Dirk De Cock – Een professioneel klankbord voor de kmo-zaakvoerder

Bedrijfsleiders van kmo’s missen dikwijls een professioneel klankbord, een vertrouwenspersoon die hun ideeën of initiatieven bevestigt of in vraag stelt. Dirk De Cock biedt hen een totaalaanpak op basis van zijn brede expertise.

Dirk De Cock.
Dirk De Cock.

Dirk De Cock was gedurende een kwarteeuw actief in een internationale omgeving (betaalsystemen) in uiteenlopende managementfuncties. Sinds vorig jaar stelt hij die ervaring ten dienste van groei-kmo’s als bedrijfsconsultant.

Totaalpakket
Veel consultants focussen op een specifiek vakgebied, maar Dirk De Cock biedt zijn klanten een geïntegreerde aanpak. “Dankzij mijn brede professionele achtergrond kan ik kmo’s begeleiden op zowel strategisch, financieel, commercieel, HR- als operationeel gebied. Ik voer een high-level assessment uit van alle geledingen van het bedrijf, zodat ik niet alleen de verschillende vakgebieden, maar ook hun onderlinge wisselwerking in kaart breng.”

Nauw overleg
Die aanpak vergt een diepgaande betrokkenheid en nauw overleg met de bedrijfsleider. “Ik fungeer als persoonlijke coach en als professioneel klankbord,” vervolgt Dirk De Cock. “De doelstelling is om snel tot structurele resultaten te komen. Vanuit een vertrouwensbasis en een zeer pragmatische aanpak bekijk ik samen met de manager welke direct toepasbare oplossingen we kunnen inzetten.”

logo Dirk De Cock_cmykDaknammolenstraat 21 – 9160 Lokeren – T 0475 74 87 59  – info@decockdirk.be www.decockdirk.be