Dirk Abbeloos: Watergebondenheid is nieuwe levensader

“Onze stad heeft stilaan afscheid genomen van de oudere generatie werkgevers. In Dendermondse bedrijven zijn het veelal veertigers die nu het roer in handen krijgen. Die aflossing van de wacht kunnen wij alleen maar toejuichen,” stelt Dirk Abbeloos (CD&V). Als uittredend schepen van lokale economie voelt hij beter dan wie ook de polsslag van het ondernemen.

Dirk Abbeloos (CD&V), uittredend schepen van lokale economie.Volgens de schepen breekt voor de stad een kantelmoment aan. Waar de huidige industrieterreinen over zeven deelgemeenten werden versnipperd, kunnen nu op één aaneengesloten site (Hoogveld) 30 hectare nieuwe industriegrond worden aangeboord. De ontwikkeling ervan is ook gekoppeld aan een studie over de aanleg van nieuwe laad- en loskades in dit Scheldegebied. “Nu de wegen aan het dichtslibben zijn, betekent de watergebondenheid voor een Scheldestad als Dendermonde een troef, een nieuwe levensader,” aldus een optimistisch gestemde Dirk Abbeloos. Hij ziet waterwegen dan ook als de autowegen van de toekomst. De ijzeren voorraad aan industriegrond die nu wordt uitgerust, moet volstaan tot 2010. In een volgende fase wordt nog 20 hectare voorbehouden voor KMO’s, voor wie 5.000 m2 per inplanting kunnen volstaan. “In 1999 kon al 87 hectare industriegrond aan het bestaande arsenaal worden toegevoegd en die zijn vandaag nog niet allemaal uitgeput. Aan het huidige tempo van 7 tot 8 hectare per jaar, zitten we nog voor enkele jaren goed,” aldus schepen Dirk Abbeloos. Ondertussen mogen de zonevreemde bedrijven, die in Dendermonde nog aanwezig zijn, niet aan hun lot worden overgelaten. In een eerste fase werden er 100 tot 150 meegenomen in de selectie voor regularisatie.

Economisch platform

Vandaag blijven de Dendermondse bedrijven volgens Dirk Abbeloos te veel gefocust op hun eigen vierkante meters en kennen ze hun buren nauwelijks. Hier ligt nog een taak weggelegd voor de KMOmanager. Een uniek loket voor de ondernemer vindt Dirk Abbeloos niet de enige aangewezen weg. Een voortdurende wisselwerking tussen de bedrijven en de stad lijkt hem veel zinvoller. “Als stad profileren we ons nog te weinig bij het bedrijfsleven,” erkent hij. “Onbekend maakt onbemind, maar gelukkig wordt nu gewerkt aan een economisch platform. Het maandelijkse magazine ‘Maggezien’ helpt de communicatie over het bedrijfsleven stroomlijnen en de ambtenaar lokale economie in Dendermonde studeerde af aan de opleiding bij VOKA.” Ook de promotie van de sociale economie mag in dit debat niet worden vergeten. Dirk Abbeloos onderstreept het belang en de ontwikkeling van projecten om langdurig werklozen – en dat zijn er in Dendermonde nog méér dan 8% – aan de slag te helpen.

B.V.C.