De visie – Michèle Sioen (Sioen Industries) over ongewenste intimiteiten op het werk

“Laten we toch nog een béétje spontaan met elkaar omgaan”

Nooit was er zoveel ophef rond ongewenste intimiteiten op het werk. Michèle Sioen, zaakvoerder van Sioen Industries uit Ardooie, heeft er zo haar bedenkingen bij.

Michè‹le Sioen
Michè‹le Sioen.

Allereerst dit: ik heb makkelijk praten, want ik ben er zelf nooit het slachtoffer van geweest. Voor wie er wel mee te maken heeft gehad, is het ongetwijfeld geen lachertje. Anderzijds vind ik de huidige discussie toch wel een beetje overdreven. Ook het tijdstip van die bekendmakingen vind ik nogal bizar. Die verhalen van Pol Van Den Driessche en Jos Ghysen, bijvoorbeeld, dateren van jaren geleden. Waarom komen die nu plots aan het licht en niet vroeger? Uiteraard moeten die dames daar niet hun hele leven mee zitten, maar ik vraag me toch af of het wel de moeite was dat jaren na datum nog zo breed in de pers uit te smeren.”

Sowieso vormen dergelijke verhalen een mes dat aan twee kanten snijdt. Het spreekt voor zich dat er tussen collega’s altijd respect voor elkaars privacy moet zijn, maar laten we de zaken alstublieft niet op de spits drijven. Er moet toch nog een béétje spontaan met elkaar omgegaan kunnen worden, zolang het niet over de grenzen van het toelaatbare gaat.”

Totnogtoe zijn we bij ons bedrijf gelukkig van dergelijke verhalen bespaard gebleven, maar het spreekt voor zich dat we iedere klacht grondig zouden onderzoeken: wie zijn de betrokken partijen, zijn er eventueel getuigen, enzovoort? Mensen die er mee te maken hebben gehad, moeten altijd bij iemand terecht kunnen. Iedereen mag mij daarover aanspreken of de jurist op onze hr-dienst contacteren.”