Danny Nijns: 80% van opdrachten vindt plaats in positieve sfeer

De vraag naar interim managers zit in de lift. “Steeds meer bedrijven doen een beroep op experts van hoog niveau voor specifieke opdrachten,” bevestigen voorzitter Danny Nijns en secretaris Dominique Vincke van Federgon Interim Management. “De markt wordt ook steeds professioneler.” Als overkoepelende federatie voor de sector speelt Federgon Interim Management daarin een belangrijke rol.

Voorzitter Danny Nijns en secretaris Dominique Vincke van Federgon Interim ManagementAls een bedrijf op een bepaald moment nood heeft aan gespecialiseerde kennis of ervaring, die intern niet beschikbaar is, dan komt een interim manager in beeld. “Het is een expert van hoog niveau voor een specifieke en vrij duidelijk afgelijnde opdracht,” stelt Danny Nijns. Hij staat zelf aan het hoofd van de business unit ‘Interim Management’ van Robert Half International en is al enkele jaren voorzitter van de afdeling ‘Interim Management’ van de HR-federatie Federgon. “Onze ‘federatie’ werd in 2003 opgericht door vijf interim managementbureaus, die de sector wilden structureren en professionaliseren. Vandaag telt Federgon Interim Management een tiental leden-bedrijven.”

Vlaanderen Manager: Bij interim management denkt men dikwijls aan een crisis manager die slecht draaiende afdelingen of bedrijven herstructureert om de rendabiliteit te verbeteren.
Danny Nijns: “Dat beeld klopt niet meer, want 80% van de opdrachten vindt plaats in een positieve sfeer. Steeds meer bedrijven doen een beroep op interim management in groeiperiodes. Omstandigheden waarin wij worden gecontacteerd zijn onder andere tijdelijke vervanging van hogere kaderleden, begeleiding van fusies en overnames, nationale en/of internationale expansie, implementatie van een nieuwe strategie, reorganisatie van een departement of afdeling, optimalisatie van de productie, enzovoort. Interim management beperkt zich dan ook niet tot het niveau van de algemene directie, maar kan toegepast worden in diverse afdelingen, zoals financiën, human resources, productie en logistiek, sales & marketing, enzovoort. Vroeger betrof het vooral oudere profielen van boven de 50 jaar, vandaag zitten er ook jongere professionals tussen.”
Vlaanderen Manager: Hoeveel interim managers zijn er momenteel aan de slag in België?
Danny Nijns: “De leden van Federgon Interim Management staan in voor een 600-tal opdrachten per jaar. Maar hoeveel interim managers er in België zijn? Dat is moeilijk te zeggen. We hebben daar geen officiële cijfers over. Naast de interim managementbureaus, al dan niet lid van Federgon, zijn er ook een heleboel individuele interim managers aan de slag. Ze bieden hun diensten rechtstreeks bij bedrijven aan en werken dus niet via een bureau. Het zijn dikwijls hogere kader- of directieleden van een jaar of 50, met brugpensioen of om een andere reden zonder werk gevallen. Omdat er geen wettelijk kader is voor interim management, kunnen ze deze activiteit vrij snel zelf opstarten.”

Voortijdig stoppen

Vlaanderen Manager: Vormen die individuele interim managers een bedreiging voor de in Federgon verenigde interim managementbureaus?
Dominique Vincke: “Voor klant-bedrijven zijn individuele interim managers een grotere bedreiging dan voor onze leden. Het gebeurt namelijk meer dan eens dat een interim manager zijn activiteiten voortijdig moet staken. Als het tussen de interim manager en de opdrachtgever na een tijd niet klikt bijvoorbeeld, als er onenigheid of misverstanden ontstaan of als hij of zij ziek wordt. Als hij samenwerkt met een individuele interim manager, blijft de klant zitten met een niet opgelost probleem.  Anderzijds heeft hij meestal wel al behoorlijk in die persoon geïnvesteerd.”
Danny Nijns: “Samenwerking met een interim managementbureau biedt op dat vlak betere garanties. In ons uitgebreide netwerk van interim managers selecteren onze bureaus die manager die het best beantwoordt aan het profiel dat voor de opdracht noodzakelijk is. Vervolgens begeleiden we hem tijdens zijn interim managementopdracht en houden tegelijkertijd contact met de klant. Er worden ook vergaderingen met beide partijen samen georganiseerd. Kortom: we spelen erg kort op de bal. Als er een probleem ontstaat, grijpen wij meteen in. Waar het ons uiteindelijk om gaat, is de realisering van de vooropgestelde doelstellingen binnen het afgesproken tijdsbestek. Als het misgaat, is het bureau verantwoordelijk.”
Vlaanderen Manager: Interim managers hebben grote verantwoordelijkheden. Zijn de gevolgen als het fout loopt daardoor dan ook vrij ernstig?
Danny Nijns: “Het risico is inderdaad groter. Daarom werken alle interim managers, die via de leden van Federgon Interim Management worden ingeschakeld, met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Stel dat de productie in een bedrijf een halve dag stil ligt door een sociaal conflict waarvoor de interim manager verantwoordelijk is. Dan spreek je meteen over tien- tot honderdduizenden euro’s schade. Of als er een foute berekening wordt gemaakt of verkeerde contracten worden opgesteld? In dergelijke gevallen kan je maar beter goed verzekerd zijn.”

Gemiddeld acht maanden

Vlaanderen Manager: Hoe lang duurt een interim managementopdracht gewoonlijk?
Dominique Vincke: “Gemiddeld is een interim manager acht maanden aan een opdracht bezig. Dat tijdelijke karakter garandeert een neutrale en onafhankelijke benadering van het bedrijf waar hij actief is. Interim managers moeten in alle omstandigheden objectieve keuzes kunnen maken, zonder rekening te houden met onderlinge relaties en machtsverhoudingen. Wie er op uit is in dienst te treden bij het bedrijf, verliest zijn onafhankelijkheid en zou keuzes kunnen maken die zijn eigen belang dienen.”
Danny Nijns: “Soms resulteren interim managementopdrachten echter toch in een vaste betrekking. Als het écht klikt tussen het bedrijf en de interim manager bijvoorbeeld. Die evolutie naar een permanent contract vindt plaats bij 10% van de opdrachten.”
Vlaanderen Manager: Worden interim managers vooral in grote bedrijven ingeschakeld of doen KMO’s er ook dikwijls beroep op?
Danny Nijns: “Jawel, ook KMO’s komen voor specifieke kennis en ervaring meer en meer terecht bij interim managementbureaus. Het concept geraakt bekend. Voor multinationals zijn de profieleisen wel meestal hoger dan voor KMO’s. Om uitdagingen zoals generatiewissels, fusies, overnames, groei, enzovoort, aan te gaan, is de inschakeling van tijdelijke externe knowhow en ‘experience’ hoe dan ook dikwijls aangewezen. KMO’s verschillen op dat vlak niet van grote bedrijven.”

Stefan Kerkhofs