Bij Cheops werken 140 mensen waarvan 110 consultants met een technisch profiel. Ze zijn verdeeld over drie teams. Het eerste team begeleidt en implementeert IT-projecten bij bedrijven. Het gaat om kortetermijnopdrachten onder de vorm van migraties, installaties en optimalisatietrajecten.

Het tweede team staat in voor Managed en Cloud Services: ze beheren en monitoren permanent de IT-systemen van de klanten: hoe gezond zijn ze, zijn er updates nodig, wat met de beveiliging, lopen de back-ups goed enzovoort. Dit gebeurt vaak vanop afstand waardoor de klant snel geholpen is zonder gestoord te worden.

Het derde team bestaat uit technische consultants die op meer permanente basis bij grotere klanten opdrachten uitvoeren.
Cheops zet die expertise in om bedrijven bij te staan bij al hun uitdagingen voor het beheer van hun IT en netwerken. “Zo hebben we voor een bekend “Big Four”-accountantskantoor het IT-service management systeem en de organisatie van de servicedesk geoptimaliseerd. Op basis van een audit hebben we de knelpunten naar boven gebracht en verbetervoorstellen uitgewerkt. Het strategische doel dat we hiermee met de klant willen bereiken is een hogere productiviteit en medewerkerstevredenheid,” verduidelijkt Filip Goos.

foto AM65 Cheops_1581_koenbroos_RGB_lowIT-as-a-Service
“Bedrijven zien steeds meer de voordelen in van cloud computing. Meestal kiezen ze voor een hybride vorm met een deel lokale infrastructuur, en een deel systemen en toepassingen die draaien in de cloud,” zegt Filip Goos. “Door hun IT-omgeving in de cloud te zetten, betalen bedrijven enkel voor wat ze werkelijk nodig hebben en gebruiken, zonder dat ze zelf de investeringen in hardware, software en beheer moeten doen. Kostenefficiëntie en flexibiliteit blijven de belangrijkste motivatie om over te stappen naar dit zogenaamde ‘IT as a service’-model.
“Wij staan onze klanten bij om samen de ideale mix te bepalen van private cloud, service provider cloud en public cloud afhankelijk van hun toepassingen en situatie,” verduidelijkt Filip Goos.

Private clouds worden vaak door grotere bedrijven georganiseerd die een eigen cloudinfrastructuur opzetten met eigen servers, storage, netwerk, security en beheer.
Op een service provider cloud, zoals die van Cheops, kunnen klanten snel inpluggen en naar behoefte en wens gebruiken. Naast virtuele servers en opslagcapaciteit in de cloud kunnen bedrijven bij Cheops ook terecht voor back-up van data, disaster recovery, beveiliging en cloudtoepassingen zoals Office 365, monitoring of toepassingen om het IT-beheer te automatiseren. Public clouds, tot slot, zijn de clouds van grote spelers zoals Microsoft, die datacenters over de hele wereld hebben.

Filip Goos: “Cloud is duidelijk à la mode, maar nogmaals, het is niet meer dan een middel om de IT te organiseren. De essentie van het verhaal is en blijft: wat doen we met IT, wat willen we ermee bereiken en hoe organiseren we dit best?”

foto AM65 Cheops_1405_koenbroos_RGB_lowIT’er wordt IT business consultant
Door de veranderende rol van IT, wordt meer business-inzicht en klantgerichtheid verwacht van de IT-er. “Hoewel er altijd plaats zal zijn voor pure IT-specialisten, evolueert de IT-er meer en meer naar een IT business consultant, die ook de taal van de business begrijpt en samen met klanten hun doelen wil bereiken. Daarom kijken wij bij de rekrutering vooral naar de zogenaamde ‘softskills’: welke persoonlijkheid en waarden heeft een kandidaat, welke communicatievaardigheden, enzovoort. De specifieke ‘hard skills’ die iemand nodig om zijn job goed te doen, kunnen we zelf aanleren. We beschikken over een eigen opleidingsinstituut, de Cheops Academy. Onze mensen zijn onze belangrijkste assets. Zij bepalen onze toekomst. Het is een cliché ook dat meer dan ooit de waarheid is.”

foto AM65 Cheops_0792_koenbroos_RGB_low‘Trusted advisor’
“Het is onze strategie om verder te groeien. Dat is noodzakelijk om te blijven investeren in ons aanbod, onze medewerkers, onze tools en onze competenties. De afgelopen 5 jaar waren we telkens ‘Trends Gazelle’ als snelgroeiend bedrijf. Op dat elan willen we verder. We mikken middels een gecontroleerde rendabele groei op een omzet van 40 miljoen euro met meer dan 250 medewerkers in 2020. Onze missie is om IT strategisch in te zetten samen met onze klanten en hen te begeleiden in de digitale wereld en de nieuwe manier van werken. We willen hun ‘trusted advisor’ zijn en relevant blijven door steeds aantoonbare toegevoegde waarde te bieden …”

logo cheops - Managing IT Networks_cmyk

Prins Boudewijnlaan 49 – 2650 Edegem – T 03 880 23 00 – cheops@cheops.be – www.cheops.be