Durven ondernemen is nu, meer dan ooit, van doorslaggevend belang

In tijden van crisis staat de echte ondernemer op. Een grondige ‘finetuning’ van enkele belangrijke pijlers van een bedrijf is nu zeker  aangewezen. “Wie investeert in creativiteit, flexibiliteit en innovatie, vergroot zijn kansen om deze crisis te doorstaan,” zegt Gino Vijncke van het ondernemersplatform VKW Oost-Vlaanderen.

Vlaanderen Manager: Welk gevoel brengt de crisis teweeg bij uw leden?
Gino Vijncke: “Er is geen sprake van paniek, wel van logische ongerustheid. Bepaalde sectoren, zoals de voedingsindustrie, houden zich vrij goed overeind. In andere sectoren staat het orderboek onder druk en worden de verwachtingen bijgesteld. Het is duidelijk dat men zich moet wapenen en dat er moet ingegrepen worden, als dat nog niet gebeurd is.”

Vlaanderen Manager: Veel economen zien een crisis inderdaad als de ideale gelegenheid om bepaalde zaken bij te sturen. Hoe kan dat het best?
Gino Vijncke: “Een van de boodschappen is: blijf liquide!”Gino Vijncke: “Een van de boodschappen is: blijf liquide! Stel je debiteurenbeheer op punt. Besteed het eventueel uit. Bespaar, versterk je balans, leg buffers aan door bijvoorbeeld winsten als reserves in te brengen. Optimaliseer je voorraadbeheer. Dat veel bedrijven hun voorraden afbouwen, is trouwens een van de factoren die de crisis versnellen, maar eens moeten die voorraden aangevuld worden, wat dan weer goed nieuws is voor de heropleving van de economie. En ten slotte: werk aan een open en vertrouwensvolle relatie met je bankier met het oog op kredieten.”

Vlaanderen Manager: Makkelijker gezegd dan gedaan, want de banken verstrekken amper nog kredieten.
Gino Vijncke: “Dat klopt niet helemaal. Banken verstrekken wel degelijk nog kredieten, maar die zijn duurder en worden aan strengere voorwaarden onderworpen. Meer dan ooit moeten bedrijven met ijzersterke dossiers komen aandraven om kredieten los te weken. Zowel kwantitatieve aspecten, zoals solvabiliteit en rendabiliteit, als kwalitatieve aspecten van het dossier spelen daarbij een rol.”

Dalende olieprijzen

Vlaanderen Manager: VKW beschikt met Metena over een eigen denktank. Hoe ziet die de situatie evolueren?
Gino Vijncke:“VKW Metena heeft de oorzaken van de crisis in kaart gebracht en volgt de ontwikkelingen op de voet. Verwacht wordt dat zeker de eerste twee kwartalen van dit jaar bijzonder moeilijk worden, maar de voorzichtige interpretatie van enkele signalen, zoals de daling van de olie- en voedingsprijzen, voeden het optimisme dat er nadien licht aan het eind van de tunnel zal beginnen schijnen. Deze prijsdalingen hebben een positieve invloed op het budget van consumenten en versterken de rendabiliteit van, vooral, energieintensieve ondernemingen. Deze factoren bevorderen de heropleving van de economie.”

Vlaanderen Manager: Welke factoren kunnen de heropleving nog vertragen?
Gino Vijncke: “De immense belastingdruk in ons land, het politieke immobilisme en de onbetaalbaar ogende vergrijzing zijn bepaald niet bevorderlijk. We zijn ook nog in hoge mate afhankelijk van sectoren zoals de automobiel- en de staalindustrie, waarvan de beslissingsmacht in het buitenland ligt. Het wordt steeds moeilijker om de meerkost aan lonen te compenseren met een hogere productiviteit, waardoor een verdere delokalisatie van enkele sleutelsectoren dreigt.”

Vlaanderen Manager: Ziet u ook positieve aspecten aan de huidige recessie?
Gino Vijncke: “Bedrijven kunnen dankzij een innovatieve aanpak zeker de huidige crisis overleven. Innoveren kan door nieuwe producten en diensten met extra toegevoegde waarde te creëren, interne processen te optimaliseren, zich te profileren in nieuwe nichemarkten, enzovoort. Durven ondernemen is nu, meer dan ooit tevoren, van doorslaggevend belang. Als werkgeversorganisatie willen wij onze bedrijven hier vooral blijven in inspireren.”

Bart Vancauwenberghe