De Bree Solutions – Doorgedreven valorisatie van afvalstromen

De Bree Solutions is actief in de sector van afval- en grondrecyclage en industriële cleaningactiviteiten. Deze kmo verleent zijn diensten aan overheden en bedrijven in alles wat te maken heeft met het beheer en de verwerking van hun afvalstromen, het reinigen van industriële installaties en het beheer van rioleringsstelsels. Kortom een brede waaier aan milieugerelateerde activiteiten.

Industrie en openbare besturen

Wouter Van de Walle.

Deze diensten biedt De Bree Solutions niet enkel aan voor bedrijven. Ook de openbare besturen zitten in ons klantenbestand. “Voor OVAM verrichten we onder meer bodemsaneringsactiviteiten maar dat kunnen we ook doen voor private projectontwikkelaars die brownfields opkopen. De overheid doet ook vaak een beroep op ons voor het reinigen van rioleringsstelsels. Maar we verrichten daarnaast ook afgeleide activiteiten, zoals het inspecteren en in kaart brengen van rioleringsstelsels. Vaak weten bedrijven die een bepaald gebouw opkochten niet waar het rioleringsstelsel zich precies bevindt en in welke staat het is. Dat kunnen wij voor hen uittekenen.”

Industriële reiniging

Daarnaast heeft De Bree Solutions ook een belangrijke cleaningafdeling. “Die is wel voornamelijk op de industrie en overheid gericht,” aldus Wouter Van de Walle. “Daarbij reinigen we procesinstallaties in opdracht van de klant. De petrochemie en staal- en papiernijverheid zijn belangrijke opdrachtgevers. Ook de parkings van onze klanten kunnen we reinigen met onze hogedrukwegdekreinigers. Het gaat hoofdzakelijk om industriële toepassingen. Het kuisen van bijvoorbeeld kantoren laten we aan andere firma’s over.”

Afval wordt grondstof

De Bree Solutions beschikt over 6 sites voor groenrecyclage (Eke, Oostende, Ronse, Vorst, Schoondijke (NL) en Maldegem). “Uit die groene afvalstromen produceren we bodemverbeterende middelen zoals bijvoorbeeld potgrondsubstraat,” legt Wouter Van de Walle uit. “De brandbare restmassa wordt gebruikt voor het opwekken van biostroom. Afbraakhout wordt gerecycleerd tot laminaatgrondstof. In Oostende en Maldegem staan we ook in voor de herwaardering van verontreinigde grond. Het overgrote gedeelte van deze gronden worden gerecycleerd tot zand die dan dient als grondstof voor de betonindustrie. Een groot deel van onze activiteiten draait dan ook rond het valoriseren van afval.”

Krommewege 31G, 9990 Maldegem
Tel.: 050-72 87 30, Fax: 050-71 75 71
info@debree.be, www.debree.be